Pirmajā rakstā tika pieminēts stāsts, kā Delfu orākula maldinošā pareģojuma dēļ Persijas valdnieks Kīrs sakāva Krēzu. Turpretī Bībelē ir pravietojums, kas saistīts ar Persijas valdnieku un kas ir precīzi piepildījies.

Jau ilgi pirms Kīra dzimšanas un aptuveni 200 gadus pirms tam, kad viņš iekaroja vareno pilsētu Babilonu, ebreju pravietis Jesaja minēja viņa vārdu un aprakstīja šo notikumu.

Jesajas 44:24, 27, 28Jehova ”saka jūras dziļumam: izsīksti! — un: Es tavas straumes padarīšu sausas! [Viņš] par Kīru saka: tas ir Mans gans, viņš izpildīs Manu gribu, pavēlēdams atjaunot Jeruzālemi un atkal uzcelt Dieva namu!”

Kā raksta grieķu vēsturnieks Hērodots, Kīrs novirzīja sāņus Eifratas upes ūdeņus, kas plūda cauri Babilonai. Kīra stratēģija deva iespēju viņa karaspēkam ieiet pilsētā, brienot pa upes gultni. Pēc pilsētas iekarošanas Kīrs atbrīvoja jūdus, kas bija gūstekņi Babilonā. Viņš ļāva tiem atgriezties Jeruzālemē un atjaunot pilsētu, kas bija nopostīta 70 gadus iepriekš.

Jesajas 45:1. ”Tā saka Tas Kungs uz Kīru, Savu svaidīto: ”Kīru Es satvēru pie viņa labās rokas, lai pakļautu tautas viņa priekšā, lai noraisītu ķēniņiem no viņu gurniem zobenu saites, lai atvērtu durvis viņa priekšā un lai vārti viņa priekšā nepaliktu aizslēgti.””

Persieši iegāja pilsētā pa masīvajiem vārtiem, kas bezrūpīgi bija atstāti vaļā. Ja babilonieši būtu zinājuši Kīra nodomus, viņi būtu slēguši visus vārtus, kas bija vērsti uz upi. Bet viņi to neizdarīja, un pilsēta palika neaizsargāta.

Šis ir viens no daudzajiem Bībelē atrodamajiem pravietojumiem, kas ir piepildījušies visos sīkumos. * Atšķirībā no cilvēku pareģojumiem, kuru izcelsmi bieži vien piedēvē viņu viltus dieviem, Bībeles pravietojumi nāk no tā, kurš par sevi ir teicis: ”Es no iesākuma pasludināju gala iznākumu, kopš laika gala to, kas vēl nebija noticis.” (Jesajas 46:10.)

Šādu apgalvojumu var izteikt tikai patiesais Dievs, kura vārds, kā atklāts Bībelē, ir Jehova (jeb Jahve). (2. Mozus 6:3, LB-65, zemsvītras piezīme.) Kā norāda daudzi pētnieki, vārds Jehova nozīmē ”viņš liek tapt”. Šī vārda nozīme sevī ietver  to, ka viņš spēj ieskatīties nākotnē un ietekmēt notikumus saskaņā ar savu gribu. Tāpēc mēs varam būt pilnīgi pārliecināti, ka viņš noteikti piepildīs visu, ko ir solījis.

PRAVIETOJUMI, KAS PIEPILDĀS MŪSU LAIKOS

Vai jūs gribētu uzzināt, kas Bībelē teikts par mūsu laikiem? Aptuveni pirms 2000 gadiem Bībelē bija pravietots, ka ”pēdējās dienās iestāsies īpaši grūti laiki”. Kam tās ir pēdējās dienas? Tās ir nevis Zemes vai cilvēces pēdējās dienas, bet beigas tam, kas jau gadu tūkstošiem ir nomocījis cilvēci, — konfliktiem, apspiešanai un ciešanām. Pievērsīsim uzmanību dažiem pravietojumiem, kas iezīmē ”pēdējās dienas”.

2. Timotejam 3:1—5. ”Pēdējās dienās.. cilvēki būs patmīlīgi, mantkārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neuzticīgi, bez mīļuma, nepiekāpīgi, apmelotāji, nesavaldīgi, neganti, bez mīlestības pret labo, nodevēji, pārgalvīgi, uzpūtīgi, tādi, kas mīl baudas, nevis Dievu, kas ārēji gan izrāda dievbijību, bet viņu dzīvē tās spēks neparādās.”

Jūs, visticamāk, piekritīsiet, ka mūsdienās šādas iezīmes arvien vairāk izpaužas cilvēku rīcībā. Vai jūs esat ievērojuši, ka mums visapkārt ir daudz patmīlīgu, alkatīgu un augstprātīgu cilvēku un tādu, kas ir aizvien prasīgāki un nepiekāpīgāki? Jūs noteikti esat pamanījuši, ka mūsdienās ir plaši izplatīta nepaklausība vecākiem un cilvēki baudas mīl vairāk nekā Dievu. Un situācija ar katru dienu pasliktinās.

Mateja 24:6, 7. ”Jūs dzirdēsiet karu troksni un vēstis par kariem. [..] Tauta uzbruks tautai un valsts — valstij.”

Pēc dažiem aprēķiniem, kopš 1914. gada karos un bruņotos konfliktos kopējais bojā gājušo skaits ir vairāk nekā 100 miljoni — tas pārsniedz daudzu valstu iedzīvotāju skaitu. Cik gan daudz asaru, bēdu un ciešanu slēpjas aiz šiem iespaidīgajiem skaitļiem! Vai cilvēki ir mācījušies no kļūdām un darījuši galu kariem?

Mateja 24:7. ”Vietu vietām būs bads.”

Pasaules Pārtikas programmas paziņojumā ir teikts: ”Lai gan pasaulē tiek saražots tik daudz pārtikas, ka ar to pietiktu, lai paēdinātu ikvienu, 815 miljoni cilvēku — devītā daļa pasaules iedzīvotāju — katru vakaru dodas gulēt nepaēduši. Vēl vairāk — trešā daļa — ir to, kas cieš no nepietiekama uztura.” Ir aprēķināts, ka ik gadu aptuveni trīs miljoni bērnu mirst bada nāvē.

Lūkas 21:11. ”Būs stipras zemestrīces.”

Pēdējās desmitgadēs katru gadu notiek aptuveni 50 tūkstoši zemestrīču, kas ir pietiekami stipras, lai tās varētu sajust. Vidēji gadā tiek fiksētas 100 zemestrīces, kas nodara būtiskus bojājumus ēkām, un viena ārkārtīgi spēcīga zemestrīce. Pēc kāda aprēķina, no 1975. līdz 2000. gadam zemestrīcēs ir gājis bojā 471 tūkstotis cilvēku.

Mateja 24:14. ”Labā vēsts par valstību tiks sludināta pa visu apdzīvoto zemi par liecību visām tautām, un tad nāks gals.”

Vairāk nekā astoņi miljoni Jehovas liecinieku sludina un stāsta labo vēsti par Dieva valstību aptuveni 240 zemēs. Labā vēsts tiek izplatīta kā lielpilsētās, tā mazos ciematos, kā džungļos, tā kalnos. Kad šis darbs būs padarīts tik lielā mērā, kā to grib Dievs, tad, saskaņā ar pravietojumu, ”nāks gals”. Kam pienāks gals? Tas būs gals cilvēku valdīšanai, un tad sāks valdīt Dieva valstība. Kādi Dieva solījumi īstenosies, valdot viņa valstībai? Par to var uzzināt nākamajā rakstā.