Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Marts 2016

Jaunieši, ko jūs varat darīt, lai būtu gatavi kristīties?

Jaunieši, ko jūs varat darīt, lai būtu gatavi kristīties?

”Man ir prieks dzīvot pēc Tava prāta, mans Dievs.” (PS. 40:9.)

DZIESMAS: 51., 58.

1., 2. a) Kāpēc kristīšanās ir nopietns solis? b) Par ko cilvēkam jābūt pārliecinātam, pirms viņš tiek kristīts, un kāpēc?

VAI tu esi jaunietis, kas domā par kristīšanos? Ja tā ir, tad tev paveras izcilākā iespēja, kāda vien cilvēkam var būt. Tomēr, kā bija minēts iepriekšējā rakstā, kristīšanās ir nopietns solis. Tā simbolizē tavu svinīgo solījumu, ka tu kalposi Jehovam mūžīgi un viņa griba tavā dzīvē būs svarīgāka par jebko citu. Bez šaubām, kristīties vajadzētu tikai tad, kad tu esi gatavs pieņemt šādu lēmumu, pats vēlies to darīt un saproti, ko nozīmē solījums kalpot Jehovam.

2 Bet ja nu tu neesi pārliecināts, vai esi gatavs kristīties? Vai varbūt tu vēlies kristīties, bet tavi vecāki uzskata, ka tev vēl jānogaida, kamēr tu iegūsi lielāku pieredzi, kā dzīvot pēc kristīgajiem principiem? Pat ja tā ir, nenolaid rokas! Izmanto laiku, kas ir tavā rīcībā, lai stiprinātu savu garīgumu un jau drīzā nākotnē varētu kristīties. Paturot prātā šo domu, apsver, kādus mērķus tu varētu izvirzīt, ja runa ir par 1) tavu pārliecību, 2) tavu rīcību un 3) tavu attieksmi pret Jehovu.

 TAVA PĀRLIECĪBA

3., 4. Ko jaunieši var mācīties no Timoteja?

3 Kā tu atbildētu uz šādiem jautājumiem: kāpēc es ticu, ka pastāv Dievs? Kas mani pārliecina, ka Bībele ir Dieva iedvesmoti Raksti? Kāpēc es uzskatu, ka vadīties pēc Dieva morāles normām ir labāk nekā dzīvot tā, kā pieņemts pasaulē? Šo jautājumu mērķis nav sēt tavā prātā šaubas. Tie tev palīdzēs ņemt vērā apustuļa Pāvila vārdus un ”pārliecināties, kāda ir Dieva griba — kas ir labs, viņam patīkams un pilnīgs”. (Rom. 12:2.) Bet kāpēc kristiešiem Romā bija jāpārliecinās par kaut ko tādu, kam viņi jau bija sākuši ticēt?

4 Lūk, kāds piemērs no Bībeles. Timotejs labi pārzināja Rakstus, jo viņa māte un vecāmāte viņu bija mācījušas ”jau no pašas mazotnes”. Tomēr Pāvils Timoteju rosināja: ”Paliec mācībās, ko esi mācījies un par ko esi pārliecinājies.” (2. Tim. 3:14, 15, LB-65.) Timotejs nešaubījās, ka ir atradis patiesību. Viņš to bija pieņēmis nevis tāpēc, ka māte vai vecāmāte viņam būtu likušas tā rīkoties, bet gan tāpēc, ka pats visu bija pārdomājis un par to pārliecinājies. (Nolasīt Romiešiem 12:1.)

5., 6. Kāpēc ikvienam jau agrīnā vecumā būtu jāmācās likt lietā savas ”prāta spējas”?

5 Ko var teikt par tevi? Iespējams, tu jau ilgi zini Bībeles patiesību. Tādā gadījumā būtu vērts dziļāk pārdomāt, kāds ir tavu uzskatu pamatojums. Tas stiprinās tavu pārliecību un palīdzēs nepieņemt nesaprātīgus lēmumus vienaudžu ietekmes, pasaules piedāvātās informācijas vai pat savu paša emociju dēļ.

