Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Jaunieši, stipriniet ticību!

Jaunieši, stipriniet ticību!

”Ticība ir.. skaidrs neredzamā pierādījums.” (EBR. 11:1.)

DZIESMAS: 41., 69.

1., 2. Kādā situācijā ir daudzi jaunieši, un ko viņi var darīt, lai stiprinātu savu ticību?

”TU ESI pārāk gudra, lai ticētu Dievam,” tā kādai mūsu māsai Lielbritānijā teica viņas klasesbiedrene. Vācijā kāds brālis rakstīja: ”Skolotāji uzskata Bībelē aprakstīto radīšanu par mītu. Viņiem liekas pašsaprotami, ka skolēniem jātic evolūcijai.” Un kāda jauna māsa Francijā teica: ”Manā skolā skolotāji neslēpj izbrīnu, uzzinot, ka joprojām ir skolēni, kas tic Bībelei.”

2 Gados jaunajiem Jehovas kalpiem un tiem, kas vēl tikai mācās par viņu, noteikti nav viegli, kad viņiem mēģina uzspiest sabiedrībā pieņemtos uzskatus, piemēram, kad viņus mudina ticēt evolūcijai, nevis Radītājam. Ja arī tu esi šādā situācijā, tev var noderēt vairāki ieteikumi, kā stiprināt savu ticību. Pirmais, ko tu vari darīt, ir likt lietā savas prāta spējas, ar kurām Dievs tevi ir apveltījis. Tas ”tevi pasargās” no pasaules filozofiskajiem uzskatiem, kas varētu graut tavu ticību Dievam. (Nolasīt Salamana Pamācības 2:10—12.)

3. Par ko ir runa šajā rakstā?

3 Īsta ticība ir balstīta uz precīzām zināšanām par Dievu. (1. Tim. 2:4.) Tāpēc, lasot Bībeli un mūsu literatūru, iedziļinies materiālā, nevis tikai ātri pārskrien tam pāri. Centies pārdomāt lasīto, lai ”uztvertu tā jēgu”. (Mat. 13:23.) Apskatīsim, kā, sekojot šim ieteikumam, var stiprināt ticību Radītājam un Bībelei  un gūt daudz ”skaidru.. pierādījumu”, ar ko pamatot savu pārliecību. (Ebr. 11:1.)

KĀ STIPRINĀT TICĪBU

4. Kāpēc, apspriežot jautājumus par dzīvības izcelsmi un par Dievu, būtībā runa ir par ticību, un kas mums tāpēc ir jādara?

4 Iespējams, tu esi dzirdējis citus sakām, ka viņi tic evolūcijai, jo tā esot balstīta uz zinātniskiem faktiem. Bet pārliecība, ka pastāv Dievs, viņuprāt, ir balstīta tikai un vienīgi uz ticību. Tā domā daudzi. Bet ir labi paturēt prātā: lai kam cilvēks ticētu — Dievam vai evolūcijai —, tik un tā ir runa par ticību. Kāpēc tā var apgalvot? Neviens cilvēks nav redzējis Dievu, nedz arī pašu radīšanas procesu. (Jāņa 1:18.) Bet tāpat neviens cilvēks, arī neviens zinātnieks, nav redzējis, kā no vienas sugas attīstās cita suga. Piemēram, neviens nav redzējis rāpuli pārveidojamies par zīdītāju. (Īj. 38:1, 4.) Tāpēc ikvienam no mums ir jāizpētī un jāpārdomā pierādījumi, lai izdarītu saprātīgus secinājumus. Apustulis Pāvils rakstīja, ka Dieva ”neredzamās īpašības — viņa mūžīgais spēks un dievišķība — ir skaidri redzamas jau kopš pasaules radīšanas, jo tās ir saskatāmas radītajā, tāpēc viņiem nav attaisnojuma”. (Rom. 1:20.)

