Ko paveica Hērods, lai pārbūvētu Jeruzālemes templi?

Salamans templi bija uzbūvējis uz kalna. Šī kalna austrumu un rietumu pusē viņš bija uzcēlis balsta mūrus, lai izveidotu ap svēto celtni terases. Hērods gribēja, lai viņa laikā pastāvošais templis pārspētu Salamana templi, tāpēc viņš sāka to pārbūvēt un paplašināt.

Hēroda būvnieki palielināja tempļa teritoriju ziemeļu un dienvidu virzienā. Uz dienvidiem platforma kļuva garāka par veseliem 32 metriem. Šim nolūkam tika uzbūvētas lokveida pārsedzes un biezs balsta mūris, kura augstums vietām sasniedza 50 metru.

Hērods centās neaizvainot ebreju reliģiskās jūtas un nodrošināt, lai būvniecības dēļ netiktu traucēti templī notiekošie rituāli un upurēšana. Ebreju vēsturnieks Josefs Flāvijs rakstīja, ka Hērods pat apmācīja ebreju priesterus par mūrniekiem un namdariem, lai svētajā vietā nebūtu jāieiet nevienam, kam uz to nav tiesību.

Hērods sava mūža laikā nepieredzēja, kā templis tiek pabeigts. Mūsu ēras 30. gadā bija apritējuši jau 46 gadi, kopš bija sākta tempļa būvniecība. (Jāņa 2:20.) Milzīgo darbu 1. gadsimta vidū pabeidza Hēroda mazmazdēls Agripa II.

Kāpēc maltieši nodomāja, ka apustulis Pāvils ir slepkava?

Taisnības dieviete (pa kreisi) sit netaisnības dievieti

Daļu no Maltas iedzīvotājiem bija spēcīgi ietekmējuši grieķu reliģiskie uzskati. Apustuļu darbu grāmatā ir stāstīts, kas notika pēc tam, kad apustulis Pāvils bija cietis kuģa katastrofā pie Maltas krastiem. Kad Pāvils piemeta žagaru saišķi ugunskuram, kas bija iekurts, lai katastrofā cietušie varētu sasildīties, ap viņa roku aptinās odze. To redzot, salinieki nosprieda: ”Šis cilvēks nudien ir slepkava. Viņš ir izglābies no jūras, tomēr taisnā tiesa viņam neļauj dzīvot.” (Apustuļu darbi 28:4.)

Ar vārdiem ”taisnā tiesa” ir tulkots grieķu vārds díkē. Šis vārds var apzīmēt taisnīgumu kā tādu. Savukārt grieķu mitoloģijā Dike bija taisnības dieviete. Grieķi ticēja, ka viņa vēro cilvēku darbus, ziņo Zevam par visām netaisnībām, kas nav nākušas gaismā, un raugās, lai vainīgie saņemtu sodu. Kā teikts kādā Bībeles vārdnīcā, maltieši, iespējams, domāja: ”Lai gan Pāvils izglābās no jūras, viņš ir nolemtais, kam dieviete Dike tagad.. ir uzsūtījusi odzi.” Bet, kad bija redzams, ka Pāvilam nekas nekait, salinieki mainīja savu viedokli.