Daudzi uzskata, ka Dievs neievēro viņu ciešanas un viņam tās nerūp.

KAS TEIKTS BĪBELĒ

 • Dievs redz, kas ar mums notiek, un viņam tas rūp

  ”Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums augtin auga zemes virsū.., un Viņš Savā sirdī ļoti noskuma.” (1. Mozus 6:5, 6.)

 • Dievs darīs galu visām ciešanām

  ”Vēl mazu brīdi — un bezdievīgā vairs nebūs. Tu raudzīsies uz viņa vietu, bet viņa tur vairs nesaskatīsi. Bet lēnprātīgie iemantos zemi un baudīs mieru papilnam.” (Psalms 37:10, 11.)

 • Ko Dievs mums vēl

  ”Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Kad jūs Mani tad piesauksit, Es jums atbildēšu, un, kad jūs nāksit un Mani pielūgsit, Es jūs paklausīšu.” (Jeremijas 29:11, 12.)

  ”Tuvojieties Dievam, un viņš tuvosies jums.” (Jēkaba 4:8.)