”Dzīvē bieži gadās sarežģītas situācijas, kuras var atrisināt ar nelielu mānīšanos.” (Samanta, Dienvidāfrikas Republika.)

Vai jūs piekrītat šim apgalvojumam? Līdzīgi Samantai, mēs visi laiku pa laikam sastopamies ar sarežģītām situācijām, kurās var rasties kārdinājums rīkoties negodīgi. Tas, kā mēs tajās izlemjam rīkoties, var atklāt, kādas ir mūsu patiesās vērtības. Piemēram, ja svarīgāk par visu mums ir pasargāt savu reputāciju, negodīgums mums būs tikai viens no līdzekļiem šī mērķa sasniegšanai. Tomēr, kad patiesība nāk gaismā, negodīgums var maksāt dārgi.

NEGODĪGUMS GRAUJ UZTICĒŠANOS

Labu attiecību pamatā ir uzticēšanās. Kad divi cilvēki uzticas viens otram, viņi jūtas droši. Bet uzticēšanās nerodas vienā dienā. Uzticēšanos veicina kopīga laika pavadīšana, godīga domu apmaiņa un nesavtīga rīcība. Taču, tikai vienu reizi rīkojoties negodīgi, uzticību var pilnībā sagraut. Un, ja uzticība ir sagrauta, to atjaunot ir ļoti grūti.

Vai jūs kādreiz ir pievīlis kāds, kuru jūs uzskatījāt par labu draugu? Ja tā ir noticis, kā jūs tad jutāties? Visdrīzāk tas jūs sāpināja, un varbūt jūs to pat uztvērāt kā nodevību. Un šādas jūtas ir saprotamas. Negodīga rīcība tiešām var graut uzticēšanos, kas ir ciešu attiecību pamatā.

NEGODĪGUMS VAIRO NEGODĪGUMU

Kalifornijas Universitātes ekonomikas profesors Roberts Iness veica pētījumu, kurā tika noskaidrots, ka ”negodīgums ir lipīgs”. To var salīdzināt ar vīrusu — jo biežāk mēs kontaktējamies ar negodīgu cilvēku, jo lielāka ir iespēja pašiem inficēties ar ”negodīguma vīrusu”.

Kā pasargāt sevi no negodīguma lamatām? Tajā var palīdzēt Bībele. Apskatīsim dažus Bībeles principus.