Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 NUMURA TĒMA | VAI IR VĒRTS LŪGT DIEVU?

Kāpēc Dievs mūs aicina viņu lūgt

Kāpēc Dievs mūs aicina viņu lūgt

Dievs vēlas, lai mēs veidotu draudzību ar viņu

Cieša draudzība pastāv tad, ja ir laba domu apmaiņa. Tāpēc Dievs mūs aicina runāt ar viņu — tā mēs varam veidot ar viņu tuvu draudzību. Bībelē var lasīt šādus Dieva vārdus: ”Kad jūs Mani.. piesauksit, Es jums atbildēšu, un kad jūs nāksit un Mani pielūgsit, Es jūs paklausīšu.” (Jeremijas 29:12.) Runājot ar Dievu, ir iespējams ”tuvoties Dievam”, un tad ”viņš tuvosies jums”. (Jēkaba 4:8.) Bībelē ir teikts: ”Tas Kungs ir tuvu visiem, kas Viņu piesauc.” (Psalms 145:18.) Jo biežāk mēs viņu lūgsim, jo ciešāka kļūs mūsu draudzība ar viņu.

”Tas Kungs ir tuvu visiem, kas Viņu piesauc.” (Psalms 145:18)

Dievs vēlas mums palīdzēt

Jēzus reiz sacīja: ”Vai gan starp jums ir kāds, kas savam dēlam, ja tas lūgtu maizi, iedotu akmeni? Vai, ja dēls lūgtu zivi — viņš taču tam nedotu čūsku? Ja pat jūs.. protat saviem bērniem dot labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs, kas ir debesīs, dos labu tiem, kas viņu lūdz!” (Mateja 7:9—11.) Dievs jūs aicina griezties pie viņa lūgšanās, jo ”viņam rūp, kas ar jums notiek”, un viņš grib jums palīdzēt. (1. Pētera 5:7.) Viņš pat mudina cilvēkus uzticēt viņam raizes. Bībelē rakstīts: ”Ne par ko neraizējieties, bet it visā dariet savus lūgumus zināmus Dievam lūgšanās un karstās lūgsnās līdz ar pateicību.” (Filipiešiem 4:6.)

Cilvēkiem ir garīgas vajadzības

Kā ir novērojuši psihologi, simtiem miljonu cilvēku jūt iekšēju vajadzību lūgt. Pie tiem pieder pat daži ateisti un agnostiķi. * Šis fakts liecina, ka cilvēki ir radīti ar garīgām vajadzībām. Jēzus teica: ”Laimīgi tie, kas apzinās savas garīgās vajadzības.” (Mateja 5:3.) Viena iespēja, kā apmierināt savas garīgās vajadzības, ir regulāri runāt ar Dievu lūgšanās.

Ko mēs gūsim, ja atsauksimies uz Dieva aicinājumu lūgt viņu?

^ 8. rk. Kādā aptaujā, ko 2012. gadā veica Pjū pētījumu centrs (ASV), tika konstatēts, ka 11 procenti ASV dzīvojošo ateistu un agnostiķu vismaz reizi mēnesī lūdz Dievu.