Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis  |  Nr. 1 2016

Vai Dievs tiešām ir neizzināms?

Vai Dievs tiešām ir neizzināms?

”Dievs ir neizzināms.” (Aleksandrijas Filons, 1. gadsimta filozofs)

”[Dievs] nav tālu nevienam no mums.” (Sauls no Tarsas, vērsdamies pie 1. gadsimta filozofiem Atēnās)

KURAM no šiem apgalvojumiem piekrītat jūs? Daudziem saistoši liekas vārdi, ko teica Sauls no Tarsas, pazīstams arī kā apustulis Pāvils, jo tie sniedz mierinājumu un cerību. (Apustuļu darbi 17:26, 27.) Līdzīgas domas var atrast daudzviet Bībelē. Piemēram, Jēzus kādā no savām lūgšanām apliecināja, ka viņa sekotāji var iepazīt Dievu un saņemt no viņa daudz laba. (Jāņa 17:3.)

Bet tādi filozofi kā Filons domāja citādi. Viņuprāt, cilvēki vispār nevar iepazīt Dievu, jo viņš ir pilnīgi neizzināms. Bet kā ir īstenībā?

Bībelē ir atklāti atzīts, ka dažus faktus par Dievu cilvēkiem ir grūti saprast. Piemēram, nav iespējams ne izmērīt, ne aplēst, ne aptvert, cik ilgi pastāv Radītājs, cik apbrīnojams ir viņa prāts un cik dziļa ir viņa gudrība. Tas sniedzas pāri cilvēku saprašanai. Bet šādi aspekti mums neliedz iepazīt Dievu. Tieši otrādi — pārdomas par tiem mums var palīdzēt ”tuvoties Dievam”. (Jēkaba 4:8.) Vispirms pievērsīsim uzmanību dažiem faktiem par Dievu, kurus nav viegli aptvert, un pēc tam aplūkosim, ko mēs tomēr varam izzināt un saprast.

 Ko mēs nespējam pilnībā saprast?

DIEVA MŪŽĪGĀ EKSISTENCE. Bībelē ir norādīts, ka Dievs pastāv ”no mūžības uz mūžību”. (Psalms 90:2.) Citiem vārdiem sakot, Dievam nav bijis sākuma un nebūs beigu. Mēs, cilvēki, nespējam apjaust ”Viņa gadu skaitu”. (Ījaba 36:26.)

Ko tas nozīmē mums. Dievs ir apsolījis dāvāt mūžīgu dzīvi tiem, kas viņu patiešām iepazīs. (Jāņa 17:3.) Vai šim solījumam varētu uzticēties, ja Dievs pats neeksistētu mūžīgi? Šādu solījumu var izpildīt vienīgi ”mūžības Ķēniņš”. (1. Timotejam 1:17.)

DIEVA PRĀTS. Bībelē ir rakstīts, ka Dieva ”gudrība ir neaptverama”, jo viņa domas ir nesalīdzināmi augstākas par mūsu domām. (Jesajas 40:28; 55:9.) Tāpēc Bībelē pamatoti ir teikts: ”Kas gan ir aptvēris Kunga prātu. Kas viņu pamācīs?” (1. Korintiešiem 2:16, LB-2012.)

Ko tas nozīmē mums. Dievs vienlaikus spēj uzklausīt miljoniem lūgšanu. (Psalms 65:3.) Viņš pat ievēro katru zvirbuli, kas nokrīt zemē. Vai Dieva prāts reiz varētu būt tā pārslogots, ka viņš mūs vairs neievērotu un neuzklausītu mūsu lūgšanas? Nē, tā nevar notikt, jo viņa prāta spējas ir bezgalīgas. Turklāt mēs esam ”vērtīgāki nekā daudzi zvirbuļi”. (Mateja 10:29, 31.)

DIEVA RĪCĪBAS VEIDS. Bībelē ir atzīts, ka ”cilvēks nevar izprast Dieva darbu — ne tā iesākumu, nedz galu”. (Salamans Mācītājs 3:11.) Tāpēc mēs nekad nezināsim pilnīgi visu par Dievu. Gudrība, kas izpaužas Dieva darbos, ir ”neizdibināma”. (Romiešiem 11:33.) Bet tiem, kas vēlas būt patīkami Dievam, viņš atklāj to, ko grasās darīt. (Amosa 3:7.)

Nav iespējams ne izmērīt, ne aplēst, ne aptvert, cik ilgi pastāv Radītājs, cik apbrīnojams ir viņa prāts un cik dziļa ir viņa gudrība

Ko tas nozīmē mums. Iedziļinoties Bībelē, mēs vienmēr uzzināsim kaut ko jaunu par Dievu un viņa darbiem. Tātad mēs varēsim tuvoties mūsu debesu Tēvam visu mūžību!