Gatavojoties sarunai par savu ticību, izmanto visus palīglīdzekļus, kas ir pieejami tev saprotamā valodā (Sk. 5. rindkopu)

5. Kādu palīdzību saņem Dieva kalpi, lai spētu labāk saskatīt pierādījumus ticībai?

5 Lai mēs spētu saskatīt pierādījumus ticībai, mums ir jāpūlas pamanīt to, kas dažreiz nav tik viegli pamanāms. (Ebr. 11:3.) Lai ar ticības acīm saskatītu mūsu Radītāju, mums ir jāliek lietā prāts, nevis tikai acis un ausis. (Ebr. 11:27.) Šim nolūkam Jehovas organizācija ir sagādājusi daudzus rūpīgi sagatavotus palīglīdzekļus. Lūk, daži no tiem: videofilma Radītās pasaules brīnumi pauž Dieva godu, brošūra Vai dzīvība ir radīta? un grāmata Vai pastāv Radītājs, kas gādā par jums?. Labu vielu pārdomām mēs atrodam arī mūsu žurnālos. Žurnālā Atmostieties! bieži tiek publicētas intervijas ar zinātniekiem, kas stāsta, kā viņi ir ieguvuši ticību Dievam. Savukārt rubrikas ”Radies nejauši vai radīts?” rakstos ir apskatīts, cik apbrīnojami ir veidoti organismi dzīvajā dabā. Zinātnieki pat pētī un cenšas atdarināt šo organismu uzbūves principus un darbības mehānismus.

6. Kāds ir ieguvums, ja izmantojam mums pieejamos palīglīdzekļus, un ko tie ir devuši jums personiski?

 6 Kāds deviņpadsmitgadīgs brālis, kas dzīvo ASV, stāstīja, ka viņam ļoti palīdz divas brošūras: Vai dzīvība ir radīta? un Dzīvības izcelsme. Pieci jautājumi, ko vērts uzdot (angļu val.). Viņš teica: ”Šīs brošūras man ir ļoti noderējušas. Es tās esmu izlasījis kādas desmit reizes.” Kāda māsa, kas dzīvo Francijā, rakstīja: ”Es esmu sajūsmā par rubriku ”Radies nejauši vai radīts?”! Tā tik labi parāda, ka pat visizcilākie inženieri tikai cenšas kopēt dabas sarežģītās konstrukcijas, bet nekad nespēs panākt, ka viņu produkti būtu tik perfekti kā oriģināli.” Kādas piecpadsmitgadīgas meitenes vecāki Dienvidāfrikā sacīja: ”Kad mūsu meita saņem žurnālu Atmostieties!, parasti viņa vispirms izlasa rakstu rubrikā ”Intervija”.” Vai mēs sekojam šo jauniešu priekšzīmei? Vai mēs rūpīgi iepazīstamies ar materiālu, kas pierāda radīšanu? Šāda veida materiāls var palīdzēt mūsu ticībai kļūt līdzīgai kokam, kura saknes iesniedzas dziļi zemē. Tāda ticība ļauj izturēt dažādu viltus mācību brāzmas. (Jer. 17:5—8.)

KĀ STIPRINĀT PAĻĀVĪBU UZ BĪBELI

7. Kāpēc Dievs vēlas, lai mēs izmantotu savas prāta spējas?

7 Vai ir peļami, ja kāds no tīras sirds uzdod jautājumus par Bībeli? Nekādā gadījumā! Jehova vēlas, lai tu izmantotu ”savas prāta spējas” un pats pārliecinātos par patiesību. Viņš nevēlas, ka tu ticētu tikai tāpēc, ka arī citi tic. Tāpēc liec lietā savas prāta spējas un centies iegūt precīzas zināšanas, kas var kļūt par stingru pamatu īstai ticībai. (Nolasīt Romiešiem 12:1, 2; 1. Timotejam 2:4.) Kā to darīt? Tu vari izvēlēties kādu jautājumu un tad pētīt to dziļāk.

8., 9. a) Ko daži ir izvēlējušies pētīt padziļināti? b) Kādu labumu ir guvuši daži brāļi un māsas, pārdomājot materiālu, ko viņi pētī?

