Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

”Dieva vārds ir.. spēcīgs”

”Dieva vārds ir.. spēcīgs”

”Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs.” (EBR. 4:12.)

DZIESMAS: 96., 94.

1. Kas mūs pārliecina, ka Dieva vārdiem piemīt milzīgs spēks? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

JEHOVAS kalpiem nav ne mazāko šaubu, ka Dieva vārdi ”ir dzīvi un spēcīgi”. (Ebr. 4:12.) Daudzi no mums savā dzīvē ir izjutuši, cik liels spēks tiem piemīt. Daži mūsu ticības biedri pirms kļūšanas par Jehovas lieciniekiem bija zagļi, narkomāni un dzīvoja netikumīgi. Citi šajā pasaulē bija guvuši panākumus un slavu, tomēr saprata, ka viņu dzīvei trūkst dziļākas jēgas. (Sal. Māc. 2:3—11.) Daudzi, kuru dzīve bija tukša un bezcerīga, tagad ar Bībeles palīdzību ir nostājušies uz dzīvības ceļa. Mēs noteikti esam ar aizrautību lasījuši šādu cilvēku dzīvesstāstus žurnāla Sargtornis rubrikā ”Bībele maina cilvēku dzīvi”. Visticamāk, mēs esam ievērojuši, ka arī pēc kļūšanas par kristiešiem šiem cilvēkiem ir bijusi nepieciešama Bībeles palīdzība, lai turpinātos viņu garīgā izaugsme.

2. Kā Dieva vārdu spēks izpaudās pirmajā gadsimtā?

2 Vai mūs izbrīna tas, cik ievērojamas izmaiņas daudzi ir varējuši veikt ar Dieva vārdu palīdzību? Nepavisam nē. Mūsu brāļi un māsas, kas dzīvoja pirmajā gadsimtā un kam bija cerība dzīvot debesīs, arī bija veikuši šādas izmaiņas. (Nolasīt 1. Korintiešiem 6:9—11.) Pēc tam, kad apustulis Pāvils bija pieminējis, kādi cilvēki neiemantos Dieva valstību, viņš piebilda: ”Daži no jums tādi bija.” Ar Dieva svētā gara un viņa  vārdu palīdzību šie cilvēki bija mainījušies. Daži pēc kļūšanas par kristiešiem tomēr pieļāva nopietnas kļūdas, un viņiem bija jāpūlas atgūt labas attiecības ar Jehovu. Bībelē ir pieminēts kāds ar garu svaidīts kristietis, kas bija jāizslēdz no draudzes. Taču vēlāk viņš veica nepieciešamās izmaiņas un tika pieņemts atpakaļ draudzē. (1. Kor. 5:1—5; 2. Kor. 2:5—8.) Ir uzmundrinoši domāt par to, cik daudz dažādu problēmu mūsu ticības biedri ir spējuši pārvarēt ar Dieva vārdu palīdzību.

3. Kas tiks apskatīts šajā rakstā?

3 Tā kā Dieva vārdiem piemīt tik liels spēks, mēs noteikti vēlamies tos izmantot pēc iespējas labāk. (2. Tim. 2:15.) Tāpēc šajā rakstā mēs apskatīsim, kā mēs varam ļaut Dieva vārdu spēkam izpausties 1) mūsu dzīvē, 2) kalpošanā un 3) tad, kad mācām draudzi. Tas mums palīdzēs apliecināt mīlestību pret savu debesu Tēvu un parādīt, ka esam viņam pateicīgi, jo viņš mums māca to, kas ir ”par svētību”. (Jes. 48:17.)

DIEVA VĀRDU SPĒKS MŪSU DZĪVĒ

4. a) Kas mums jādara, lai Dieva vārdi ietekmētu mūsu dzīvi? b) Kā jūs atrodat laiku Bībeles lasīšanai?

4 Lai Dieva vārdi varētu ietekmēt mūsu dzīvi, mums tie regulāri jālasa — ja iespējams, katru dienu. (Joz. 1:8.) Tiesa, lielākā daļa no mums ir ļoti aizņemti. Tomēr mēs nedrīkstam ļaut nekam — pat svarīgiem pienākumiem ne — izjaukt mūsu Bībeles lasīšanas grafiku. (Nolasīt Efesiešiem 5:15, 16.) Daudzi Jehovas kalpi ir atraduši veidus, kā, par spīti aizņemtībai, lasīt Bībeli ik dienas. Daži ar to sāk savu dienu, citi lasa Bībeli vakarā, savukārt citi tās lasīšanai izbrīvē kādu brīdi dienas gaitā. Viņu attieksmi pret Bībeli var raksturot ar psalmu dziesminieka vārdiem: ”Cik Tava bauslība man ir mīļa! To es pārdomāju ik dienas.” (Ps. 119:97.)

5., 6. a) Kāpēc ir svarīgi izlasīto pārdomāt? b) Kā panākt, lai pārdomas sasniegtu vēlamo mērķi? c) Kādu labumu jums ir devusi Dieva vārdu lasīšana un pārdomas par izlasīto?

