Vai jūs atceraties kādu reizi, kad jums bērnībā gadījās nokrist? Iespējams, jūs toreiz savainojāt roku vai nobrāzāt celi. Vai atminaties, kā mamma jūs mierināja? Iespējams, viņa iztīrīja brūci un tad to pārsēja. Jūs raudājāt, bet viņas mierinošie vārdi un sirsnīgais apskāviens jums drīz vien lika justies labāk. Bērnībā mierinājums nekad nebija tālu jāmeklē.

Bet, gadiem ritot, dzīve kļūst sarežģītāka. Problēmas kļūst nopietnākas, un atrast mierinājumu ir grūtāk. Pieaugušo problēmas diemžēl reti var atrisināt ar pārsēju un mātes apskāvienu. Apskatīsim dažus piemērus.

  • Vai jums ir nācies piedzīvot šoku, ko sagādā darba zaudējums? Huljans atceras, ka tad, kad viņš tika atlaists no darba, viņš jutās tā, it kā būtu zaudējis pamatu zem kājām. ”Kā es tagad gādāšu par savu ģimeni?” viņš domāja. ”Šajā uzņēmumā es esmu smagi strādājis daudzus gadus, bet pēkšņi es viņiem vairs neesmu vajadzīgs!”

  • Iespējams, jums smagus pārdzīvojumus ir sagādājusi laulības iziršana. ”Kad pirms pusotra gada mani atstāja vīrs, mani pārņēma nomāktība. Es jutos tā, it kā mana sirds būtu pārlūzusi uz pusēm,” stāsta Rakela. ”Es izjutu fiziskas un emocionālas sāpes. Nākotne mani biedēja.”

  • Varbūt jums ir nopietnas veselības problēmas, un nekas neliecina, ka stāvoklis uzlabosies. Iespējams, jūs brīžiem jūtaties tāpat kā patriarhs Ījabs, kas negribēja vairs dzīvot un izsaucās: ”Manis paša dvēselei riebj mana dzīve.” (Ījaba 10:1.) Varbūt jums nav svešas astoņdesmitgadīgā Luisa izjūtas, kurš atzina: ”Dažreiz man šķiet, ka es vienkārši gaidu nāvi.”

  • Bet varbūt jums ir vajadzīgs mierinājums, jo ir miris kāds tuvinieks. ”Kad es uzzināju, ka mans dēls ir gājis bojā aviokatastrofā, es sākumā nespēju tam noticēt,” stāsta Roberts. ”Pēc tam mani pārņēma sāpes — tādas sāpes, kuras, kā teikts Bībelē, caururbj kā zobens.” (Lūkas 2:35.)

Roberts, Luiss, Rakela un Huljans atrada mierinājumu pat tik grūtos apstākļos. Viņi atrada vislabāko mierinājuma avotu — nevienu citu kā Visvareno Dievu. Kā viņš sniedz mierinājumu? Vai viņš var sniegt nepieciešamo mierinājumu arī jums?