Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 LASĪTĀJI JAUTĀ

Vai Ziemassvētki ir kristiešu svētki?

Vai Ziemassvētki ir kristiešu svētki?

Miljoniem cilvēku visā pasaulē tic, ka Ziemassvētkos tiek atzīmēta Jēzus Kristus piedzimšana. Bet vai, jūsuprāt, Jēzus apustuļi un mācekļi svinēja Ziemassvētkus? Kas Bībelē ir teikts par dzimšanas dienas svinībām? Atbildes uz šiem jautājumiem ļaus saprast, vai Ziemassvētki ir kristiešu svētki.

Pirmkārt, Bībelē nav rakstīts, ka Jēzus vai kāds cits Dievam uzticīgs cilvēks būtu svinējis dzimšanas dienas. Tajā ir pieminēti tikai divi cilvēki, kas atzīmēja dzimšanas dienas, un tie bija cilvēki, kas nekalpoja Jehovam, Bībeles Dievam. Turklāt šīs svinības bija saistītas ar traģiskiem notikumiem. (1. Mozus 40:20; Marka 6:21.) Kā norādīts Britu enciklopēdijā, agrīnie kristieši stingri noraidīja ”dzimšanas dienu svinēšanu, kas ir pagāniska ieraža”.

Kad Jēzus piedzima?

Bībelē nav minēts, kad konkrēti Jēzus piedzima. ”Kristus dzimšanas datumu nav iespējams noskaidrot nedz J[aunajā] D[erībā], nedz kādā citā avotā,” teikts Maklintoka un Stronga enciklopēdijā. Ja Jēzus būtu gribējis, lai viņa sekotāji svinētu viņa dzimšanas dienu, viņš tiem noteikti būtu darījis zināmu savu dzimšanas datumu.

Otrkārt, Bībelē nav rakstīts, ka Jēzus vai kāds viņa māceklis būtu svinējis Ziemassvētkus. Kā var lasīt katoļu enciklopēdijā New Catholic Encyclopedia, Ziemassvētki pirmo reizi tika pieminēti ”Filokālija hronogrāfā, kādā romiešu almanahā, kas datējams ar 336. gadu”. Lai vai kā, šis avots parādījās, kad Bībele jau labu laiku bija pabeigta un bija pagājuši vairāki gadsimti kopš Jēzus dzīves uz zemes. Tāpēc Maklintoka un Stronga enciklopēdijā ir atzīmēts, ka ”Ziemassvētku svinēšana nav radusies pēc dievišķas pavēles un nav nākusi no J[aunās] D[erības]”. *

Kādu pasākumu Jēzus saviem mācekļiem lika atzīmēt?

Būdams izcils skolotājs, Jēzus saviem sekotājiem deva skaidrus norādījumus par to, kas no viņiem tiek gaidīts, un viņa vārdus var lasīt Bībelē. Ziemassvētku svinēšana šajos norādījumos nav iekļauta. Tāpat kā skolotājs vēlas, lai skolnieki precīzi ievērotu viņa teikto, arī Jēzus gribēja, lai viņa sekotāji ”netiektos pāri tam, kas rakstīts” Svētajos Rakstos. (1. Korintiešiem 4:6.)

Taču bija kāds īpašs pasākums, kas agrīnajiem kristiešiem bija labi pazīstams, — tas bija Jēzus nāves atceres vakars. Bībelē mēs varam lasīt Jēzus norādījumus saviem mācekļiem, kad šis pasākums ir jāatzīmē un kā tas ir jādara. Bez tam no Bībeles var uzzināt precīzu viņa nāves dienu. (Lūkas 22:7, 19; 1. Korintiešiem 11:25.)

Kā noskaidrojām, Ziemassvētki ir dzimšanas dienas svinības, un agrīnie kristieši nesekoja šai pagāniskajai ieražai. Turklāt Bībelē nav minēts, ka Jēzus vai kāds cits būtu svinējis Ziemassvētkus. Ņemot vērā šos faktus, miljoniem kristiešu visā pasaulē ir secinājuši, ka Ziemassvētki nav kristiešu svētki.

^ 6. rk. Plašāku informāciju par Ziemassvētku tradīciju izcelsmi var atrast www.jw.org/lv; skat. BĪBELES MĀCĪBAS > BĪBELES ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM > SVĒTKI.