Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Septembris 2012

Kā pienāks gals šai pasaulei

Kā pienāks gals šai pasaulei

”Jūs . . neesat tumsā, tā ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā dienas gaisma zagļus.” (1. TES. 5:4.)

1. Kas mums palīdz saglabāt modrību un nezaudēt izturību pārbaudījumos?

DRĪZUMĀ risināsies notikumi, kas satricinās pasauli. To apstiprina Bībeles pravietojumu piepildīšanās, tāpēc mums ir jābūt modriem. Kas palīdz saglabāt modrību? Apustulis Pāvils aicināja dzīvot tā, lai ”mūsu skatiens ir pievērsts . . neredzamajam”. Mums jāpatur prātā balva — mūžīga dzīve, ko iemantosim vai nu debesīs, vai uz zemes. Kā var redzēt no konteksta, Pāvils šos vārdus rakstīja, lai mudinātu ticības biedrus domāt par to, cik labs būs iznākums, ja viņi paliks uzticīgi Dievam. Domas par balvu viņiem palīdzētu arī nezaudēt izturību pārbaudījumos un vajāšanās. (2. Kor. 4:8, 9, 16—18; 5:7.)

2. a) Kas mums jādara, lai saglabātu stipru savu cerību? b) Kas tiks apskatīts šajā un nākamajā rakstā?

2 Pāvila izteiktais rosinājums satur kādu svarīgu principu: lai saglabātu stipru savu cerību, mums jāraugās tālāk par to, kas ir acu priekšā. Mums jāpievērš uzmanība nozīmīgiem notikumiem, kas pagaidām vēl nav redzami. (Ebr. 11:1; 12:1, 2.) Apskatīsim desmit nākotnē gaidāmus notikumus, kas ir cieši saistīti ar mūsu cerību uz mūžīgu dzīvi. *

KAS NOTIKS TIEŠI PIRMS TAM, KAD NĀKS GALS?

3. a) Kāds nākotnē gaidāms notikums ir minēts 1. Tesalonikiešiem 5:2, 3? b) Kā rīkosies politiskie vadītāji, un kas viņiem, iespējams, pievienosies?

3 Vienu no gaidāmajiem notikumiem min Pāvils  savā vēstulē tesalonikiešiem. (Nolasīt 1. Tesalonikiešiem 5:2, 3.) Viņš pievērš uzmanību ”Jehovas dienai”. Apzīmējums ”Jehovas diena” šeit attiecas uz laikposmu, kas sāksies ar viltus reliģijas iznīcināšanu un sasniegs kulmināciju Armagedona karā. Taču tieši pirms Jehovas dienas sākuma pasaules līderi sacīs: ”Miers un drošība!” Varbūt tas būs kāds konkrēts paziņojums, bet varbūt runa ir par vairākiem secīgiem notikumiem. Iespējams, valstis uzskatīs, ka tās ir pavisam tuvu dažu nopietnu problēmu atrisināšanai. Bet ko darīs reliģiskie vadītāji? Arī viņi pieder pie pasaules, un pastāv iespēja, ka viņi piebalsos politiskajiem līderiem. (Atkl. 17:1, 2.) Tādā gadījumā garīdznieki līdzinātos senās Jūdejas viltus praviešiem, par kuriem Jehova teica: ”Tie . . [saka]: Miers, miers! kur miera nav.” (Jer. 6:14; 23:16, 17.)

4. Ko mēs izprotam, atšķirībā no cilvēces lielum lielā vairākuma?

4 Lai kas būtu tie, kas paziņos: ”Miers un drošība!”, šis paziņojums liecinās, ka ir jāsākas Jehovas dienai. Tāpēc Pāvils varēja rakstīt: ”Jūs, brāļi, neesat tumsā, tā ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā dienas gaisma zagļus, jo jūs visi esat gaismas dēli.” (1. Tes. 5:4, 5.) Atšķirībā no cilvēces lielum lielā vairākuma, mēs izprotam pašreizējo notikumu nozīmi, kas atklāta Bībelē. Kā īsti piepildīsies pravietojums par paziņojumu ”Miers un drošība!”? To rādīs laiks. Mums ir nepieciešama apņēmība ”palikt nomodā un paturēt skaidru prātu”. (1. Tes. 5:6; Cef. 3:8.)

