”Kungs..! Visi tavi vārdi ir patiesība.” (PS. 119:159, 160.)

DZIESMAS: 29., 53.

1., 2. a) Kādu darbu Jēzus uzskatīja par svarīgāko savā dzīvē, un kāpēc? b) Kas mums ir jādara, lai mēs būtu sekmīgi kalpošanā?

JĒZUS KRISTUS Bībelē ir saukts par ”namdari” un par ”kalpotāju”. (Marka 6:3; Rom. 15:8.) Viņš bija kļuvis gan par nevainojamu namdari, gan par izcilu Dieva kalpotāju. Strādādams par namdari, viņš iemācījās prasmīgi izmantot darbarīkus, lai no kokmateriāliem izgatavotu noderīgas lietas. Savukārt, sludinādams labo vēsti un mācīdams citus, viņš prasmīgi izmantoja savas dziļās Svēto Rakstu zināšanas, lai vienkāršiem ļaudīm palīdzētu iepazīt Dieva vārdu patiesību. (Mat. 7:28; Lūk. 24:32, 45.) 30 gadu vecumā Jēzus nolika malā namdara darbarīkus, jo apzinājās, ka darbs, kas viņam bija jāveic kā Dieva kalpotājam, ir daudz svarīgāks. Viņš teica, ka viņam ir jāsludina labā vēsts par Dieva valstību un ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņš tika sūtīts uz zemi. (Mat. 20:28; Lūk. 3:23; 4:43.) Kalpošanai Jēzus ierādīja galveno vietu dzīvē, un viņš vēlējās, lai arī citi rīkotos tāpat. (Mat. 9:35—38.)

2 Iespējams, mēs neesam namdari, taču mēs visi esam labās vēsts kalpotāji. Šis darbs ir tik svarīgs, ka tajā ir iesaistīts Dievs; Bībelē mēs tiekam saukti par ”Dieva darbabiedriem”. (1. Kor. 3:9; 2. Kor. 6:4.) Mēs piekrītam psalmu sacerētājam, kurš, vērsdamies pie Jehovas, teica: ”Visi tavi vārdi ir patiesība.” (Ps. 119:159, 160.) Tāpēc savā kalpošanā mēs vēlamies ”pareizi izmantot patiesības vārdu”. (Nolasīt 2. Timotejam 2:15.) Mēs cenšamies aizvien prasmīgāk lietot Bībeli, kas ir galvenais ”darbarīks”, kuru  mēs izmantojam, mācot citiem patiesību par Jehovu, Jēzu un valstību. Lai mēs kalpošanā būtu sekmīgi, Jehovas organizācija ir sagatavojusi arī citus ”instrumentus”, kurus mums ir jāmācās prasmīgi likt lietā. Tie pieder pie mūsu sludināšanas pamatmateriālu komplekta.

3. Kam sludināšanā mums ir jāpievērš galvenā uzmanība, un kādi cilvēki saskaņā ar Apustuļu darbiem 13:48 mums ir jāmeklē?

3 Kaut arī tie ir saukti par sludināšanas pamatmateriāliem, galvenā uzmanība mums ir jāpievērš cilvēku mācīšanai. Sludināt nozīmē pavēstīt kādu vēsti. Taču mācīt nozīmē paskaidrot informāciju tā, lai cilvēks to varētu saprast un lai viņš izjustu pamudinājumu rīkoties saskaņā ar uzzināto. Laikā, kas šai pasaulei vēl ir atlicis, galvenā uzmanība mums ir jāpievērš Bībeles nodarbību uzsākšanai un cilvēku mācīšanai. Tas nozīmē, ka mums ir cītīgi jāmeklē tie, kam ir ”pareiza attieksme, lai iegūtu mūžīgu dzīvi”, un jāpalīdz viņiem kļūt par Jehovas kalpiem. (Nolasīt Apustuļu darbus 13:44—48.)