8 Daži ir izvēlējušies padziļināti pētīt Bībeles pravietojumus, bet citi — pārliecināties, ka Bībele ir zinātniski precīza, kā arī uzticama no vēsturiskā un arheoloģiskā viedokļa. Piemēram, ļoti interesanti ir izpētīt pravietojumu, kas rakstīts 1. Mozus grāmatas 3. nodaļas 15. pantā. Šajā pantā pirmo reizi ir skarta Bībeles galvenā tēma, proti: ar Dieva valstības starpniecību tiks apstiprinātas Dieva tiesības uz augstāko varu un tiks svētīts viņa vārds. Minētajā pantā, izmantojot tēlainu valodu, ļoti kodolīgi ir aprakstīts, kā Jehova darīs galu visām ciešanām, kādas cilvēki pieredz kopš sacelšanās Ēdenes dārzā. Kādas metodes tu varētu izmantot, lai pētītu šo seno pravietojumu? Piemēram, tu varētu uzzīmēt laika asi. Uz šīs laika ass tu varētu uzrakstīt Bībeles pantus, kas atklāj, kā Dievs pamazām ir izskaidrojis šo pravietojumu — gan to, kas ir pantā minētās personas, gan citas detaļas —, un kas apstiprina, ka šis pravietojums katrā ziņā piepildīsies. Redzot, cik harmonisku kopainu veido šie panti, tu noteikti secināsi, ka Bībelē ietvertos pravietojumus cilvēki rakstīja, ”svētā gara vadīti”. (2. Pēt. 1:21.)

9 Kāds brālis, kas dzīvo Vācijā, rakstīja: ”Ir tik aizraujoši redzēt, kā tēma par valstību vijas cauri visai Bībelei. Šī tēma paliek nemainīga, lai gan Bībeli ir sarakstījuši apmēram 40 vīrieši, no kuriem daudzi dzīvoja dažādos laikos un nepazina cits citu personiski.” Kādu austrāliešu māsu bija dziļi saviļņojis 2013. gada 15. decembra Sargtornī iespiests raksts, kurā bija izskaidrota Pashas dziļā nozīme. Šie nozīmīgie svētki ir cieši saistīti ar 1. Mozus grāmatas 3. nodaļas 15. pantā lasāmo pravietojumu, kā arī ar Mesijas parādīšanos.  Māsa stāstīja: ”Šis raksts man palīdzēja pa īstam saprast, cik brīnišķīgs ir Jehova. Ir tik apbrīnojami, kā Jehova iedibināja šos svētkus, kas bija jāsvin izraēliešiem, un kā tas viss piepildījās Jēzū. Man bija jāapstājas un jāietur pauze, lai pārdomātu, cik neticami dziļa nozīme bija Pashas mielastam!” Kāpēc minētais Sargtorņa raksts tā iespaidoja māsu? Tāpēc, ka viņa rūpīgi pārdomāja lasīto un ”uztvēra tā jēgu”. Tādā veidā viņa stiprināja savu ticību un vēl vairāk tuvojās Jehovam. (Mat. 13:23.)

10. Kā Bībeles sarakstītāju godīgums stiprina mūsu ticību Bībelei?

10 Vēl viena tēma, ko padziļināti pētīt, lai stiprinātu paļāvību uz Bībeli, ir tās sarakstītāju drosme un godīgums. Daudzi senie vēsturnieki savos darbos glaimoja valdniekiem un pārspīlēja savu valstu sasniegumus. Taču Jehovas pravieši, kā var lasīt Bībelē, vienmēr runāja taisnību. Viņi atklāti norādīja uz savas tautas un savu ķēniņu pārkāpumiem. (2. Laiku 16:9, 10; 24:18—22.) Viņi bija gatavi atzīt arī paši savas kļūdas un neslēpa savu biedru nepareizo rīcību. (2. Sam. 12:1—14; Marka 14:50.) Kāds jauns brālis no Lielbritānijas teica: ”Tāds godīgums ir reta parādība. Tas vairo pārliecību, ka Bībele tik tiešām ir grāmata no Jehovas.”