”ĶĒNIŅIENE”, KAS SMAGI PĀRRĒĶINĀS

5. a) Kā sāksies ”lielais posts”? b) Kas ir ”ķēniņiene”, kura pārrēķināsies, domājot par savām izredzēm izdzīvot?

5 Kāds pašreiz vēl neredzams notikums risināsies pēc tam? Pāvils norādīja: ”Kad runās: ”Miers un drošība!”, tos negaidīti piemeklēs pēkšņa iznīcināšana.” Šīs ”pēkšņās iznīcināšanas” pirmais posms ir uzbrukums ”lielajai Babilonai” — pasaules viltus reliģiju kopumam —, kas pazīstama arī kā ”netikle”. (Atkl. 17:5, 6, 15.) Šis uzbrukums visām viltus reliģijas formām, arī kristīgajām baznīcām, būs ”lielā posta” sākums. (Mat. 24:21; 2. Tes. 2:8.) Daudziem šāds notikumu pavērsiens būs pārsteigums. Kāpēc tā? Līdz pat pēdējam  brīdim netikle pašpārliecināti uzskatīs sevi par ”ķēniņieni”, kas ”nekad nepieredzēs bēdas”. Tomēr pēkšņi tā sapratīs, ka ir pārrēķinājusies, domājot par savām izredzēm izdzīvot. Tās gals pienāks ļoti ātri, it kā ”vienā dienā”. (Atkl. 18:7, 8.)

6. Kas iznīcinās viltus reliģiju?

6 Dieva Rakstos teikts, ka netiklei uzbruks ”zvērs” ar ”desmit ragiem”. Atklāsmes grāmatas izpēte liecina, ka šis zvērs ir Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO). ”Desmit ragi” attēlo visas pašreizējās politiskās varas, kas atbalsta šo ”koši sarkano zvēru”. * (Atkl. 17:3, 5, 11, 12.) Cik postošs būs zvēra uzbrukums? ANO dalībvalstis izlaupīs netikles bagātību, atklās viņas patieso būtību, aprīs viņu un ”sadedzinās viņu”. Netikles bojāeja būs galīga. (Nolasīt Atklāsmes 17:16.)

7. Kas izraisīs ”zvēra” uzbrukumu?

7 Bībeles pravietojumos ir arī norādīts, kas izraisīs zvēra uzbrukumu. Jehova kaut kādā veidā ieliks politisko līderu sirdī ”vēlēšanos īstenot viņa nodomu” un iznīcināt netikli. (Atkl. 17:17.) Reliģija, kas kurina karu, joprojām ir graujošs spēks pasaulē, tāpēc tautām varbūt liksies, ka netikles iznīcināšana ir to nacionālajās interesēs. Kad valdnieki dosies uzbrukumā, tie domās, ka īsteno paši savu ”vienoto nodomu”. Taču patiesībā viņi būs tikai Dieva ierocis, ar ko darīt galu visai viltus reliģijai. Tas būs negaidīts pavērsiens: viena Sātana sistēmas daļa uzbruks otrai, un Sātana spēkos nebūs to novērst. (Mat. 12:25, 26.)

UZBRUKUMS DIEVA TAUTAI

8. Kādu uzbrukumu organizēs ”Gogs Magoga zemē”?

8 Pēc viltus reliģijas bojāejas Dieva kalpi vēl aizvien ”dzīvos . . drošībā”, ”bez mūriem”. (Ecēh. 38:11, 14.) Kas notiks ar šo šķietami neaizsargāto cilvēku grupu, kas joprojām pielūgs Jehovu? Pēc visa spriežot, uzbrukumā tai dosies ”daudzas tautas”. Dieva Rakstos par šo notikumu runāts kā par uzbrukumu, ko organizē ”Gogs Magoga zemē”. (Nolasīt Ecēhiēla 38:2, 15, 16.) Kādai būtu jābūt mūsu attieksmei pret šo uzbrukumu?

9. a) Kas kristiešus pirmām kārtām uztrauc? b) Kā jau tagad ir iespējams stiprināt ticību?