4. Kā mēs varam atrast tos, kam ir ”pareiza attieksme, lai iegūtu mūžīgu dzīvi”?

4 Kā mēs varam atrast tos, kam ir ”pareiza attieksme, lai iegūtu mūžīgu dzīvi”? Pirmajā gadsimtā kristieši šādus cilvēkus varēja atrast vienīgi sludinot. Jēzus saviem sekotājiem teica: ”Lai kurā pilsētā vai ciemā jūs ieietu, uzmeklējiet, kas tur ir cienīgs.” (Mat. 10:11.) Mums ir jārīkojas tāpat. Mēs negaidām, ka tie, kas ir negodprātīgi un lepni, vai arī tie, kam nav nekādas intereses par garīgiem jautājumiem, atsauksies uz labo vēsti. Mēs meklējam cilvēkus, kas ir godīgi, pazemīgi un izsalkuši pēc patiesības. Šādu cilvēku meklēšanu var salīdzināt ar to, ko, būdams namdaris, darīja Jēzus. Vispirms viņam bija jāatrod piemērots kokmateriāls mēbeļu, durvju, nēšu vai citu lietu izgatavošanai. Atradis piemērotu materiālu, viņš varēja likt lietā savus darbarīkus un prasmes, lai izgatavotu attiecīgo priekšmetu. Līdzīgi arī mums vispirms ir jāatrod godprātīgi cilvēki, un tad mēs varam likt lietā savus ”darbarīkus” un prasmes, lai palīdzētu viņiem kļūt par mācekļiem. (Mat. 28:19, 20.)

5. Kas mums ir jāzina par mūsu sludināšanas pamatmateriāliem? Paskaidrojiet ar piemēru. (Sk. attēlus raksta sākumā.)

5 Parasti katrs darbarīks tiek izmantots noteiktam mērķim. Piemēram, padomāsim par namdara darbarīkiem, kādus, visticamāk, izmantoja Jēzus. * Viņam bija nepieciešami instrumenti un darbarīki mērīšanai, atzīmju veikšanai, ciršanai, urbšanai, grebšanai, kā arī līmeņa mērīšanai un materiālu sastiprināšanai. Līdzīgi arī katrs palīglīdzeklis sludināšanas pamatmateriālu komplektā ir paredzēts noteiktam mērķim. Tagad pievērsīsim uzmanību katram no šiem palīglīdzekļiem un tam, kā tos izmantot.

MATERIĀLI, KURI CILVĒKUS INFORMĒ PAR TO, KAS MĒS ESAM

6., 7. a) Kā jums ir izdevies izmantot mūsu vizītkartes? b) Kāpēc mēs izmantojam ielūgumus uz draudzes sapulcēm?

6 Vizītkartes. Tie ir nelieli, bet ļoti efektīvi palīglīdzekļi, kurus mēs varam izmantot, lai informētu cilvēkus par to, kas mēs esam, un pievērstu viņu uzmanību mūsu interneta vietnei. Apmeklējot mūsu vietni, viņi var vairāk uzzināt par mums vai pat pieteikties Bībeles nodarbībām. Vietnē jw.org šīm nodarbībām ir pieteikušies vairāk nekā 400 tūkstoši cilvēku, un katru dienu tām piesakās vēl daži simti. Jūs varat ikdienā nēsāt līdzi dažas vizītkartes, lai tās izmantotu, kad paveras tāda iespēja.

7 Ielūgumi. Ielūgumā uz draudzes sapulcēm ir rakstīts: ”Laipni aicināti mācīties Bībeli kopā ar Jehovas lieciniekiem.”  Tad tajā ir minētas divas iespējas, kā to darīt, — ”mūsu sapulcēs” vai ”individuālās nodarbībās”. Ielūgums ne vien informē par to, kas mēs esam, bet arī aicina tos, kas ”apzinās savas garīgās vajadzības”, mācīties kopā ar mums Bībeli. (Mat. 5:3.) Protams, cilvēki ir laipni aicināti apmeklēt mūsu sapulces, vienalga, vai viņi piekrīt mācīties Bībeli vai ne. Apmeklējot sapulces, viņi varēs redzēt, cik daudz var uzzināt no Bībeles.

