Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis  |  Nr. 2 2016

Vai jūs zināt?

Vai jūs zināt?

Kā Bībeles laikos tika izgatavoti un izmantoti rakstu ruļļi?

Esteres grāmatas rakstu ruļļi no ādas un plāna pergamenta, m.ē. 18. gadsimts

Lūkas evaņģēlijā stāstīts, ka Jēzus atritināja Jesajas rakstu rulli, lasīja no tā un pēc tam to saritināja. Arī Jānis sava evaņģēlija nobeigumā minēja rakstu rulli, norādot, ka viņš nav spējis tajā aprakstīt visus Jēzus paveiktos brīnumus. (Lūkas 4:16—20; Jāņa 20:30; 21:25.)

Kā rakstu ruļļi tika izgatavoti? Ādas, pergamenta vai papirusa gabalus salīmēja kopā garā sloksnē, kuru pēc tam aptina ap rokturi ar aprakstīto pusi uz iekšu. Teksts bija izkārtots slejās. Ja rakstu rullis bija garš, tam rokturi bija abos galos, un lasītājs varēja rulli ar vienu roku atritināt, bet ar otru roku saritināt, līdz bija atrasts vajadzīgais teksta fragments.

”Par rakstu ruļļa priekšrocību varēja uzskatīt to, ka tas bija pietiekami garš (bieži ap 10 metru), lai tajā ietilptu vesela grāmata, taču sarullēts tas bija kompakts,” teikts Bībeles vārdnīcā The Anchor Bible Dictionary. Piemēram, Lūkas evaņģēlija rakstu rullis būtu aptuveni 9,5 metrus garš. Dažreiz rakstu ruļļa augšējo un apakšējo malu apgrieza, nogludināja ar pumeku un nokrāsoja.

Kas bija Bībeles Grieķu rakstos minētie virspriesteri?

Sākotnēji izraēliešu augstā priestera amatu varēja ieņemt tikai viens cilvēks, kas palika savā postenī visu mūžu. (4. Mozus 35:25.) Ārons bija pirmais, kas kalpoja par augsto priesteri. Šo godpilno amatu no tēva parasti mantoja vecākais dēls. (2. Mozus 29:9.) Daudzi no Ārona vīriešu kārtas pēctečiem kalpoja par priesteriem, bet tikai nedaudzi — par augstajiem priesteriem.

Kad izraēlieši nonāca citu tautu pakļautībā, to valdnieki pēc savas patikas iecēla un atcēla jūdu augstos priesterus. Tomēr, pēc visa spriežot, tie, kas tika iecelti par augstajiem priesteriem, gandrīz vienmēr tika izraudzīti no neliela skaita privileģētu ģimeņu, kas lielākoties piederēja pie Ārona dzimtas. Vārds ”virspriesteri” acīmredzot attiecas uz ietekmīgiem priesteru kārtas pārstāvjiem. Starp virspriesteriem, iespējams, bija 24 priesteru vienību vadītāji, ievērojami augsto priesteru ģimeņu locekļi un agrākie augstie priesteri, kas bija atcelti no amata, kā, piemēram, Anna. (1. Laiku 24:1—19; Mateja 2:4; Marka 8:31; Apustuļu darbi 4:6.)