 9 Lai arī mēs jau iepriekš zinām, ka Dieva tauta pieredzēs uzbrukumu, mēs par to pārlieku neraizējamies. Pirmām kārtām mūs uztrauc nevis pašu glābšana, bet tas, lai tiktu svētīts Jehovas vārds un apstiprinātas viņa tiesības uz augstāko varu. Ecēhiēla grāmatā Jehova vairāk nekā 60 reižu ir paziņojis: tautām būs jāatzīst, ka viņš ir Jehova. (Ecēh. 6:7.) Mēs ar neatslābstošu interesi gaidām, kā piepildīsies šis ievērības cienīgais Ecēhiēla pravietojums, paļaujoties, ka ”Jehova prot glābt dievbijīgos no pārbaudījumiem”. (2. Pēt. 2:9.) Kamēr tas vēl nav noticis, mums jāizmanto katra iespēja stiprināt savu ticību, lai mēs paliktu uzticīgi Jehovam jebkādos pārbaudījumos. Kā to var darīt? Mums jālūdz Dievs, jālasa un jāpārdomā viņa Raksti un jāstāsta citiem vēsts par viņa valstību. Tā mēs varam paturēt savu cerību uz mūžīgu dzīvi stipru, līdzīgu enkuram. (Ebr. 6:19; Ps. 25:21.)

TAUTĀM BŪS JĀATZĪST JEHOVA

10., 11. Kā sāksies Armagedons, un kas tajā laikā notiks?

10 Kāds notikums, kas satricinās pasauli, sekos uzbrukumam Jehovas kalpiem? Ar Jēzus un debesu karapulku starpniecību Jehova iejauksies notikumos, lai palīdzētu savai tautai. (Atkl. 19:11—16.) Tas būs ”Visvarenā Dieva lielās dienas karš” — Armagedons. (Atkl. 16:14, 16.)

11 Par šo karu Jehova ar Ecēhiēla muti paziņo: ”Es aicināšu zobenu pret viņu [Gogu] uz visiem Saviem kalniem, saka Dievs Tas Kungs; ikviena zobens būs vērsts pret savu brāli.” Tie, kas būs Sātana pusē, izbailēs un apjukumā vērsīs savus ieročus cits pret citu — karavīrs pret karavīru. Posts sagaida arī Sātanu. Jehova dara zināmu: ”Uguns un sērs kritīs uz viņu [Gogu] un viņa karapulkiem un uz visām tām tautām, kas ir pie viņa.” (Ecēh. 38:21, 22, LB-65r.) Kāds būs iznākums, kad Dievs tā rīkosies?

12. Ko tautām nāksies darīt?

12 Tautām būs jāatzīst, ka tās tiek smagi sakautas pēc paša Jehovas pavēles. Iespējams, tajā laikā Sātana karapūļi izmisumā sauks tāpat, kā to darīja senie ēģiptieši, kas vajāja izraēliešus pie Sarkanās jūras: ”Tas Kungs karo par viņiem.” (2. Moz. 14:25.) Tautas būs spiestas atzīt Jehovu. (Nolasīt Ecēhiēla 38:23.) Cik daudz laika ir atlicis līdz šiem notikumiem?

VAIRS NEPARĀDĪSIES NEVIENA CITA LIELVARA

13. Ko mēs zinām par Daniēla aprakstītā tēla piekto daļu?

13 Daniēla grāmatā ir atrodams pravietojums, kas ļauj noteikt, kādā laikā mēs dzīvojam. Daniēls apraksta cilvēka izskata tēlu, kas veidots no dažādiem metāliem. (Dan. 2:28, 31—33.) Tas attēlo lielvaras, kas ir nomainījušas cita citu un kam pagātnē ir bijusi vai tagad ir liela ietekme uz Dieva tautu. Šīs lielvaras ir Babilonija, Mēdija un Persija, Grieķija, Roma, kā arī vēl viena, pēdējā lielvara, kas pastāv mūsdienās. Daniēla pravietojuma izpēte atklāj, ka šo pēdējo lielvaru simbolizē tēla kāju pēdas un pirksti. Pirmā pasaules kara laikā izveidojās īpaši ciešas saites starp Lielbritāniju un Amerikas Savienotajām Valstīm. Abas šīs valstis kopā ir Daniēla grāmatā aprakstītā tēla piektā daļa.  Kāju pēdas ir tēla pēdējā daļa, un tas norāda, ka vairs neparādīsies neviena cita cilvēku izveidota lielvara. Tas, ka pēdas un pirksti ir dzelzs un māla maisījums, attēlo angļu un amerikāņu lielvaras novājināto stāvokli.