8. Kāpēc ir svarīgi, lai cilvēks vismaz vienu reizi apmeklētu kādu no mūsu sapulcēm? Miniet piemēru.

8 Ir ļoti svarīgi turpināt aicināt cilvēkus kaut reizi apmeklēt mūsu sapulces. Atnākot uz sapulci, viņi varēs redzēt starpību starp garīgo labklājību, kāda valda mūsu sapulcēs, un garīgā ziņā bēdīgo stāvokli lielajā Babilonā. (Jes. 65:13.) Šo atšķirību pirms dažiem gadiem saskatīja Rejs un Linda, kāds laulāts pāris ASV. Viņi nolēma, ka viņiem ir jāsāk apmeklēt baznīcu. Rejs un Linda ticēja Dievam un bija garīgi izsalkuši, tāpēc sāka citu pēc citas apmeklēt visas baznīcas savā pilsētā. Tajā bija daudz dažādu baznīcu un konfesiju. Jau pašā sākumā viņi nolēma, ka pievienosies tai baznīcai, kura atbildīs diviem nosacījumiem. Pirmkārt, reliģisko sapulču vai dievkalpojumu laikā viņiem kaut kas būtu jāiemācās. Otrkārt, tās locekļu ārējam izskatam būtu jābūt tādam, kāds pieklājas cilvēkiem, kas apgalvo, ka ir Dieva kalpi. Dažu gadu laikā viņi bija apmeklējuši visas baznīcas savā pilsētā, taču bija ļoti vīlušies. Viņi neko nebija iemācījušies, un baznīcu apmeklētāju ārējais izskats it nemaz neliecināja par cieņu pret Dievu. Pēc tam, kad viņi bija apmeklējuši pēdējo no baznīcām, Linda devās uz darbu, bet Rejs — uz mājām. Pa ceļam viņš pamanīja valstības zāli un nodomāja: ”Kāpēc gan neieiet un nepaskatīties, kas tur notiek?” Ir skaidrs, ka tas bija labākais no visa, ko viņš bija pieredzējis iepriekš. Ikviens valstības zāles apmeklētājs bija laipns un draudzīgs, kā arī kārtīgi ģērbies. Rejs apsēdās pirmajā rindā, un viņam ļoti patika tas, ko viņš sapulcē dzirdēja. Šis gadījums atgādina to, ko apustulis Pāvils bija rakstījis par cilvēku, kurš, pirmo reizi apmeklējis kristiešu sapulci, atzīst: ”Dievs patiešām ir starp jums.” (1. Kor. 14:23—25.) Turpmāk Rejs apmeklēja sapulces katru svētdienu, un vēlāk viņš sāka apmeklēt arī katru darbdienas sapulci. Arī Linda sāka apmeklēt sapulces, un, kaut arī viņiem bija pāri 70 gadiem, viņi piekrita mācīties Bībeli un ar laiku kristījās.

MATERIĀLI, KAS PALĪDZ UZSĀKT SARUNAS

9., 10. a) Kāpēc ar mūsu bukletiem ir viegli sludināt? b) Paskaidrojiet, kā var izmantot bukletu Kas ir Dieva valstība?!

9 Bukleti. Mūsu sludināšanas pamatmateriālu komplektā ir astoņi bukleti, ar kuru palīdzību ir viegli uzsākt sarunas. Tos sāka izdot 2013. gadā, un kopš tā laika ir iespiesti jau pieci miljardi šo bukletu eksemplāru. Šie bukleti ir lieliski ar to, ka, iemācoties izmantot vienu no tiem, jūs būsiet iemācījušies izmantot praktiski visus, jo tie ir veidoti pēc līdzīga parauga. Kā jūs varētu likt lietā bukletus, lai iesaistītu cilvēku sarunā?

