Labā vēsts par Dieva valstību tiek sludināta pa visu zemi, kā Jēzus bija pravietojis. (Mateja 24:14.) Bībelē ietvertajā Daniēla grāmatā ir rakstīts, ka šī valstība ir Dieva izveidota valdība. Šīs grāmatas otrajā nodaļā ir pravietiski norādīts uz dažām cilvēku valdībām un varām, kas nomaina cita citu, sākot ar seno Babiloniju līdz valstīm mūsu dienās. Bet tālāk 44. pantā var lasīt šādu pravietojumu:

”Debesu Dievs cels valsti, kura pastāvēs nesagrauta mūžīgi un kuras vara nepāries ne uz vienu citu tautu. Tā satrieks un iznīcinās citas valstis, bet pati pastāvēs mūžīgi.”

Šis un arī citi Bībeles pravietojumi norāda, ka Dieva valstība aizstās visas cilvēku varas un ieviesīs mieru un kārtību uz zemes. Kāda būs dzīve, kad valdīs valstība? Tālāk ir minēti daži brīnišķīgi solījumi, kas drīzumā piepildīsies.

 • VAIRS NEBŪS KARU

  Psalms 46:10. ”[Dievs] aptur karus līdz zemes malām, loku viņš salauž un sadragā šķēpu, ratus viņš ugunī sadedzina!” (LB-2012.)

  Iztēlojieties, kāda būtu pasaule, ja visi līdzekļi un zinātniskie pētījumi, kas tiek ieguldīti ieroču ražošanā, tiktu izmantoti, lai cilvēkiem palīdzētu, nevis tos nogalinātu! Tas kļūs par īstenību, kad valdīs Dieva valstība.

 • VAIRS NEBŪS SLIMĪBU

  Jesajas 33:24. ”Neviens iedzīvotājs nesacīs: es ciešu.”

  Iedomājieties pasauli, kurā neviens necieš no sirdsslimībām, vēža, malārijas vai jebkādas citas kaites. Slimnīcas un zāles vairs nebūs vajadzīgas. Izcila veselība — tāda ir zemes iedzīvotāju nākotne.

 • VAIRS NEBŪS BADA

  Psalms 72:16. ”Zeme būs labības pilna līdz kalnu galiem!”

  Zeme dos tik daudz pārtikas, lai pietiktu ikvienam, un visiem cilvēkiem tā būs pieejama. Cilvēki vairs necietīs no bada un nepietiekama uztura.

 • VAIRS NEBŪS SĀPJU, BĒDU UN NĀVES

  Atklāsmes 21:4. ”[Dievs] noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, arī bēdu, vaimanu un sāpju vairs nebūs. Agrākais ir pagājis.”

   Tas nozīmē, ka visi cilvēki būs nevainojami un dzīvos mūžīgi paradīzē uz zemes. Tie ir mūsu mīlošā Radītāja, Dieva Jehovas, solījumi.

DIEVS NEVAR MELOT

Vai viss teiktais izklausās pārāk labi, lai būtu īstenība? Lai arī lielākā daļa cilvēku labprāt gribētu piedzīvot to, kas solīts Bībelē, dažādu iemeslu dēļ viņiem ir grūti pieņemt domu par mūžīgu dzīvi. Un tas ir saprotams, jo neviens cilvēks vēl nav pieredzējis tādus dzīves apstākļus, kādi iepriekš tika minēti.

Cilvēce jau tik ilgi ir atradusies grēka un nāves varā un to tik ilgi ir nomākušas sāpes, ciešanas un nelaimes, ka daudzi šādu dzīvi uzskata par pašsaprotamu un dabisku. Tomēr tā nepavisam nav tāda dzīve, kādu mūsu Radītājs, Dievs Jehova, bija iecerējis.

Lai palīdzētu mums saprast, cik uzticami ir visi viņa solījumi, Dievs par savu ”vārdu” ir teicis: ”Tas neatgriezīsies pie Manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko Es vēlos, un jāizpilda savs uzdevums, kādēļ Es to sūtīju.” (Jesajas 55:11.)

Bībelē par Jehovu ir teikts, ka viņš ir ”Dievs, kas nevar melot”. (Titam 1:2.) Ņemot vērā visus šos brīnišķīgos nākotnes solījumus, ir vērts pārdomāt: vai patiešām ir iespējams dzīvot mūžīgi apsolītajā paradīzē uz zemes? Kas ir jādara, lai redzētu piepildāmies Dieva solījumus? Nākamajos rakstos jūs varēsiet rast atbildes uz šiem jautājumiem.