”Pērc patiesību un nekad vairs nepārdod, arī gudrību, pamācību un sapratni!” (SAL. PAM. 23:23, NW.)

DZIESMAS: 94., 96.

1., 2. a) Kas mums ir pats vērtīgākais? b) Kādas patiesības jūs īpaši augstu vērtējat, un kāpēc? (Sk. attēlus raksta sākumā.)

KAS ir pats vērtīgākais, kas jums pieder? Vai jūs būtu gatavi to apmainīt pret kaut ko mazāk vērtīgu? Jehovas kalpiem uz šādiem jautājumiem nav grūti atbildēt. Pats dārgākais mums ir mūsu attiecības ar Jehovu, un mēs tās nemainītu ne pret ko citu. Tāpat mēs augstu vērtējam Bībeles patiesību, jo tā mums palīdz stiprināt draudzību ar mūsu debesu Tēvu. (Kol. 1:9, 10.)

2 Tikai padomājiet par visu, ko mūsu Diženais Skolotājs Jehova mums māca ar savu Rakstu starpniecību! Viņš mums atklāj sava vārda dziļo nozīmi un palīdz iepazīt savas brīnišķīgās īpašības. Viņš mums dara zināmu, ka ļoti mīl mūs un ir pat atdevis par mums savu mīļoto Dēlu. Jehova mums māca patiesību par mesiānisko valstību. Viņš mums arī dāvā cerību uz nākotni — svaidītajiem kristiešiem tā ir saistīta ar dzīvi debesīs, bet ”citām avīm” — ar dzīvi paradīzē uz zemes. (Jāņa 10:16.) Turklāt viņš mums māca, kā mums būtu jādzīvo. Mēs augstu vērtējam šīs patiesības, jo tās mums palīdz tuvoties Radītājam un piešķir mūsu dzīvei īstu jēgu.

3. Ko Bībelē izteiktais mudinājums ”pirkt” patiesību nenozīmē?

 3 Jehova ir dāsns Dievs. Viņš mūsu labā pat ir upurējis savu dēlu. Kad Jehova redz, ka cilvēks meklē patiesību, viņš tam palīdz to atrast. Dievs mums nekad neprasītu maksāt naudu par patiesību. Kad kāds vīrs, vārdā Sīmanis, no apustuļa Pētera par naudu vēlējās iegādāties spēju piešķirt citiem svēto garu, Pēteris viņu norāja: ”Kaut tu izputētu ar savu sudrabu, jo tu iedomājies Dieva dāvanu iegūt par naudu!” (Ap. d. 8:18—20.) Varētu rasties jautājums, ko tad nozīmē Bībelē izteiktais mudinājums: ”Pērc patiesību!”

KO NOZĪMĒ ”PIRKT” PATIESĪBU?

4. Ko šajā rakstā var uzzināt par patiesību?

4 Salamana Pamācību grāmatā ir teikts: ”Pērc patiesību un nekad vairs nepārdod, arī gudrību, pamācību un sapratni!” (Sal. Pam. 23:23, NW.) Mēs nevaram atrast Bībelē ietverto patiesību, nepieliekot pūles. Lai to iegūtu, mums ir jābūt gataviem uz upuriem. Kā lasāms Salamana Pamācību grāmatā, pēc tam, kad esam ”nopirkuši” jeb ieguvuši patiesību, mums ir jāuzmanās, lai mēs to ”nepārdotu” jeb nepazaudētu. Noskaidrosim, ko nozīmē ”pirkt” patiesību un kāda, tēlaini izsakoties, ir tās cena. Tas vairos mūsu pateicību par Jehovas dāvāto patiesību un stiprinās apņēmību to nekad ”nepārdot”. Mēs vēl skaidrāk redzēsim, cik nenovērtējams dārgums tā ir.

5., 6. a) Kā mēs varam ”pirkt” patiesību, nemaksājot naudu? Paskaidrojiet ar piemēru. b) Kā patiesība mums nāk par labu?

5 Pat ja kaut kas tiek piedāvāts par brīvu, tas nenozīmē, ka no mums nekas netiek prasīts. Salamana Pamācību grāmatas 23. nodaļas 23. pantā izmantotais senebreju vārds, kas tulkots ”pirkt”, var nozīmēt arī ”iegūt”. Šie abi vārdi norāda, ka no cilvēka tiek gaidīta kaut kāda rīcība. Minēsim piemēru. Mēs uzzinām, ka tirgū bez maksas var dabūt banānus. Vai šie banāni uz mūsu galda parādīsies paši no sevis? Protams, nē. Mums ir vajadzīga zināma piepūle, lai aizietu uz tirgu un tos paņemtu. Lai gan šie banāni ir bez maksas, mums ir jātērē laiks un spēks, lai tos iegūtu. Līdzīgi arī, lai ”pirktu” patiesību, mums nav vajadzīga nauda. Tomēr, lai to iegūtu, ir vajadzīga piepūle.