10 Pieņemsim, ka jūs vēlaties izmantot bukletu Kas ir Dieva valstība?. Jūs varat cilvēkam parādīt jautājumu, kas ir bukleta pirmajā lappusē, un tad pajautāt: ”Kā jūs domājat, kas ir Dieva valstība? Vai, jūsuprāt, Dieva valstība ir..” Tad pajautājiet viņam, kuru no trim atbildēm viņš izvēlētos. Nenorādot, vai viņa atbilde ir pareiza vai ne, pievērsiet sarunu biedra uzmanību informācijai bukleta atvērumā aiz virsraksta ”Kas teikts Bībelē” un izlasiet tur norādītos Bībeles pantus — Daniēla 2:44 un Jesajas 9:5. Ja iespējams, turpiniet sarunu. Sarunas beigās lieciet pamatu nākamajai reizei, pievēršot cilvēka uzmanību  jautājumam ”Kāda būs dzīve, kad valdīs Dieva valstība?”, kas minēts aiz virsraksta ”Pārdomām”. Atkārtota apmeklējuma laikā jūs varat izmantot materiālu no brošūras Laba vēsts no Dieva 7. nodaļas, uz kuru ir norāde šī bukleta pēdējā lappusē. Šī brošūra ir viens no mūsu palīglīdzekļiem Bībeles nodarbību uzsākšanai.

MATERIĀLI, KAS PALĪDZ ATTĪSTĪT CILVĒKU INTERESI

11. Ar kādu nolūku tiek izdoti mūsu žurnāli, un kas mums par tiem būtu jāzina?

11 Žurnāli. Sargtornis un Atmostieties! ir visizplatītākie un visvairāk tulkotie žurnāli pasaulē. Tā kā šie žurnāli ir paredzēti plašam lasītāju lokam, to tēmas tiek izvēlētas tā, lai piesaistītu visdažādākos cilvēkus. Mums žurnāli ir jāizmanto tā, lai pievērstu cilvēku uzmanību tam, kas dzīvē ir svarīgākais. Taču, lai mūsu žurnāli nonāktu pareizajās rokās, mums ir jānoskaidro, kāda ir katra žurnāla mērķauditorija.

12. a) Kas ir Atmostieties! mērķauditorija, un kāds ir šī žurnāla mērķis? b) Kādus labus gadījumus jūs pēdējā laikā esat pieredzējuši, izmantojot žurnālu Atmostieties!?

12 Atmostieties! mērķauditorija ir cilvēki, kuriem nav nekādu vai tikpat kā nekādu zināšanu par Bībeli. Viņi, iespējams, nav saskārušies ar kristīgajām mācībām, ir skeptiski noskaņoti pret reliģiju vai arī nezina, ka Bībelei ir praktiska vērtība. Atmostieties! galvenais mērķis ir pārliecināt lasītājus, ka Dievs pastāv. (Rom. 1:20; Ebr. 11:6.) Tāpat šis žurnāls veicina ticību tam, ka Bībele ir ”vārdi no Dieva”. (1. Tes. 2:13.) 2018. gadā Atmostieties! numuriem ir 3 tēmas: ”Kas ir patiesa laime?”, ”12 laimīgas ģimenes noslēpumi” un ”Palīdzība tiem, kas sēro”.

13. a) Kādiem cilvēkiem ir paredzēts Sargtorņa izdevums izplatīšanai? b) Kādus labus gadījumus jūs pēdējā laikā esat pieredzējuši, izmantojot šo žurnālu?

13 Sargtorņa izdevumā izplatīšanai ir apskatīti garīgi jautājumi, kas varētu interesēt cilvēkus, kuriem ir zināma cieņa pret Dievu un Bībeli. Iespējams, viņiem ir kaut kādas zināšanas par Bībeli, bet viņi precīzi nesaprot tās mācības. (Rom. 10:2; 1. Tim. 2:3, 4.) 2018. gada Sargtorņa numuros ir atbildēts uz trim jautājumiem: ”Vai Bībele joprojām ir noderīga?”, ”Kas ir gaidāms nākotnē?”, ”Vai Dievam rūp, kas ar mums notiek?”.