6 Ja tu jau tagad mācīsies likt lietā savas ”prāta spējas”, tu spēsi pārliecinoši atbildēt saviem vienaudžiem, kad viņi uzdod tādus jautājumus kā, piemēram: ”Kā tu vari zināt, ka Dievs patiešām ir? Kāpēc Dievs, ja viņš ir labs, pieļauj ļaunumu? Kā tas var būt, ka Dievs ir pastāvējis vienmēr?” Ja būsi sagatavojies, tad šādi jautājumi nevis vājinās tavu ticību, bet pamudinās tevi vēl cītīgāk iedziļināties Bībelē.

7.—9. Pastāstiet, kā mācību lapas no rubrikas ”Ko patiesībā māca Bībele?” var stiprināt jūsu pārliecību par Bībeles mācībām!

7 Bībeles pētīšana tev palīdzēs atbildēt uz jautājumiem, kliedēs jebkādas šaubas un nostiprinās tavu pārliecību. (Ap. d. 17:11.) Mums ir pieejama informācija, kas šajā ziņā ir ļoti vērtīga. Daudziem ir noderējusi grāmata Vai pastāv Radītājs, kas gādā par jums? un brošūra Vai dzīvība ir radīta?. Turklāt daudzi jaunieši labprāt izmanto rubriku ”Ko patiesībā māca Bībele?”, kas atrodama mūsu interneta vietnē jw.org, sadaļā BĪBELES MĀCĪBAS > JAUNIEŠIEM. Katra mācību lapa šajā rubrikā ir veidota tā, lai stiprinātu tavu pārliecību par kādu Bībeles tēmu.

8 Tev jau ir zināšanas par Bībeli, tāpēc tu droši vien ātri atbildēsi uz dažiem mācību lapās ietvertajiem jautājumiem. Bet kas tev ļauj būt pārliecinātam par savām atbildēm? Mācību lapās tev tiek piedāvāts pārdomāt vairākus Bībeles pantus un pēc tam pierakstīt savas domas par tiem. Līdz ar to tu vari plānot, kā tu paskaidrosi citiem savus uzskatus, kas balstīti uz Bībeli. Rubrika ”Ko patiesībā māca Bībele?” daudziem jauniešiem ir palīdzējusi nostiprināt savu pārliecību par Bībeles mācībām. Ja tev šī rubrika ir pieejama, noteikti iekļauj tajā atrodamos materiālus starp tiem, ko tu izmanto Bībeles pētīšanai.

 9 Stiprinot savu pārliecību, tu apliecini, ka nopietni gatavojies kristīšanai. Kāda pusaudze izteicās: ”Pirms es nolēmu kristīties, es pētīju Bībeli un sapratu, ka šī ir patiesā reliģija. Ar katru dienu šī mana pārliecība kļūst arvien stiprāka.”

TAVA RĪCĪBA

10. Kāpēc ir saprātīgi gaidīt, ka kristīts cilvēks rīkosies saskaņā ar savu ticību?

10 Bībelē teikts: ”Ticība, ja tai nav darbu, pati par sevi ir nedzīva.” (Jēk. 2:17.) Ja tev ir stipra pārliecība, ir saprātīgi domāt, ka tā izpaudīsies tavā rīcībā. Kādai rīcībai tai jābūt? Bībelē ir runāts par to, cik ”svēti un dievbijīgi jums jādzīvo”. (Nolasīt 2. Pētera 3:11.)

11. Ko nozīmē dzīvot svēti?

11 Lai dzīvotu svēti, tev jābūt tīram morālā ziņā. Vai tev tas izdodas? Piemēram, padomā par pēdējo pusgadu savā dzīvē. Kā tu esi apliecinājis, ka esi ievingrinājis savu spriestspēju atšķirt labu no ļauna? (Ebr. 5:14.) Vai vari atcerēties konkrētus gadījumus, kad esi sekmīgi pretojies kārdinājumam vai vienaudžu spiedienam? Ko par tavu ticību liecina tava uzvedība skolā? Vai tu esi gatavs aizstāvēt savu ticību, nevis līdzināties klasesbiedriem tikai tāpēc, lai tevi neapsmietu? (1. Pēt. 4:3, 4.) Protams, neviens no mums nav pilnīgs. Pat tie, kas jau gadiem ilgi kalpo Jehovam, dažkārt var justies nedroši, kad citu priekšā jāaizstāv sava ticība. Taču cilvēks, kas ir devis solījumu kalpot Jehovam, lepojas ar iespēju būt nosauktam viņa vārdā, un tas atspoguļojas viņa rīcībā.

