Bībele izceļas pārējo reliģisko tekstu vidū. Neviena cita grāmata nav veidojusi tik daudzu cilvēku uzskatus tik ilgā laika posmā. Un neviena cita grāmata nav tikusi pakļauta tik rūpīgai izpētei un nesaudzīgai kritikai.

Piemēram, ir zinātnieki, kas apšauba, ka mūsdienu Bībeles izdevumos lasāmais teksts būtu uzticams. ”Mēs vienkārši nevaram būt droši, ka esam precīzi restaurējuši oriģināltekstu,” izteicās kāds reliģijas zinātņu profesors. ”Mums ir vienīgi kopijas, kas ir pilnas ar kļūdām un kas lielākoties ir tapušas gadsimtiem vēlāk par oriģināliem un, visticamāk, atšķiras no tiem tūkstošos veidu.”

Citi šaubās par Bībeles teksta autentiskumu savas reliģiskās audzināšanas dēļ. Piemēram, Feisala vecāki piederēja pie kādas nekristīgas reliģijas un mācīja viņam, ka Bībele ir svēta grāmata, taču tā ir sagrozīta. ”Tāpēc, kad kāds vēlējās ar mani runāt par Bībeli, es biju piesardzīgs,” viņš stāsta. ”Galu galā nevienam jau nav Bībeles oriģinālteksta. Bībeles teksts ir izmainīts!”

Vai ir kāda nozīme, vai Bībele ir mainījusies vai nav? Padomājiet: vai jūs varētu uzticēties Bībeles mierinošajiem solījumiem par nākotni, ja nezinātu, vai šie solījumi bija atrodami oriģināltekstā? (Romiešiem 15:4.) Vai jūs izmantotu Bībeles principus, pieņemot svarīgus lēmumus, kas skar darbu, ģimeni un pielūgsmi, ja mūsdienu Bībeles būtu tikai kļūdainas cilvēku pierakstītas kopijas?

Kaut gan Bībeles grāmatu pirmie eksemplāri ir zuduši, ir pieejamas senas to kopijas — tūkstošiem Bībeles rokrakstu. Kā šie rokraksti ir saglabājušies, par spīti laika zobam, pretestībai un centieniem izmainīt tekstu? Kā stāsts par to, kā Bībele ir nonākusi līdz mūsdienām, var stiprināt jūsu pārliecību, ka mūsdienu Bībeles izdevumiem var uzticēties? Atbildes uz šiem jautājumiem jūs atradīsiet nākamajos rakstos.