11. Kā jaunieši var vēl labāk izprast, cik vērtīgi ir Bībeles principi?

11 Daudzi gūst arvien lielāku pārliecību par to, ka Bībele ir Dieva iedvesmota, kad viņi izmanto dzīvē Bībeles principus. (Nolasīt Psalmu 19:8—12.) Kāda jauna māsa, kas dzīvo Japānā, rakstīja: ”Izmantojot Bībeles mācības, mūsu ģimene ir patiešām laimīga. Mēs esam vienoti, mūsu starpā valda miers, un mēs mīlam cits citu.” Bībeles principi mūs pasargā no viltus pielūgsmes un māņticības, kas paverdzina tik daudzus cilvēkus. (Ps. 115:3—8.) Kā pasaulē izplatītās uzskatu sistēmas, kuras māca, ka Dieva nav, ietekmē cilvēku dzīvi? Tādas mācības kā evolūcijas teorija padara dabu par sava veida dievu, piedēvējot tai spējas, kādas piemīt vienīgi Jehovam. Tie, kas noliedz Dieva pastāvēšanu, apgalvo, ka cilvēces nākotne ir tikai cilvēku pašu rokās. Bet patiesībā nekas neliecina, ka cilvēki paši būtu spējīgi nodrošināt sev labāku nākotni. (Ps. 146:3, 4.)

KĀ PAR SAVU TICĪBU RUNĀT AR CITIEM

12., 13. Kā var prasmīgi risināt sarunas par radīšanu un Bībeli ar skolasbiedriem, skolotājiem un citiem cilvēkiem?

12 Kā prasmīgi risināt sarunas par radīšanu un Bībeli? Pirmām kārtām tev jāpatur prātā, ka, sākot sarunu, tu nezini, kādi īstenībā ir sarunas biedra uzskati. Daži varbūt apgalvo, ka tic evolūcijai, bet viņi nenoliedz arī Dieva esamību. Viņuprāt, Dievs ir izmantojis evolūciju, lai rastos dažādas sugas. Citi tic evolūcijai tāpēc, ka viņi domā: ja evolūcija nebūtu fakts, to nemācītu skolā. Bet daudzi ir pārstājuši ticēt Dievam, jo ir vīlušies reliģijā. Tāpēc, pirms tu uzsāc sarunu par dzīvības izcelšanos, ir labi noskaidrot sarunas biedra viedokli, uzdodot viņam jautājumus. Ja tu būsi gatavs uzklausīt savu sarunas biedru un centīsies, kad vien iespējams, viņam piekrist, viņš droši vien labprāt uzklausīs arī tevi. (Tit. 3:2.)

13 Ja sarunas biedrs nicīgi izsakās par to, ka tu tici radīšanai, tu varētu ievirzīt sarunu tādā gultnē, ka nevis tev, bet viņam būtu jāpierāda savs viedoklis. Tu varētu palūgt viņam izskaidrot, kā, viņaprāt, dzīvība varētu būt radusies bez Radītāja. Lai pirmā dzīvības forma varētu pastāvēt, tai bija vajadzīga spēja replicēties jeb dubultoties. Turklāt, kā norādīja kāds ievērojams ķīmijas profesors, šādam organismam būtu vajadzīgs 1) aizsargājošs apvalks,  2) spēja iegūt un izmantot enerģiju, 3) ģenētiskā informācija un 4) spēja kopēt šo informāciju. Šis profesors piebilda: ”Tas, cik sarežģīta ir pat visvienkāršākā dzīvības forma, izraisa apbrīnu.”

