VAI DIEVAM RŪP, KAS AR MUMS NOTIEK?

Kad notiek kāda nelaime vai cilvēki pieredz ciešanas un mirst, mums var nelikt mieru jautājums: kur ir Dievs? Vai viņam rūp, kas ar mums notiek? Bībelē ir teikts:

”Jehovas acis ir pievērstas taisnajiem un viņa ausis — to karstajām lūgšanām, bet Jehova ir pret tiem, kas dara ļaunu.” (1. Pētera 3:12.)

Šajā Sargtorņa numurā jūs uzzināsiet, kā Dievs mums palīdz un ko viņš paveiks nākotnē, lai darītu galu visām ciešanām.