6 Nolasīt Jesajas 55:1—3Jesajas pierakstītie Jehovas vārdi palīdz vēl labāk saprast, ko nozīmē ”pirkt” patiesību. Šajā Bībeles fragmentā Jehova savus vārdus salīdzina ar ūdeni, pienu un vīnu. Dieva patiesības vārdi mūs atspirdzina līdzīgi vēsam ūdenim. Gluži kā piens stiprina bērnu un palīdz viņam augt, Jehovas vārdi mūs spēcina un veicina mūsu garīgo izaugsmi. Tāpat Jehovas vārdi ir salīdzināti ar vīnu. Kāpēc tā? Bībelē vīns ir minēts saistībā ar prieku. (Ps. 104:15.) Mudinādams savus kalpus pirkt vīnu, Jehova norāda, ka dzīve saskaņā ar viņa normām darīs mūs priecīgus. (Ps. 19:9.) Jehova izmanto šos salīdzinājumus, lai palīdzētu mums saprast, kā mums nāk par labu tas, ka mācāmies viņa vārdu patiesību un liekam to lietā. Apskatīsim piecus veidus, kā mēs varam ”pirkt” patiesību.

NO KĀ JŪS ESAT ATTEIKUŠIES, LAI ”PIRKTU” PATIESĪBU?

7., 8. a) Kāpēc ir nepieciešams laiks, lai ”pirktu” patiesību? b) Cik daudz par patiesību bija gatava ”maksāt” kāda jauna sieviete, un kāds tam bija iznākums?

7 Laiks. Tā ir maksa, ar kuru jārēķinās ikvienam, kas vēlas ”pirkt” patiesību.  Laiks ir nepieciešams, lai uzklausītu valstības vēsti, lasītu un studētu Bībeli un Bībeles literatūru, kā arī gatavotos draudzes sapulcēm. Lai to darītu, mums ir jāierobežo laiks, ko veltām mazāk svarīgām nodarbēm. (Nolasīt Efesiešiem 5:15, 16.) Cik daudz laika ir nepieciešams, lai apgūtu Bībeles pamatmācības? Tas ir atkarīgs no mūsu apstākļiem. Par Jehovas gudrību, viņa ceļiem un darbiem mēs varam mācīties bezgalīgi daudz. (Rom. 11:33.) Žurnāla Sargtornis pirmajā numurā patiesība tika salīdzināta ar ”necilu ziediņu”. Tajā bija teikts: ”Neapmierinieties ar vienu patiesības ziedu. Ja ar vienu pietiktu, tad nebūtu citu. Plūciet šos ziedus arī turpmāk, meklējiet vēl.” Katram no mums būtu labi padomāt: ”Cik liels ir mans patiesības ziedu pušķis?” Pat tad, kad mēs dzīvosim mūžīgi, mēs vienmēr varēsim daudz ko mācīties par Jehovu. Taču pašreiz ir īpaši svarīgi izmantot savu laiku gudri, lai ”pirktu” patiesību tik lielā mērā, cik ļauj mūsu apstākļi. Padomāsim par kādu sievieti, kas tā rīkojās.

8 Mariko *, kāda gados jauna japāniete, atbrauca uz ASV pilsētu Ņujorku, lai mācītos. Tajā laikā viņa pievienojās kādai reliģiskai kustībai, kas bija izveidojusies Japānā pagājušā gadsimta piecdesmito gadu beigās. Kāda pioniere sastapa Mariko, sludinot pa mājām. Mariko sāka mācīties Bībeli, un viņai tik ļoti patika tas, ko viņa uzzināja, ka viņa lūdza pionieri, lai tā viņai vadītu Bībeles nodarbības divas reizes nedēļā. Kaut arī Mariko bija daudz laika jāvelta izglītības iegūšanai un viņa strādāja nepilnas slodzes darbu, viņa uzreiz sāka apmeklēt draudzes sapulces. Mariko pat atteicās no dažām nodarbēm, lai izbrīvētu vairāk laika Bībeles pētīšanai. Šādi upuri ievērojami sekmēja viņas garīgo izaugsmi, un jau pēc nepilna gada viņa kristījās. Sešus mēnešus vēlāk, 2006. gadā, viņa sāka kalpot par pionieri un dara to vēl joprojām.