14. Ko mēs varam darīt, ja nejūtamies gatavi uzsākt dziļāku sarunu par evolūciju un radīšanu?

14 Ja tu nejūties gatavs uzsākt dziļāku sarunu par evolūciju un radīšanu, tu vari izmantot tādu pašu vienkāršu argumentu, kādu minēja Pāvils: ”Katru namu kāds ir cēlis, bet tas, kas ir uzcēlis visu, ir Dievs.” (Ebr. 3:4.) Šāds secinājums ir ļoti loģisks un pārliecinošs. Nav noliedzams, ka ikvienu sarežģītu veidojumu ir radījis ar saprātu apveltīts veidotājs. Tu varētu ņemt talkā arī kādu no mūsu publikācijām. Kāda māsa izmantoja iepriekšminētās divas brošūras, sarunājoties ar puisi, kurš teica, ka apšauba Dieva eksistenci un ir pārliecināts par evolūciju. Pēc kādas nedēļas, iepazinies ar brošūrām, viņš atzina: ”Tagad es ticu, ka Dievs ir.” Šis puisis sāka mācīties Bībeli, un tagad viņš ir mūsu brālis.

15., 16. Kā pielāgoties sarunas biedra interesēm, runājot par Bībeli, un ar kādu mērķi tas būtu jādara?

15 Tu vari izmantot tādus pašus principus arī tad, ja sarunas biedrs netic Bībelei. Vispirms noskaidro, kam šis cilvēks īsti tic un kādi jautājumi viņu varētu interesēt. (Sal. Pam. 18:13.) Ja viņš interesējas par zinātni, viņu varbūt ieinteresēs tas, ka Bībele ir zinātniski precīza. Citiem, iespējams, būs interesanti uzzināt, ka Bībelē ir precīzi atspoguļoti vēstures fakti un tajā ir ietverti pravietojumi, kas ir piepildījušies visos sīkumos. Citus varbūt iespaidos tas, cik vērtīgi un noderīgi principi ir iekļauti Bībelē, piemēram, Kalna runā.

16 Atceries, ka tavs mērķis ir cilvēku pārliecināt, nevis viņu uzvarēt strīdā. Tāpēc mācies uzmanīgi klausīties. Parādi patiesu interesi, uzdodot jautājumus. Vienmēr izsakies laipni un ar cieņu, bet it īpaši, kad runā ar gados vecākiem cilvēkiem. Tad būs lielāka iespēja, ka sarunas biedri cienīs arī tavu viedokli. Viņi arī pamanīs, ka tu esi dziļi pārdomājis to, kam tici. Tu izcelsies citu jauniešu starpā, jo pasaulē daudzi jaunieši nemaz necenšas analizēt savus uzskatus. Protams, tev nav jājūtas spiestam atbildēt tiem, kas vēlas tikai strīdēties vai vienkārši izsmiet tavu ticību. (Sal. Pam. 26:4.)

LAI PATIESĪBA KĻŪST PAR TAVU DZĪVES CEĻU!

17., 18. a) Kas mums palīdz stingri nostāties uz patiesības ceļa? b) Kāds jautājums ir apskatīts nākamajā rakstā?

17 Stiprai ticībai ir vajadzīgs labs pamats — nepietiek tikai ar pamatzināšanām par Bībeli. Tāpēc iedziļinies Bībelē tik cītīgi, it kā tu meklētu apslēptu mantu. (Sal. Pam. 2:3—6.) Izmanto arī visus palīglīdzekļus, kas ir pieejami tev saprotamā valodā, piemēram, Sargtorņa tiešsaistes bibliotēku, Pētīšanas palīgu Jehovas lieciniekiem un Sargtorņa elektronisko bibliotēku (Watchtower Library; DVD). Izvirzi mērķi izlasīt visu Bībeli. Tu varētu censties to izlasīt gada laikā. Tu redzēsi, cik ļoti Bībeles lasīšana stiprinās tavu ticību! Atcerēdamies savu jaunību, kāds rajona pārraugs teica: ”Kad es biju izlasījis Bībeli no sākuma līdz beigām, es vēl labāk sapratu, ka Bībele ir Dieva iedvesmota. Es beidzot sāku aptvert, cik dziļa jēga ir Bībelē aprakstītajiem notikumiem, ko es zināju jau no mazām dienām. Ar to brīdi sākās mana garīgā izaugsme.”

18 Jums, vecāki, ir ārkārtīgi liela nozīme bērnu garīgajā izaugsmē. Kā jūs varat palīdzēt viņiem izveidot stipru ticību? Par to ir runa nākamajā rakstā.