Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Lasītāju jautājumi

Lasītāju jautājumi

Ko Pāvils domāja ar vārdiem, ka ikviens svaidītais kristietis saņem ”ķīlu” no Dieva un tiek ”apzīmogots”? (2. Kor. 1:21, 22.)

Senatnē ar zīmoggredzenu mālā vai vaskā tika iespiests zīmogs, lai apliecinātu dokumenta īstumu

Ķīla. Kā norādīts kādā Bībeli skaidrojošā darbā, grieķu valodas vārds, kas 2. Korintiešiem 1:22 tulkots ”ķīla”, bija ”tehnisks juridiskās un komerciālās nozares termins”, kas attiecas uz ”pirmo iemaksu, noguldījumu, rokasnaudu, maksājuma galvojumu, ar kuru jau iepriekš tiek samaksāta daļa no preces vērtības, tādā veidā nodrošinot prasījuma tiesības uz attiecīgo preci vai apliecinot līguma noslēgšanu”. Ja runā par svaidītajiem, Jehova viņiem ir devis svēto garu par ”ķīlu”, kas apliecina, ka viņi saņems balvu. Pilna samaksa jeb balva, kas aprakstīta 2. Korintiešiem 5:1—5, sevī ietver to, ka viņi saņem neiznīcīgu garīgu ķermeni. Balvā viņi saņem arī nemirstību. (1. Kor. 15:48—54.)

Vārdam, kas tulkots ”ķīla”, radniecīgs vārds mūsdienu grieķu valodā tiek lietots, apzīmējot saderināšanās gredzenu. Tas trāpīgi ilustrē faktu, ka svaidītie kļūs par daļu no Kristus simboliskās sievas. (2. Kor. 11:2; Atkl. 21:2, 9.)

Apzīmogošana. Senatnē zīmogs pildīja paraksta funkciju. Ar to tika apstiprināti līgumi, īpašumtiesības un dokumentu īstums. Svaidītie ir ”apzīmogoti” jeb iezīmēti ar svēto garu, un tas norāda, ka viņi pieder Dievam. (Efes. 1:13, 14.) Šī apzīmogošana vēl nav galīga, jo galīgā apzīmogošana tiek veikta kādu laiku pirms tam, kad cilvēks nomirst, saglabājis uzticību Dievam, vai pirms lielā posta sākuma. (Efes. 4:30; Atkl. 7:2—4.)