Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis  |  Nr. 3 2016

 NUMURA TĒMA | KĀ BĪBELE IR NONĀKUSI LĪDZ MŪSDIENĀM

Materiāli, kas pakļauti iznīcībai

Materiāli, kas pakļauti iznīcībai

DRAUDI BĪBELES PASTĀVĒŠANAI. Papiruss un pergaments bija galvenie materiāli, kurus izmantoja Bībeles sarakstītāji un pārrakstītāji. * (2. Timotejam 4:13.) Kā šie materiāli varēja apdraudēt Bībeles nonākšanu līdz mūsdienām?

Papiruss viegli plīst, izbalē un kļūst trausls. ”Papirusa lapa pakāpeniski var pārvērsties par šķiedru skeletu un putekļu saujiņu,” saka ēģiptologi Ričards Pārkinsons un Stīvens Kvirks. ”Noliktavā glabāts papirusa rullis var sapelēt, sapūt mitrumā, un to var saēst grauzēji vai kukaiņi, jo īpaši termīti, ja papirusa rullis ir ierakts zemē.” Daži papirusi pēc to atrašanas tika pakļauti pārmērīgai gaismas vai mitruma iedarbībai, kas veicināja to sairšanu.

Pergaments ir izturīgāks nekā papiruss, taču arī tas bojājas, ja to lieto nevērīgi vai pakļauj pārāk augstai vai zemai temperatūrai, spēcīgai mitruma vai saules gaismas iedarbībai. * Arī pergamentu apdraud kukaiņi. Par senajiem rokrakstiem grāmatā Everyday Writing in the Graeco-Roman East teikts, ka ”to saglabāšanās drīzāk ir izņēmums, nevis likums”. Ja Bībele neizturīgu materiālu dēļ būtu gājusi zudībā, tās vēsts būtu izzudusi kopā ar to.

KĀ BĪBELE SAGLABĀJĀS. Jūdu likumos visiem ķēniņiem bija pavēlēts ”ierakstīt grāmatā norakstu no šīs bauslības grāmatas” — pirmajām piecām Bībeles grāmatām. (5. Mozus 17:18.) Turklāt profesionāli pārrakstītāji izgatavoja tik daudz kopiju, ka mūsu ēras pirmajā gadsimtā Bībeles grāmatu rokraksti bija atrodami sinagogās visā Izraēlā un pat attālajā Maķedonijā. (Lūkas 4:16, 17; Apustuļu darbi 17:11.) Kā daudzi senie rokraksti saglabājās līdz mūsdienām?

Rakstu ruļļi, kas pazīstami kā Nāves jūras rokraksti, daudzus gadsimtus glabājās sausā klimatā alās novietotās māla krūkās

”Ebreji bija pazīstami ar to, ka viņi Svēto Rakstu ruļļus glabāja māla krūkās, lai tos pasargātu no bojāšanās,” raksta Jaunās Derības pētnieks Filips Komforts. Kristieši acīmredzot turpināja šo tradīciju. Tāpēc daudzi seni Bībeles rokraksti tika atrasti māla krūkās, kas bija apslēptas tumšos kambaros un alās īpaši sausos apvidos.

IZNĀKUMS. Tūkstošiem Bībeles rokrakstu fragmentu — un daži no tiem vairāk nekā 2000 gadu veci — ir saglabājušies līdz mūsdienām. Nevienam citam seno rakstu piemineklim nav tik daudz un tik senu kopiju.

^ 3. rk. Papiruss ir rakstāmmateriāls, ko darināja no papirusniedrēm. Pergamentu izgatavoja no dzīvnieku ādām.

^ 5. rk. Piemēram, uz pergamenta bija rakstīta ASV Neatkarības deklarācija. Tagad, kad ir pagājuši nepilni 250 gadi, tā ir izbalējusi tik ļoti, ka gandrīz vairs nav salasāma.