MATERIĀLI, KAS PAMUDINA UZ RĪCĪBU

14. a) Kāds mērķis ir četriem video, kas pieder pie sludināšanas pamatmateriāliem? b) Kādus labus gadījumus jūs esat pieredzējuši, izmantojot šos video?

14 Video. Kad Jēzus dzīvoja uz zemes, namdari izmantoja tikai rokas instrumentus. Taču mūsdienās galdniekiem un namdariem ir pieejami arī elektriskie darbarīki — zāģi, urbji, slīpmašīnas, naglotāji un tā tālāk. Papildus mūsu publikācijām mums ir pieejami brīnišķīgi video, ko rādīt citiem. Četri no tiem ir sludināšanas pamatmateriālu komplektā: Kāpēc ir vērts iepazīt Bībeli?, Kā notiek Bībeles stundas?, Kas notiek valstības zālē? un Jehovas liecinieki — kas mēs esam?. Tie video, kas ir īsāki par divām minūtēm, ļoti noder pirmajā sarunas reizē. Savukārt garākos mēs varam izmantot atkārtotos apmeklējumos vai sarunās ar cilvēkiem, kuriem ir vairāk laika. Šie brīnišķīgie ”darbarīki” var pamudināt cilvēkus mācīties Bībeli un apmeklēt mūsu sapulces.

15. Pastāstiet, kā cilvēkus var ietekmēt mūsu video viņu dzimtajā valodā!

15 Lūk, kāds gadījums. Kāda māsa uzrunāja sievieti, kura bija pārcēlusies uz viņas valsti no Mikronēzijas un kuras dzimtā valoda ir japiešu. Māsa viņai nolēma parādīt video Kāpēc ir vērts iepazīt Bībeli? šīs sievietes dzimtajā valodā. Skatoties šo video, sieviete pārsteigta sacīja: ”Tā ir mana dzimtā valoda. Es tam nespēju noticēt! Šī vīrieša izruna liecina, ka viņš ir no manas  salas. Viņš runā manā dzimtajā valodā!” Pēc tam viņa teica, ka izlasīs un noskatīsies visu, kas viņas valodā ir atrodams vietnē jw.org. (Salīdzināt Apustuļu darbus 2:8, 11.) Savukārt kāda māsa ASV savam brāļadēlam, kas dzīvo citā valstī, nosūtīja saiti uz šo pašu video viņa dzimtajā valodā. Viņš to noskatījās un nosūtīja mūsu māsai e-pasta vēstuli, kurā rakstīja: ”Manu uzmanību it īpaši piesaistīja fragments, kurā bija stāstīts par kādu ļaunu varu, kas valda pār pasauli. Es pieteicos Bībeles nodarbībām.” Viņš dzīvo valstī, kurā mūsu darbība ir ierobežota.

MATERIĀLI, KAS PALĪDZ MĀCĪT PATIESĪBU

16. Kādam mērķim ir paredzētas šīs brošūras: a) Klausiet Dievam un dzīvojiet mūžīgi, b) Laba vēsts no Dieva, c) Kas mūsdienās pilda Jehovas gribu?