5 Taču nepietiek ar Bībeles lasīšanu vien — ir svarīgi izlasīto pārdomāt. (Ps. 1:1—3.) Tikai tā mēs varēsim gūt labumu no tajā ietvertās gudrības. Tāpēc, kad lasām Dieva vārdus, vienalga, vai iespiestā vai elektroniskā formātā, mūsu mērķis ir ļaut tiem ietekmēt mūsu domas un sirdi.

6 Kā panākt, lai pārdomas sasniegtu vēlamo mērķi? Daudzi, lasot Bībeli, ik pa laikam ietur nelielu pauzi un pārdomā šādus jautājumus: ko no izlasītā var mācīties par Jehovu? Kā man izdodas šajā fragmentā atrodamos principus izmantot  dzīvē? Kādās jomās es varētu uzlaboties? Atlicinot laiku lūgšanām un šādām pārdomām, mēs izjutīsim vēl lielāku pamudinājumu rīkoties saskaņā ar uzzināto. Tā mēs ļausim Dieva vārdu spēkam vēl lielākā mērā izpausties savā dzīvē. (2. Kor. 10:4, 5.)

DIEVA VĀRDU SPĒKS KALPOŠANĀ

7. Kā mēs varam izmantot Dieva vārdus kalpošanā?

7 Kā mēs varam pēc iespējas labāk izmantot Dieva vārdus kalpošanā? Gan sludinot, gan vadot Bībeles nodarbības, mums tie būtu jāizmanto katrā piemērotā brīdī. Kāds brālis par to izteicās šādi: ”Ja jūs būtu devušies sludināt pa mājām ar pašu Jehovu, vai jūs gribētu būt vienīgie runātāji vai arī jūs dotu vārdu Jehovam?” Brāļa teiktais uzsver svarīgu domu: kad mēs kalpošanā lasām kādam Dieva vārdus, mēs dodam iespēju runāt Jehovam. Labi izraudzīta Rakstu vieta cilvēku var ietekmēt daudz spēcīgāk nekā jebkas, ko varētu pateikt mēs paši. (1. Tes. 2:13.) Tāpēc ir labi pārdomāt, vai mēs sludinot cenšamies izmantot visas iespējas nolasīt cilvēkiem priekšā piemērotus Bībeles pantus.

8. Kāpēc sludināšanā nepietiek tikai nolasīt Bībeles pantus?

8 Protams, nepietiek ar to, ka mēs kādu Bībeles fragmentu tikai nolasām. Lielākajai daļai cilvēku trūkst izpratnes par Bībeli, gluži tāpat kā tas bija pirmajā gadsimtā. (Rom. 10:2.) Nebūtu jādomā, ka cilvēks sapratīs Bībeles pantā ietverto domu tāpēc vien, ka mēs viņam to esam nolasījuši. Mums būtu jācenšas izcelt svarīgāko, piemēram, atkārtojot galvenos vārdus, un tad būtu jāpaskaidro izlasītā nozīme. Tā rīkodamies, mēs ļausim Dieva vārdiem ietekmēt cilvēka prātu un sirdi. (Nolasīt Lūkas 24:32.)

9. Kā mēs varam ievadīt Bībeles pantu tādā veidā, lai vairotos klausītāja cieņa pret šo grāmatu? Miniet piemēru.

 9 Svarīgi ir arī ievadīt Bībeles pantus tādā veidā, lai vairotos klausītāja cieņa pret šo grāmatu. Piemēram, mēs varētu teikt: ”Apskatīsimies, kādas ir mūsu Radītāja domas šajā jautājumā!” Ja mūsu sarunas biedrs ir uzaudzis sabiedrībā, kur cilvēki nepieder pie kristīgajām reliģijām, mēs varētu sacīt: ”Pievērsiet uzmanību, kas ir teikts Svētajos Rakstos!” Savukārt, sludinot kādam, kas neinteresējas par reliģiju, mēs varētu pavaicāt: ”Vai jums ir nācies dzirdēt šādu senu sakāmvārdu?” Paturot prātā, ka ikvienam cilvēkam ir savi uzskati un intereses, mēs katram meklēsim individuālu pieeju. (1. Kor. 9:22, 23.)

10. a) Ko pieredzēja kāds mūsu brālis? b) Kā jūs kalpošanā esat pārliecinājušies par Dieva vārdu spēku?

10 Daudzi ir pārliecinājušies, ka Dieva vārdi var ļoti spēcīgi ietekmēt cilvēkus, kam sludinām. Lūk, kāds gadījums, kas par to liecina. Kāds mūsu brālis vairākus gadus apmeklēja padzīvojušu vīrieti, kas labprāt lasīja mūsu žurnālus. Reiz brālis nolēma, ka, atnesot jaunāko Sargtorni, viņš vīrietim nolasīs arī kādu Rakstu vietu, kas pieminēta žurnālā. Mūsu brālis nolasīja Pāvila 2. vēstules korintiešiem 1. nodaļas 3. un 4. pantu, kur teikts: ”Līdzjūtības Tēvs un visa mierinājuma Dievs.. mūs mierina visās mūsu bēdās.” Mājas iemītnieku šie vārdi dziļi aizkustināja, un viņš palūdza, vai brālis nevarētu tos nolasīt vēlreiz. Vīrietis teica, ka viņam ar sievu šobrīd ļoti ir vajadzīgs mierinājums, un izrādīja vēlēšanos uzzināt vairāk par Bībeli. Nav noliedzams, ka Dieva vārdiem piemīt liels spēks, tāpēc ir labi tos sludināšanā izmantot pēc iespējas biežāk. (Ap. d. 19:20.)

