VAI jūs sevi uzskatāt par kristieti? Ja tā ir, jūs piederat pie vairāk nekā diviem miljardiem cilvēku — gandrīz trešdaļas zemeslodes iedzīvotāju —, kas sevi uzskata par Kristus sekotājiem. Mūsdienās pastāv tūkstošiem konfesiju, kuras sevi sauc par kristīgām, bet kuru mācības un uzskati atšķiras. Tāpēc tas, kam jūs ticat, var ļoti atšķirties no tā, kam tic citu kristīgo baznīcu piederīgie. Vai tiešām ir nozīme, kam jūs ticat? Jā, tam ir nozīme, ja jūs vēlaties būt īsts kristietis, kas dzīvo saskaņā ar Bībeles mācībām.

Agrīnie Jēzus Kristus sekotāji kļuva pazīstami kā kristieši. (Apustuļu darbi 11:26.) Citi nosaukumi nebija vajadzīgi, jo pastāvēja tikai viena kristīgā ticība. Kristieši vienoti sekoja kristietības iedibinātāja, Jēzus Kristus, mācībām un norādījumiem. Ko var teikt par jūsu baznīcu? Vai jūs esat pārliecināts, ka tā māca to pašu, ko mācīja Kristus un kam ticēja viņa agrīnie sekotāji? Kā jūs varētu to pārbaudīt? Ir tikai viens veids, kā to izdarīt, — izmantot par mērauklu Bībeli.

Padomājiet: Jēzus Kristus pret Svētajiem Rakstiem izturējās ar dziļu cieņu un uzskatīja tos  par Dieva vārdiem. Viņš nosodīja tos, kas noniecināja Dieva Rakstu mācības, dodot priekšroku cilvēku tradīcijām. (Marka 7:9—13.) Tāpēc var apgalvot, ka patiesajiem Jēzus sekotājiem savi uzskati būtu jābalsta uz Bībeli. Līdz ar to katram kristietim būtu jāpārdomā: vai manas baznīcas mācības saskan ar to, kas mācīts Bībelē? Lai atbildētu uz šo jautājumu, būtu vērtīgi salīdzināt savas baznīcas mācības ar Bībelē teikto.

Kā norādīja Jēzus, lai mūsu pielūgsme Dievam būtu pieņemama, tai jābalstās uz patiesību, un patiesība ir atrodama Bībelē. (Jāņa 4:24; 17:17.) Savukārt apustulis Pāvils sacīja, ka mūsu glābšana ir atkarīga no tā, vai mēs ”iepazīstam patiesību”. (1. Timotejam 2:4.) Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mūsu uzskati balstītos uz precīzām Bībeles zināšanām, jo no tā ir atkarīga mūsu glābšana.

KĀ SALĪDZINĀT SAVUS UZSKATUS AR TO, KAS TEIKTS BĪBELĒ

Mēs jūs aicinām izlasīt sešus tālāk minētos jautājumus un pievērst uzmanību atbildēm, kas ir balstītas uz Bībeli. Apskatiet arī papildus norādītos Bībeles pantus un pārdomājiet atbildes. Pēc tam padomājiet: vai manas baznīcas mācības saskan ar Bībelē teikto?

Šie daži jautājumi jums palīdzēs veikt visnoderīgāko pārbaudi, kādu vien jūs varētu veikt. Vai jūs vēlaties Dieva Rakstu gaismā pārbaudīt arī citas jūsu baznīcas mācības? Jehovas liecinieki jums labprāt palīdzēs izpētīt, kas par dažādiem jautājumiem ir teikts Bībelē. Jūs varat pieteikties bezmaksas Bībeles nodarbībām, vēršoties pie Jehovas lieciniekiem. Jūs arī varat apmeklēt mūsu vietni jw.org.