Vai jūs vai kāds jūsu ģimenes loceklis ir saskāries ar vardarbību? Vai jums ir iemesls baidīties, ka cietīsiet no tās? Vardarbība ir nosaukta par ”epidēmiju, kas pieņemas spēkā visā pasaulē”. Apskatīsim dažus piemērus.

SEKSUĀLA VARDARBĪBA UN VARDARBĪBA ĢIMENĒ. ”Trešā daļa sieviešu kādā savas dzīves posmā ir piedzīvojušas fizisku vai seksuālu vardarbību no partnera puses,” teikts kādā ANO ziņojumā. Diemžēl ”tiek lēsts, ka piektā daļa sieviešu visā pasaulē kļūs par izvarošanas vai izvarošanas mēģinājuma upuriem”.

IELU NOZIEDZĪBA. Saskaņā ar ziņojumiem, ASV aktīvi darbojas vairāk nekā 30 tūkstoši noziedzīgu grupējumu. Latīņamerikas valstīs gandrīz trešdaļa iedzīvotāju ir atzinuši, ka ir kļuvuši par vardarbīgu noziegumu upuriem.

SLEPKAVĪBAS. Ir aprēķināts, ka 2012. gadā ir noslepkavots gandrīz pusmiljons cilvēku — vairāk, nekā tajā gadā tika nogalināts karos. Dienvidāfrikas un Centrālamerikas valstīs ir lielākais slepkavību skaits pasaulē; tas vairāk nekā četrkārt pārsniedz vidējo slepkavību skaitu pasaulē. Latīņamerikas valstīs viena gada laikā tika nogalināti vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku, no tiem Brazīlijā vien — aptuveni 50 tūkstoši. Vai šī problēma kādreiz tiks atrisināta?

VAI VARDARBĪBU VAR APTURĒT?

Kāpēc vardarbība ir tik izplatīta? Ir noskaidroti daudzi vardarbības cēloņi, to vidū spriedze, ko rada sociālā un ekonomiskā nevienlīdzība, sabiedrībā valdošā necieņa pret cilvēka dzīvību, alkohola un narkotiku atkarība, bērnībā pieredzēta pieaugušo vardarbība un fakts, ka vardarbīga rīcība bieži vien paliek nesodīta.

Jāatzīst, ka dažviet vardarbību ir izdevies iegrožot. Ziņojumi liecina, ka blīvi apdzīvotajā Sanpaulu (Brazīlija) slepkavību skaits pēdējo desmit gadu laikā ir samazinājies par 80 procentiem. Tomēr šajā pilsētā joprojām zeļ dažāda veida vardarbība, piemēram, gada laikā noslepkavoto skaits ir 10 uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Kā ir iespējams darīt galu vardarbībai uz visiem laikiem?

Lai izbeigtu vardarbību, ir jāmainās cilvēku attieksmei un uzvedībai. Lai vardarbīgi cilvēki spētu pārvarēt tādas rakstura iezīmes kā lepnums, alkatība un savtīgums, viņiem ir jāattīsta mīlestība, cieņa un iejūtība.

Kas cilvēku var mudināt veikt tik krasas izmaiņas? Pievērsiet uzmanību tam, kas teikts Bībelē.

  • ”Tā ir mīlestība pret Dievu, ka pildām viņa likumus.” (1. Jāņa 5:3.)

  • ”Bijība tā Kunga priekšā ienīst nelāgo.” (Salamana Pamācības 8:13.)

 Mīlestība pret Dievu un bailes izraisīt viņa nepatiku ir liels motivējošs spēks, kas palīdz mainīties pat vardarbīgiem cilvēkiem — ne tikai virspusēji, bet pašos pamatos. Vai kaut kas tāds tiešām notiek?

