Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 NUMURA TĒMA | KĀ BĪBELE IR NONĀKUSI LĪDZ MŪSDIENĀM

Kāpēc Bībele ir saglabājusies

Kāpēc Bībele ir saglabājusies

Bībele ir saglabājusies līdz mūsdienām. Tāpēc jums ir iespēja to iegādāties un lasīt. Un, ja jūs izvēlaties labu Bībeles tulkojumu, jūs varat būt pārliecināti, ka lasāt tekstu, kas uzticami atspoguļo oriģinālteksta domu. * Bet kāpēc Bībele ir saglabājusies, par spīti neizturīgiem materiāliem, sīvai pretestībai un patvaļīgiem mēģinājumiem sagrozīt tajā teikto? Kas šo grāmatu padara tik īpašu?

”Tagad es esmu pārliecināts, ka Bībele ir dāvana no Dieva”

Daudzi Bībeles pētnieki ir nonākuši pie tāda paša secinājuma, pie kāda nonāca apustulis Pāvils, kas teica: ”Visi Raksti ir Dieva iedvesmoti.” (2. Timotejam 3:16.) Viņi ir pārliecināti, ka Bībele ir saglabājusies tāpēc, ka tā ir paša Dieva vārdi un Dievs to ir sargājis līdz mūsdienām. Šīs rakstu sērijas pirmajā rakstā pieminētais Feisals galu galā izlēma mācīties Bībeli, lai pārbaudītu šos apgalvojumus. Tas, ko viņš atklāja, viņu pārsteidza. Viņš drīz vien uzzināja, ka daudzu mācību, kas ir izplatītas kristīgajā pasaulē, Bībelē nemaz nav. Turklāt viņu aizkustināja Bībelē atklātais Dieva nodoms par zemi.

”Tagad es esmu pārliecināts, ka Bībele ir dāvana no Dieva,” viņš saka. ”Ja jau Dievs varēja radīt Visumu, vai gan viņš nespētu mums dot grāmatu un to saglabāt? Apgalvot kaut ko citu nozīmētu apšaubīt Dieva spēku — paša Visvarenā spēku! Un kas gan es esmu, lai to darītu?” (Jesajas 40:8.)

^ 3. rk. Skat. rakstu ”Bībele vienkāršā un saprotamā valodā” 2011. gada oktobra—decembra Sargtornī.