14. Kurai lielvarai būs noteicošā ietekme, kad sāksies Armagedons?

14 Tajā pašā pravietojumā atklāts, ka no Jehovas augstākās varas kalna atšķēlās Dieva valstība, ko simbolizē liels akmens; tas notika 1914. gadā. Pašreiz šis akmens traucas pretī savam mērķim — tēla kāju pēdām. Armagedonā pēdas un visas pārējās tēla daļas tiks sadragātas. (Nolasīt Daniēla 2:44, 45.) Tātad, sākoties Armagedonam, angļu un amerikāņu lielvarai joprojām būs noteicošā ietekme pasaulē. Cik aizraujoši būs vērot, kā šis pravietojums piepildās līdz galam! * Bet ko Jehova darīs ar pašu Sātanu?

KAS NOTIKS AR DIEVA GALVENO IENAIDNIEKU

15. Kas ar Sātanu un viņa dēmoniem notiks pēc Armagedona?

15 Vispirms Sātanam būs jānoraugās no sākuma līdz beigām, kā tiek iznīcināta visa viņa organizācija uz zemes. Pēc tam kārta pienāks viņam pašam. Apustulis Jānis stāsta, kas notiks tālāk. (Nolasīt Atklāsmes 20:1—3.) Jēzus Kristus — ”eņģelis ar bezdibeņa atslēgu” — sagrābs Sātanu un tā dēmonus, iemetīs tos bezdibenī un paturēs tur tūkstoš gadus. (Lūk. 8:30, 31; 1. Jāņa 3:8.) Tas būs sākumposms Bībelē minētajai čūskas galvas sadragāšanai. * (1. Moz. 3:15.)

16. Ko Sātanam nozīmēs atrašanās ”bezdibenī”?

16 Kas ir ”bezdibenis”, kurā tiek iemesti Sātans un dēmoni? Tā ir vieta, kurai nevar piekļūt neviens cits kā vienīgi Jehova un viņa ieceltais eņģelis ”ar bezdibeņa atslēgu”. Tur Sātans būs nāvei līdzīgā bezdarbības stāvoklī, lai ”viņš vairs nevarētu maldināt tautas”. Tā šis ”rēcošais lauva” būs apklusināts. (1. Pēt. 5:8.)

NOTIKUMI, PĒC KURIEM IESTĀSIES MIERS

17., 18. a) Kādus vēl neredzamus notikumus mēs esam apskatījuši? b) Kāds laikposms sāksies pēc šiem notikumiem?

17 Mūs gaida neaizmirstami un ārkārtīgi svarīgi notikumi. Mēs vēlamies uzzināt, kā izskanēs paziņojums: ”Miers un drošība!” Pēc tam mēs būsim liecinieki lielās Babilonas bojāejai, uzbrukumam, kurā dosies Gogs Magoga zemē, Armagedona kaujai un Sātana un viņa dēmonu ieslodzīšanai bezdibenī. Pēc šiem notikumiem, kad vairs nepastāvēs ļaunums, mūsu dzīvē tiks pāršķirta jauna lappuse — sāksies Kristus tūkstoš gadu valdīšana, kuras laikā mēs ”baudīsim mieru papilnam”. (Ps. 37:10, 11.)

18 Bez pieciem notikumiem, ko līdz šim esam apskatījuši, ir arī citi neredzami notikumi, kuriem mēs cenšamies pievērst savu skatienu. Par tiem būs runa nākamajā rakstā.

^ 2. rk. Par šiem desmit notikumiem runāts šajā un nākamajā rakstā.

^ 6. rk. Sk. grāmatu Revelation—Its Grand Climax at Hand! (Atklāsme — tās varenā kulminācija ir tuvu!), 251.—258. lpp.

^ 14. rk. Daniēla 2:44 lasāmie vārdi ”iznīcinās citas valstis” attiecas uz valstīm vai lielvarām, ko attēloja tēla daļas. Taču paralēlā Bībeles pravietojumā norādīts, ka ”Visvarenā Dieva lielajā dienā” cīņā pret Jehovu dosies ”visas apdzīvotās zemes ķēniņi”. (Atkl. 16:14; 19:19—21.) Tātad Armagedonā ies bojā ne tikai tās valstis, uz kurām norāda tēls, bet arī visas pārējās pasaules valstis.

^ 15. rk. Čūskas galva līdz galam tiks sadragāta pēc tūkstoš gadu beigām, kad Sātans un viņa dēmoni tiks iemesti ”uguns un sēra ezerā”. (Atkl. 20:7—10; Mat. 25:41.)