Ko mēs varam izzināt

Kaut arī noteiktus faktus par Dievu mēs nespējam līdz galam izprast, tas nenozīmē, ka mēs vispār nevaram viņu iepazīt. Bībelē ir iekļauts pietiekami daudz informācijas, kas mums ļauj tuvāk iepazīt Dievu. Lūk, daži piemēri.

DIEVA PERSONVĀRDS. Bībelē ir minēts, ka Dievs pats ir izvēlējies sev vārdu Jehova (jeb Jahve). Kā var lasīt 2. Mozus grāmatas 6. nodaļas 3. pantā, Dievs par sevi teica: ”Es esmu parādījies kā Visaugstākais Dievs Ābrahāmam, Īzākam un Jēkabam, bet savu īsto vārdu ”Kungs” [”Jahve”, zemsvītras piezīme] Es netiku darījis viņiem zināmu.” Dieva vārds Bībeles oriģināltekstā ir sastopams aptuveni 7000 reižu — vairāk nekā jebkurš cits vārds.

Ko tas nozīmē mums. Jēzus mācīja savus sekotājus lūgt: ”Mūsu Tēvs debesīs! Lai tiek svētīts tavs vārds.” (Mateja 6:9.) Varbūt arī jūs, vēršoties pie Dieva, varētu lietot viņa vārdu? Jehova vēlas izglābt ikvienu, kas ar pienācīgu cieņu izturas pret viņa vārdu. (Romiešiem 10:13.)

KUR MĪT DIEVS. Bībelē ir mācīts, ka pastāv garīgā pasaule, kur mīt būtnes ar garīgu ķermeni, un materiālā pasaule — mūsu Zeme un pārējais Visums. (Jāņa 8:23; 1. Korintiešiem 15:44.) Bībelē ar vārdu ”debesis” bieži vien ir apzīmēta garīgā pasaule, un Radītāja ”dzīvojamais mājoklis” atrodas šajās ”debesīs”. (1. Ķēniņu 8:43.)

 Ko tas nozīmē mums. Mēs iegūstam skaidrāku priekšstatu par to, kāds ir Dievs. Radītājs nav kaut kāds noslēpumains spēks, kas ir visur un visā. Jehova ir reāla persona, kas mīt konkrētā vietā. Un tomēr ”nekas no radītā nav apslēpts viņa skatienam”. (Ebrejiem 4:13.)

KĀDA IR DIEVA PERSONĪBA. Bībelē ir stāstīts, ka Jehovas personībai ir raksturīgas brīnišķīgas iezīmes. ”Dievs ir mīlestība.” (1. Jāņa 4:8.) Viņš nekad nemelo. (Titam 1:2.) Viņš ir objektīvs, žēlsirdīgs, līdzjūtīgs un pacietīgs. (2. Mozus 34:6; Apustuļu darbi 10:34.) Ir patīkami uzzināt, ka Radītājs vēlas veidot draudzību ar tiem, kas viņu dziļi ciena. (Psalms 25:14.)

Ko tas nozīmē mums. Mēs varam kļūt par Jehovas draugiem. (Jēkaba 2:23.) Vairāk iepazīstot Jehovas personību, mēs labāk sapratīsim to, kas lasāms Bībelē.

”JA TU VIEN VIŅU MEKLĒSI”

Bībele sniedz skaidru priekšstatu par Dievu. Jehova nebūt nav neizzināms. Īstenībā Radītājs vēlas, lai jūs viņu iepazītu. Viņa Rakstos, Bībelē, ir apsolīts: ”Ja tu vien Viņu meklēsi, tad Viņš arī tevi atradīs.” (1. Laiku 28:9.) Noteikti ir vērts tuvāk iepazīt Dievu, lasot un pārdomājot to, kas ir rakstīts Bībelē. Ja tā rīkosieties, Dievs ”tuvosies jums”. (Jēkaba 4:8.)

Iedziļinoties Bībelē, mēs vienmēr uzzināsim kaut ko jaunu par Dievu un viņa darbiem

Kādam var rasties jautājums: ”Kā es varu būt Dieva draugs, ja es nevaru izzināt visu par viņu?” Bet padomāsim: vai ķirurga labākajam draugam obligāti ir jābūt ar medicīnisku izglītību? Protams, nē! Viņam var būt pilnīgi citāda profesija, bet tas nav šķērslis tuvas draudzības veidošanai. Galvenais ir pazīt savu draugu kā cilvēku un zināt, kas viņam patīk un kas ne. No Bībeles mēs varam uzzināt, kāda ir Jehovas personība, un tieši tas ir nepieciešams, lai mēs varētu veidot draudzību ar viņu.

Bībelē Radītājs nav aprakstīts miglainiem vārdiem, bet tajā ir sniegta tāda informācija, kas ļauj iepazīt Dievu. Vai jūs vēlētos uzzināt vairāk par Dievu Jehovu? Jehovas liecinieki piedāvā bezmaksas mājas Bībeles stundas. Aicinām jūs vērsties pie viņiem vai apmeklēt vietni www.jw.org/lv.