12. Ko sevī ietver dievbijīga dzīve, un kādai jābūt mūsu prāta nostājai?

12 Bet ko nozīmē dzīvot dievbijīgi? Tas sevī ietver visu, ko tu dari draudzē, piemēram, sapulču apmeklēšanu un līdzdalību sludināšanā. Pie dievbijīgas dzīves pieder arī garīgas nodarbes, kas citiem nav redzamas, piemēram, lūgšanas un personiska Bībeles pētīšana. Cilvēks, kas ir devis solījumu kalpot Jehovam, neuzskata to visu par apgrūtinājumu. Viņam ir tāda pati nostāja kā ķēniņam Dāvidam, kurš teica: ”Man ir prieks dzīvot pēc Tava prāta, mans Dievs, un Tavi likumi ir ierakstīti dziļi manā sirdī.” (Ps. 40:9.)

13., 14. Kas var palīdzēt dzīvot dievbijīgi, un ko ir pieredzējuši daudzi jaunieši?

13 Lai tev būtu vieglāk izvirzīt sev mērķus, būtu ieteicams pārdomāt vairākus jautājumus. Cik konkrētas ir manas lūgšanas, un kā tajās izpaužas mana mīlestība pret Jehovu? Kādus materiālus es izmantoju Bībeles pētīšanai? Vai es eju sludināt arī tad, ja mani vecāki to nedara? [1] Atbildes uz šiem jautājumiem ir noderīgi pierakstīt, jo tad tev būs vieglāk izvirzīt mērķus, ko tu gribētu sasniegt, — tie var būt saistīti ar tavām lūgšanām, Bībeles pētīšanu un sludināšanu.

14 Daudziem jauniešiem, kas domā par kristīšanos, ir nācis par labu tas, ka viņi ir pārdomājuši šādus jautājumus un pierakstījuši atbildes uz tiem. Kāda jauna māsa, vārdā Tilda, sacīja, ka tas viņai palīdzēja izvirzīt sev mērķus. Pakāpeniski viņa sasniedza šos mērķus un aptuveni gada laikā bija gatava kristīties. Kaut ko līdzīgu pieredzēja jauns brālis, vārdā Patriks. ”Es jau zināju, kādi ir mani mērķi, bet to pierakstīšana mani mudināja nopietnāk tiekties pēc tiem,” viņš norāda.

Vai tu joprojām kalpotu Jehovam arī tad, ja tavi vecāki pārstātu to darīt? (Sk. 15. rindkopu)

15. Kā varētu paskaidrot, kāpēc katram pašam jāizlemj, vai dot solījumu kalpot Jehovam?

15 Būtisks jautājums, ko vajadzētu pārdomāt, ir šāds: vai es kalpotu Jehovam  arī tad, ja mani vecāki un draugi pārstātu to darīt? Atceries: ja tu būsi devis solījumu kalpot Jehovam un kristījies, tu pats būsi atbildīgs viņa priekšā. Tava kalpošana nedrīkst būt atkarīga no citiem, pat no taviem vecākiem ne. Ja tu dzīvo svēti un dievbijīgi, tad ir redzams, ka tu no sirds esi pieņēmis patiesību un drīz būsi gatavs kristīties.

TAVA ATTIEKSME PRET JEHOVU

16., 17. a) Kādam būtu jābūt virzītājspēkam, kas cilvēkam liek kļūt par kristieti? b) Ar kādu piemēru var paskaidrot, kāpēc mums jābūt pateicīgiem par izpirkumu?

16 Kāds labs Mozus bauslības zinātājs reiz jautāja Jēzum: ”Kurš ir svarīgākais bauslis?” Jēzus atbildēja: ”Mīli Jehovu, savu Dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un ar visu savu prātu.” (Mat. 22:35—37.) Tā Jēzus paskaidroja, kam būtu jābūt virzītājspēkam, kurš cilvēkam liek darīt kristīgus darbus, arī kristīties, — viņam ar visu savu sirdi jāmīl Jehova. Viena no labākajām iespējām padziļināt savu mīlestību pret Jehovu ir pārdomāt izcilāko viņa sagādāto dāvanu — viņa Dēla izpirkuma upuri. (Nolasīt 2. Korintiešiem 5:14, 15; 1. Jāņa 4:9, 19.) Pārdomas par izpirkumu un tā nozīmi tavā dzīvē tev ļaus izjust pateicību par to, ko ir darījis Jehova.