Piemēram, Alekss * par vairākiem uzbrukumiem citiem cilvēkiem pēdējos 19 gadus ir pavadījis dažādās Brazīlijas ieslodzījuma vietās. Pēc tam, kad Jehovas liecinieki Aleksam bija mācījuši Bībeli, 2000. gadā viņš kļuva par Jehovas liecinieku. Vai viņš tiešām ir atbrīvojies no vardarbīgām nosliecēm? Jā, un viņš dziļi nožēlo visu slikto, ko ir darījis. Alekss saka: ”Es esmu iemīlējis Dievu par to, ka viņš man ir piedevis visu nodarīto. Pateicība Jehovam un mīlestība pret viņu man ir palīdzējusi mainīties.”

Cits brazīlietis, vārdā Sesars, 15 gadus bija nodarbojies ar zādzībām un bruņotām laupīšanām. Kas viņu pamudināja mainīties? Kamēr viņš atradās cietumā, viņu apmeklēja Jehovas liecinieki, un arī viņš sāka mācīties Bībeli. Sesars paskaidro: ”Pirmo reizi mūžā es saskatīju savai dzīvei jēgu. Es iemācījos mīlēt Dievu Jehovu. Tāpat es sāku izjust bijību pret viņu — veselīgas bailes atgriezties pie ļaunajiem darbiem un apbēdināt viņu. Es nevēlos būt nepateicīgs par Jehovas laipnību. Mīlestība un bijība pret Jehovu mani mudina mainīties.”

Uzziniet, kas jādara, lai dzīvotu pasaulē, kurā nebūs vardarbības

Par ko šie gadījumi liecina? Bībele spēj pilnībā mainīt cilvēku dzīvi, mainot viņu domāšanas veidu. (Efesiešiem 4:23.) Iepriekš minētais Alekss piebilst: ”Tas, ko es mācījos no Bībeles, gluži kā tīrs ūdens mani pakāpeniski attīrīja un aizskaloja prom sliktās domas. Agrāk es pat nevarēju iedomāties, ka spēšu no tā visa atbrīvoties.” Tiešām, ja mēs pildām prātu ar Bībeles vēsti, tā spēj attīrīt mūs no visa sliktā. Dieva vārdiem piemīt attīrošs spēks. (Efesiešiem 5:26.) Tāpēc pat nežēlīgi un savtīgi cilvēki spēj mainīties un kļūt laipni un miermīlīgi. (Romiešiem 12:18.) Izmantojot Bībeles principus, viņi izjūt mieru savā dzīvē. (Jesajas 48:18.)

Vairāk nekā astoņi miljoni Jehovas liecinieku 240 zemēs ir uzzinājuši, kā var izskaust vardarbību. Visdažādāko tautību un sociālo slāņu cilvēki ir iemācījušies mīlēt un bīties Dievu, kā arī mīlēt cits citu, dzīvojot mierā kā pasaules mēroga brāļu saime. (1. Pētera 4:8.) Tas ir pārliecinošs pierādījums, ka pasaule bez vardarbības ir iespējama.

LAIKS, KAD NEBŪS VARDARBĪBAS, IR TUVU!

Bībelē ir solīts, ka drīz Dievs attīrīs zemi no vardarbības. Mūsdienu vardarbīgo pasauli gaida ”bezdievīgo cilvēku tiesas un iznīcināšanas diena”. (2. Pētera 3:5—7.) Vardarbīgi cilvēki vairs neliks citiem ciest. Kāpēc mēs varam būt pārliecināti, ka Dievs vēlas iejaukties tajā, kas notiek uz zemes, un izskaust vardarbību?

Dievs ”ienīst to, kas dara varas darbus”, teikts Bībelē. (Psalms 11:6.) Radītājs mīl mieru un taisnīgumu. (Psalms 33:5; 37:28.) Tāpēc viņš nežēlīgus cilvēkus nepacietīs mūžīgi.

Jaunā pasaule, kurā valdīs miers, ir tuvu! (Psalms 37:11; 72:14.) Vai nebūtu vērts uzzināt vairāk par to, kas jādara, lai varētu dzīvot pasaulē, kurā nebūs vardarbības?

^ 14. rk. Vārdi ir mainīti.