Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis  |  Nr. 3 2016

 NUMURA TĒMA | KĀ BĪBELE IR NONĀKUSI LĪDZ MŪSDIENĀM

Spēcīga pretestība

Spēcīga pretestība

DRAUDI BĪBELES PASTĀVĒŠANAI. Daudzi politiskie un reliģiskie vadītāji ir centušies apturēt Bībeles vēsts izplatīšanos. Viņi bieži izmantoja savu varu, lai aizliegtu cilvēkiem turēt Bībeli savā īpašumā, to pavairot un tulkot. Pievērsiet uzmanību diviem piemēriem.

  • Ap 167. gadu p.m.ē. Seleikīdu dinastijas valdnieks Antiohs Epifans, kas centās ebrejiem uzspiest grieķu reliģiskos uzskatus, pavēlēja iznīcināt visus ebreju Svēto Rakstu eksemplārus. Varas pārstāvji ”saplēsa un sadedzināja visus bauslības rakstu ruļļus, ko vien atrada, un nogalināja tos, par kuriem kļuva zināms, ka viņi meklē spēku un mierinājumu, pētot šos rakstus,” norādīja vēsturnieks Heinrihs Grecs.

  • Viduslaiki. Katoļu vadītāji, būdami neapmierināti, ka laji staigā apkārt, stāstīdami citiem nevis katoļu baznīcas mācības, bet to, kas teikts Bībelē, pasludināja par ķeceriem visus lajus, kam piederēja kādas Bībeles grāmatas. Vienīgā Bībeles grāmata, kas drīkstēja būt vienkāršo ļaužu īpašumā, bija psalmi latīņu valodā. Kāds baznīcas koncils gāja vēl tālāk un izdeva rīkojumu, ka noteiktiem cilvēkiem ”rūpīgi, uzticīgi un regulāri jāmeklē ķeceri, ..pārbaudot ikvienu māju un pagrabu, par kuru bija radušās aizdomas, ka cilvēkiem tajā varētu būt Bībele.. Nams, kurā tiek atrasts kāds ķeceris, ir jāizposta.”

Ja Bībeles ienaidniekiem būtu izdevies iznīcināt šo grāmatu, tās vēsts būtu gājusi bojā kopā ar to.

Viljama Tindala Bībeles tulkojums angļu valodā saglabājās par spīti aizliegumam, Bībeles eksemplāru dedzināšanai un paša Tindala sodīšanai ar nāvi 1536. gadā

KĀ BĪBELE SAGLABĀJĀS. Ķēniņš Antiohs savu kampaņu izvērsa Izraēlā, taču ebreju kopienas bija izveidojušās daudzās citās zemēs. Zinātnieki ir aprēķinājuši, ka mūsu ēras 1. gadsimtā vairāk nekā 60 procenti ebreju dzīvoja ārpus Izraēlas. Savās sinagogās ebreji turēja Dieva Rakstu eksemplārus. Tie bija tie paši Raksti, ko izmantoja nākamās paaudzes, arī kristieši. (Apustuļu darbi 15:21.)

Viduslaikos cilvēki, kas mīlēja Bībeli, neļāva vajāšanām sevi iebiedēt un turpināja tulkot un pārrakstīt šo grāmatu. Pat pirms tam, kad 15. gadsimta vidū tika izgudrota iespiedmašīna, Bībeles daļas, iespējams, bija pieejamas veselās 33 valodās. Pēc tam Bībeles tulkošana un pavairošana izvērsās iepriekš nepieredzētā mērogā.

IZNĀKUMS. Kaut arī vareni valdnieki un nepareizu priekšstatu varā esoši garīdznieki ir vērsušies pret Bībeli, tā ir visizplatītākā un visvairāk tulkotā grāmata cilvēces vēsturē. Tā ir ietekmējusi veselu valstu likumus, valodas un miljoniem cilvēku dzīvi.