Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis  |  Nr. 1 2016

Bībeles atbildes uz jautājumiem

Bībeles atbildes uz jautājumiem

Vai ir iespējams pasaulē likvidēt nabadzību?

Kā Dievs atrisinās nabadzības problēmu? (Mateja 6:9, 10)

Ik gadu miljoniem cilvēku, kas dzīvo galējā trūkumā, mirst nepietiekama uztura un slimību dēļ. Lai gan pasaulē ir valstis, kurās valda pārticība, liela daļa cilvēces joprojām grimst dziļā nabadzībā. Bībelē minēts, ka nabadzība ir problēma, kas ir pastāvējusi vienmēr. (Izlasiet Jāņa 12:8.)

Lai darītu galu nabadzībai, būtu vajadzīgs, lai pār visu pasauli valdītu viena valdība, kura spētu gan taisnīgi sadalīt materiālos resursus, gan izbeigt karus, kas ir viens no galvenajiem nabadzības cēloņiem. Dievs ir apsolījis izveidot šādu valdību. (Izlasiet Daniēla 2:44.)

Kas var izskaust nabadzību?

Dievs ir iecēlis savu Dēlu Jēzu par valdnieku pār visu cilvēci. (Psalms 2:4—8.) Jēzus izglābs cilvēkus no nabadzības posta un darīs galu apspiešanai un varmācībai. (Izlasiet Psalmu 72:8, 12—14.)

Būdams pravietotais ”Miera lielskungs”, Jēzus panāks, lai visā pasaulē valdītu miers un drošība. Tad ikvienam būs savs mājoklis, patīkams darbs un papilnam pārtikas. (Izlasiet Jesajas 9:5, 6; 65:21—23.)

 

Uzzināt vairāk

SARGTORNIS

Vai kādreiz pār visu pasauli valdīs viena valdība?

Viena valdība, kas valdītu pār visu pasauli, varētu panākt patiesu mieru un drošību. Kāpēc mēs varam uzticēties Dieva solījumam izveidot šādu valdību? Kurš būtu vispiemērotākais valdnieks?