Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI) Marts 2016

Šajā numurā iekļauti raksti, kas jāapspriež no 2016. gada 2. līdz 29. maijam.

Jaunieši, vai jūs esat gatavi kristīties?

Trīs jautājumi jums var palīdzēt pieņemt lēmumu.

Jaunieši, ko jūs varat darīt, lai būtu gatavi kristīties?

Ko darīt, ja jūs neesat pārliecināti, vai esat gatavi kristīties? Vai varbūt jūs vēlaties kristīties, bet jūsu vecāki domā, ka jums vēl jāpagaida?

Ko mēs varam darīt, lai stiprinātu kristiešu draudzes vienotību?

No parādības, kas aprakstīta Atklāsmes grāmatas 9. nodaļā, izriet, cik svarīga ir mūsu vienotība.

Jehova vada savu tautu ceļā uz dzīvību

Kā var redzēt, vai meklējam Jehovas vadību?

Vai jūs varat sniegt palīdzību savā draudzē?

Vai jūs varat līdzināties misionāriem paši savā draudzē?

Centīsimies līdzināties praviešiem!

Praviešu Ecēhiēla, Jeremijas un Hozejas paraugs mums palīdz, kad mēs pagurstam, mums nolaižas rokas vai kad esam saņēmuši grūtu uzdevumu kalpošanā.

Lasītāju jautājumi

Kad Dieva tauta atradās lielās Babilonas gūstā? Vai Sātans, kārdinādams Jēzu, tiešā nozīmē aizveda to uz templi?