Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

SARGTORNIS Nr. 3 2016 | Kā Bībele ir nonākusi līdz mūsdienām

Gadsimtu gaitā daudz kas ir apdraudējis Bībeli un tās vēsti. Kāpēc stāsts par to, kā Bībele ir saglabājusies, ir ievērības cienīgs?

NUMURA TĒMA

Stāsts, kam ir vērts pievērst uzmanību

Neviena cita grāmata nav veidojusi tik daudzu cilvēku uzskatus tik ilgā laika posmā. Bet vai Bībelei var uzticēties?

NUMURA TĒMA

Materiāli, kas pakļauti iznīcībai

Bībeles sarakstītāji un pārrakstītāji Bībeles teksta pierakstīšanai izmantoja pergamentu un papirusu. Kā šie senie rokraksti saglabājās līdz mūsdienām?

NUMURA TĒMA

Spēcīga pretestība

Kaut arī pagātnē daudzi politiskie un reliģiskie vadītāji ir izmantojuši savu varu, lai aizliegtu cilvēkiem turēt Bībeli savā īpašumā, to pavairot un tulkot, Bībele ir nonākusi līdz mūsdienām.

NUMURA TĒMA

Centieni sagrozīt Bībeles tekstu

Daži negodīgi cilvēki ir centušies sagrozīt Bībelē teikto. Kā viņu nodarījums tika atklāts un kā tika novērstas tā sekas?

NUMURA TĒMA

Kāpēc Bībele ir saglabājusies

Kāpēc šī grāmata ir tik īpaša?

Vai jūs zināt?

Kas neparasts bija tajā, kā Jēzus izturējās pret lepras slimniekiem? Kādu iemeslu dēļ jūdu reliģiskie vadītāji atļāva šķirties?

Vai ir iespējama pasaule bez vardarbības?

Daudzi cilvēki, kas agrāk rīkojās vardarbīgi, ir kļuvuši laipni un miermīlīgi. Tas, kas viņus ir mudinājis mainīties, var rosināt to darīt arī citus.

BĪBELE MAINA CILVĒKU DZĪVI

Es daudzreiz cietu neveiksmi, pirms uzveicu savu atkarību

Kā kāds vīrietis uzveica savu atkarību no pornogrāfijas un ieguva iekšēju mieru?

Visnoderīgākā pārbaude, kādu vien jūs varat veikt

Pastāv tūkstošiem kristīgo konfesiju, taču to starpā nav vienotības mācību jautājumos. Kā var noteikt, kas māca patiesību?

Kas teikts Bībelē?

Vai Dievs izmanto reliģiskas organizācijas, lai tuvinātu sev cilvēkus?

Tikai internetā

Vai Bībelē ir lasāmas Dieva domas?

Daudzi Bībeles rakstītāji apgalvoja, ka informāciju saņem no Dieva. Kāpēc?