17 To, kādai būtu jābūt tavai attieksmei pret izpirkumu, var paskaidrot ar piemēru. Iedomājies, ka tevi kāds ir izglābis no noslīkšanas. Vai tu vienkārši dotos mājās, pārģērbtos sausās drēbēs un aizmirstu, ko šis cilvēks ir izdarījis tavā labā? Protams, tu tā nerīkotos. Tu justos pateicību parādā savam glābējam. Viņš taču ir izglābis tev dzīvību! Dievam Jehovam un Jēzum Kristum mums jāpateicas vēl daudz vairāk. Bez izpirkuma mēs visi, tēlaini runājot, ”noslīktu”, jo esam grēka un nāves varā. Bet, tā kā Dievs īpašā veidā ir apliecinājis mums savu mīlestību, mums ir lieliskas izredzes mūžīgi dzīvot paradīzē uz zemes.

18., 19. a) Kāpēc no solījuma kalpot Jehovam nav jābaidās? b) Kāpēc kalpošana Jehovam ļauj izjust lielāku gandarījumu dzīvē?

18 Vai tu esi pateicīgs par to, ko Jehova ir darījis tavā labā? Ja tā ir, tad būtu pareizi dot solījumu viņam kalpot un kristīties. Atceries: solījums kalpot Jehovam nozīmē, ka tu apņemies vienmēr pildīt viņa gribu, lai kas arī notiktu. Vai tev būtu jābaidās uzņemties tādas  saistības? Nē, piesardzībai nav pamata. Paturi prātā, ka Jehova tev vēl tikai labu, un viņš ”atalgo tos, kas viņu cītīgi meklē”. (Ebr. 11:6.) Solījums kalpot Jehovam un kristīšanās nepadarīs tavu dzīvi sliktāku. Gluži otrādi, ja tu kalposi Jehovam, dzīve tev sagādās lielāku gandarījumu. Kāds 24 gadus vecs brālis, kas kristījās, kad vēl nebija sasniedzis pusaudža vecumu, atceras: ”Ja es būtu bijis vecāks, man droši vien būtu labāka izpratne par dažiem jautājumiem, taču lēmums dot solījumu kalpot Jehovam mani pasargāja no tiekšanās pēc pasaulīgiem mērķiem.”

19 Cik gan ļoti Jehova atšķiras no Sātana, kurš par tevi interesējas tikai savtīgu iemeslu dēļ! Sātans nepiedāvā neko patiesi vērtīgu tiem, kas nostājas viņa pusē. Un kā gan viņš to varētu? Sātanam pašam nav nekā laba, ko pārdomāt, jo viņam nav nekādas cerības. Kā viņš varētu dot tev kaut ko tādu, kā viņam pašam nav? Sātans nespēj piedāvāt neko citu kā vienīgi bēdīgu nākotni — tādu nākotni, kas gaida viņu pašu. (Atkl. 20:10.)

20. Kā jauniešiem jārīkojas, lai viņi varētu dot solījumu kalpot Jehovam un kristīties? (Sk. arī ” Raksti, kas var sekmēt tavu garīgo izaugsmi”.)

20 Nav šaubu, ka solījums kalpot Jehovam ir labākais lēmums, kādu tu varētu pieņemt. Vai tu esi gatavs šim solim? Ja tā ir, nevilcinies to spert. Turpretī tad, ja tev vēl ir vajadzīgs kāds laiks, liec lietā šajā rakstā atrodamos ieteikumus, lai neapstātos savā izaugsmē. Pāvils savā vēstulē filipiešiem rakstīja: ”Lai cik daudz mēs būtu sasnieguši, iesim arī turpmāk to pašu ceļu!” (Filip. 3:16.) Ja sekosi šim padomam, tev drīz vien radīsies vēlēšanās dot solījumu kalpot Jehovam un kristīties.

^ [1] (13. rindkopa.) Jaunieši, kas lasa angļu vai kādā citā valodā, kurā ir pieejama otrā grāmata Jauniešu jautājumi — praktiskas atbildes, var izmantot darba lapu šīs grāmatas 308., 309. lpp.