16 Brošūras. Kā mēs varētu mācīt Bībeles patiesību kādam, kurš slikti lasa vai kura valodā nav mūsu literatūras? Labs palīglīdzeklis šādos gadījumos ir brošūra Klausiet Dievam un dzīvojiet mūžīgi. * Vēl mums ir brošūra Laba vēsts no Dieva, kas ir lielisks ”darbarīks” Bībeles nodarbību uzsākšanai. Jūs varat cilvēkam parādīt 14 jautājumus, kas minēti uz brošūras aizmugurējā vāka, un ļaut viņam izvēlēties to, kurš viņu interesē visvairāk. Tad sāciet Bībeles nodarbību, apskatot viņa izvēlēto tēmu. Vai jūs esat mēģinājuši šādu pieeju atkārtotos apmeklējumos? Trešā brošūra sludināšanas pamatmateriālu komplektā ir Kas mūsdienās pilda Jehovas gribu?. Tā ir paredzēta, lai palīdzētu Bībeles skolniekiem iepazīt mūsu organizāciju. Ieteikumi, kā katrā nodarbības reizē izmantot šo brošūru, ir atrodami 2017. gada marta darba burtnīcas Kristīgā Dzīve un Kalpošana numurā.

17. a) Kāds ir katras studēšanai paredzētās grāmatas mērķis? b) Kas ir jāizdara visiem jaunajiem Kristus mācekļiem arī tad, ja viņi ir kristījušies, un kāpēc?

17 Grāmatas. Pēc tam, kad ar kādu ir iesāktas Bībeles nodarbības ar brošūras palīdzību, jūs jebkurā laikā varat pāriet uz grāmatu Ko patiesībā māca Bībele?. Šis palīglīdzeklis vairos cilvēka zināšanas par Bībeles pamatmācībām. Ja šī grāmata ir apskatīta un Bībeles skolnieks garīgi aug, turpiniet Bībeles nodarbības, izmantojot grāmatu ”Pasargiet sevi Dieva mīlestībā”. * Tā viņam palīdzēs saprast, kā izmantot Bībeles principus ikdienas dzīvē. Paturiet prātā, ka arī pēc kristīšanās Bībeles skolniekam ir jāturpina Bībeles nodarbības, līdz tiek pabeigtas abas grāmatas. Tas viņam palīdzēs nostiprināties patiesībā. (Nolasīt Kolosiešiem 2:6, 7.)

18. a) Uz ko mēs tiekam mudināti 1. Timotejam 4:16, un ko var dot paklausība šim norādījumam? b) Kāds mērķis mums ir jāpatur prātā, izmantojot sludināšanas pamatmateriālus?

18 Mums, Jehovas lieciniekiem, ir uzticēts mācīt ”patiesību, proti, labo vēsti”, kas cilvēkiem var dot mūžīgu dzīvību. (Kol. 1:5; nolasīt 1. Timotejam 4:16.) Lai mēs šo uzdevumu spētu sekmīgi paveikt, mums ir doti sludināšanas pamatmateriāli. (Sk. ” Sludināšanas pamatmateriāli”.) Centīsimies tos izmantot pēc iespējas prasmīgāk. Ikviens sludinātājs pats var izlemt, kad un kuru no materiāliem izmantot. Taču paturēsim prātā, ka mūsu mērķis nav vienkārši izplatīt literatūru. Tāpat mēs nevēlamies atstāt literatūru tiem cilvēkiem, kurus neinteresē mūsu sludinātā vēsts. Mūsu mērķis ir meklēt godīgus, pazemīgus un garīgi izsalkušus cilvēkus — tos, kam ir ”pareiza attieksme, lai iegūtu mūžīgu dzīvi”, — un palīdzēt viņiem kļūt par Kristus mācekļiem. (Ap. d. 13:48; Mat. 28:19, 20.)

^ 5. rk. Sk. rakstu ”Namdaris” un materiālu ”Namdara darbarīku komplekts” 2010. gada 1. augusta Sargtornī (angļu, krievu un citās valodās).

^ 16. rk. Ja cilvēks neprot lasīt, jūs viņam varat iedot brošūru Klausiet Dievam, kura pārsvarā sastāv no attēliem.

^ 17. rk. Kad latviešu valodā būs pieejamas grāmatas Ko mums māca Bībele? un Kā palikt Dieva mīlestībā, Bībeles nodarbībās būs jāizmanto tās.