Kas notiek pēc nāves?

DAUDZI TIC, ka cilvēks turpina eksistēt kādā citā veidolā, bet citi uzskata, ka ar nāvi viss beidzas. Kā domājat jūs?

KAS TEIKTS BĪBELĒ

”Nomirušie.. vispār nezina vairāk nekā.” (Salamans Mācītājs 9:5.) Nomirstot cilvēks pārstāj eksistēt.

KO VĒL VAR UZZINĀT NO BĪBELES

  • Kad pirmais cilvēks Ādams nomira, viņš atgriezās pie pīšļiem. (1. Mozus 2:7; 3:19.) Līdzīgi arī visi pārējie cilvēki pēc nāves atgriežas pīšļos. (Salamans Mācītājs 3:19, 20.)

  • Tie, kas ir nomiruši, ir atbrīvoti no saviem grēkiem. (Romiešiem 6:7.) Pēc nāves cilvēku vairs negaida kāds sods par grēkiem.

Vai mirušie var atkal dzīvot?

KĀ JŪS ATBILDĒTU?

  • Varbūt

KAS TEIKTS BĪBELĒ

”Būs.. augšāmcelšana.” (Apustuļu darbi 24:15.)

KO VĒL VAR UZZINĀT NO BĪBELES

  • Bībelē nāve bieži ir salīdzināta ar miegu. (Jāņa 11:11—14.) Dievs mirušos var piecelt no nāves, gluži kā mēs varam aizmigušu cilvēku atmodināt no miega. (Ījaba 14:13—15.)

  • Bībelē ir pierakstīti vairāki augšāmcelšanas gadījumi, un tas mums dod pamatotu iemeslu ticēt, ka mirušie tiks piecelti no nāves. (1. Ķēniņu 17:17—24; Lūkas 7:11—17; Jāņa 11:39—44.)