ĻAUSIM DIEVA VĀRDU SPĒKAM IZPAUSTIES, MĀCOT DRAUDZI

11. Kāda atbildība ir brāļiem, kam uzticēts mācīt draudzi?

11 Mēs visi ļoti labprāt apmeklējam kristiešu sapulces un kongresus. Mūsu galvenais mērķis, apmeklējot šīs sapulces, ir pielūgt Jehovu. Bet vēl mēs tajās saņemam garīgu izglītību. Tāpēc var teikt, ka brāļiem, kas māca draudzi, ir uzticēts liels gods un arī liela atbildība. (Jēk. 3:1.) Visām viņu izteiktajām domām un pamācībām ir jābūt balstītām uz Dieva vārdiem. Ja jums ir uzticēts vadīt kādu programmas daļu, pārdomājiet, kā jūs varētu ļaut Dieva vārdu spēkam pēc iespējas lielākā mērā ietekmēt klausītājus.

12. Kas oratoram būtu jādara, lai viņš mācītu draudzi, balstoties uz Bībeli?

12 Bībeles pantiem vienmēr būtu jāieņem galvenā vieta runās, kas tiek teiktas kristiešu sapulcēs. (Jāņa 7:16.) Tāpēc jāuzmanās, lai nekas — ne ilustrācijas, ne stāstītie gadījumi, ne jūsu runas maniere — nenovērstu klausītāju uzmanību no runā izmantotajiem Bībeles pantiem. Bet nedrīkst arī aizmirst, ka mācīt, pamatojoties uz Bībeli, nenozīmē tikai nolasīt pēc iespējas vairāk Bībeles pantu. Patiesībā, ja runā tiktu izmantots pārāk daudz Rakstu vietu, varētu gadīties, ka neviena no tām neizceltos pietiekami spilgti, lai paliktu klausītājiem atmiņā. Tāpēc ir svarīgi rūpīgi pārdomāt, kuras Rakstu vietas izmantot. Tad būtu jāatvēl pietiekami daudz laika, lai tās nolasītu, paskaidrotu un norādītu uz to praktisko vērtību. (Neh. 8:8.) Ja jums ir uzticēts teikt runu pēc organizācijas sagatavota uzmetuma, labi izpētiet šo materiālu un tajā norādītās Rakstu vietas. Centieties saprast saistību starp uzmetumā minētajām domām un tām blakus norādītajiem Bībeles pantiem.  Pēc tam izvēlieties Rakstu vietas, ar kuru palīdzību jūs varēsiet paskaidrot uzmetumā minētās domas. (Noderīgus ieteikumus var atrast grāmatas Teokrātiskās kalpošanas skola palīdz pilnveidot prasmi runāt un mācīt 21. līdz 23. nodarbībā.) Pats galvenais, lūdziet, lai Jehova jums palīdzētu mācīt citiem bezgala vērtīgās domas no viņa Rakstiem. (Nolasīt Ezras 7:10; Salamana Pamācības 3:13, 14.)

13. a) Kā draudzes sapulcē apskatītie Bībeles panti ietekmēja kādu mūsu māsu? b) Kā jums ir palīdzējusi uz Bībeli balstītā izglītība, ko var saņemt draudzes sapulcēs?

13 Austrālijā kādu mūsu māsu spēcīgi ietekmēja tas, ko viņa dzirdēja no Bībeles kādā draudzes sapulcē. Lai gan viņai bija bijusi traģiska bērnība, viņa bija atsaukusies uz Bībeles vēsti un kļuvusi par Jehovas liecinieci. Tomēr vēl labu laiku viņai bija grūti noticēt, ka Jehova viņu mīl. Kas viņai palīdzēja mainīt domas? Pavērsiens notika tad, kad viņa pārdomāja dažus draudzes sapulcē apskatītus Bībeles pantus un sasaistīja tajos ietverto domu ar citām viņai zināmām Rakstu vietām. * Vai arī jūs esat pieredzējuši kaut ko līdzīgu, klausoties runas draudzes sapulcēs vai kongresos? (Neh. 8:12.)

14. Kā mēs varam parādīt, ka augstu vērtējam Dieva vārdus?

14 Mēs esam bezgala pateicīgi Jehovam par to, ka viņš mums ir sagādājis savus Rakstus, Bībeli, un ka viņš ir turējis savu solījumu tos saglabāt. (1. Pēt. 1:24, 25.) Mēs noteikti vēlamies tos regulāri lasīt, dzīvot pēc to principiem un izmantot tos, lai palīdzētu citiem. Tā mēs parādām savu pateicību par Bībelē atrodamajiem dārgumiem. Bet, galvenais, mēs apliecinām savu mīlestību pret tās autoru — Dievu Jehovu.