Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis  |  Nr. 2 2017

Kas teikts Bībelē?

Kas teikts Bībelē?

Kas ir Armagedons?

Daudzi uzskata,

ka tā būs zemes bojāeja, ko izraisīs kodolkarš vai ekoloģiska katastrofa. Kā jūs atbildētu?

Kas teikts Bībelē

Armagedons ir simboliska vieta, kur notiks ”Visvarenā Dieva lielās dienas karš” — karš pret ļaundariem. (Atklāsmes 16:14, 16.)

Ko vēl var uzzināt no Bībeles?

  • Armagedona karā Dievs nevis iznīcinās zemi, bet izglābs to no izpostīšanas, ko izraisījusi cilvēku darbība. (Atklāsmes 11:18.)

  • Armagedona karš darīs galu visiem kariem. (Psalms 46:9, 10.)

Vai ir iespējams palikt dzīviem Armagedona karā?

Kā jūs atbildētu?

  • Varbūt

Kas teikts Bībelē

”Liels pulks” ļaužu no dažādām tautībām paliks dzīvi ”lielajā postā”, kas noslēgsies ar Armagedona kauju. (Atklāsmes 7:9, 14.)

Ko vēl var uzzināt no Bībeles?

  • Dievs vēlas, lai Armagedonā izglābtos pēc iespējas vairāk cilvēku. Viņš iznīcinās ļaunos tikai tad, kad nebūs atlikušas citas iespējas. (Ecēhiēla 18:32.)

  • Bībelē ir paskaidrots, kā pārdzīvot Armagedonu. (Cefanjas 2:3.)