9., 10. a) Kā tas, ka mēs ”pērkam” patiesību, ietekmē mūsu viedokli par materiālām lietām? b) No kādām iespējām atteicās kāda gados jauna sieviete, un ko viņa par to domā?

9 Materiālas vērtības. Lai ”pirktu” patiesību, kādam varbūt ir jāatsakās no ienesīga darba vai daudzsološas karjeras. Kad Jēzus aicināja Pēteri un Andreju, kas nodarbojās ar zvejošanu, kļūt par ”cilvēku zvejniekiem”, viņi ”pameta tīklus”. (Mat. 4:18—20.) Protams, mūsdienās lielākā daļa cilvēku nevar vienkārši pamest savu darbu. Mums ir jāpilda Dieva Rakstos noteiktie pienākumi. (1. Tim. 5:8.) Tomēr bieži vien tiem, kas pieņem patiesību, ir jāmaina savas prioritātes un attieksme pret materiālām lietām. Jēzus uz to norādīja, teikdams: ”Pārstājiet krāt mantu uz zemes.. Bet krājiet mantu debesīs.” (Mat. 6:19, 20.) Apskatīsim kādu gadījumu.

10 Marija bija aizrāvusies ar golfu jau no pirmsskolas vecuma. Skolas gados viņa turpināja attīstīt prasmes golfā un pēc skolas beigšanas viņai tika piedāvāta stipendija mācībām augstskolā. Golfs bija viņas dzīve, un viņas mērķis bija kļūt par profesionālu golfa spēlētāju. Tad Marija sāka mācīties Bībeli. Viņa iemīlēja patiesību un sāka veikt izmaiņas savā dzīvē. Marija teica: ”Jo vairāk es saskaņoju savu domāšanu un dzīvesveidu ar Bībeles normām, jo laimīgāka es kļuvu.” Marija apzinājās, ka viņai būtu grūti vienlaikus tiekties pēc garīgām un  pēc materiālām bagātībām. (Mat. 6:24.) Viņa bija gatava ”maksāt” ar to, ka atteicās no sava sapņa kļūt par profesionālu golfa spēlētāju un no iespējas iegūt slavu un bagātību. Tomēr, tā kā Marija ”pirka” patiesību, tagad viņa var kalpot par pionieri un viņai, kā viņa pati saka, ir ”laimīgākā un saturīgākā dzīve, kāda vien ir iespējama”.

11. Kā patiesība var ietekmēt mūsu attiecības ar citiem?

11 Attiecības ar citiem. Kad mēs izlemjam dzīvot pēc Bībeles principiem, var mainīties mūsu attiecības ar draugiem un tuviniekiem. Kāpēc tā var notikt? Jēzus par saviem sekotājiem lūdza Dievu: ”Dari viņus svētus ar patiesību! Tavi vārdi ir patiesība.” (Jāņa 17:17.) Vārdi ”dari viņus svētus” var nozīmēt arī ”nošķir viņus no citiem”. Kad mēs pieņemam patiesību, mēs tiekam nošķirti no pasaules, jo vairs nedzīvojam, kā ir pieņemts pasaulē. Cilvēki uz mums sāk raudzīties citādi, jo mūsu uzskati ir mainījušies. Mēs dzīvojam saskaņā ar Bībeles normām. Kaut arī mēs nevēlamies izraisīt nesaskaņas, daži draugi un tuvinieki var sākt no mums attālināties vai pat mūsu ticības dēļ kļūt pret mums negatīvi noskaņoti. Mūs tas nepārsteidz, jo Jēzus brīdināja: ”Tiešām, cilvēka mājinieki būs viņa ienaidnieki.” (Mat. 10:36.) Tomēr Jēzus arī solīja, ka, lai no kā mums nāktos atteikties patiesības dēļ, mūsu ieguvums būs daudz lielāks. (Nolasīt Marka 10:28—30.)

12. Ko par patiesību bija gatavs ”maksāt” kāds ebrejs?

12 Ārons, kāds ebreju biznesmenis, vienmēr bija ticis mācīts, ka Dieva vārdu izrunāt nedrīkst. Tomēr Ārons bija izslāpis pēc patiesības. Viņš bija saviļņots, kad Jehovas liecinieki viņam paskaidroja, ka, saliekot pie četriem ebreju valodas līdzskaņiem punktus, ko izmanto patskaņu apzīmēšanai, Dieva vārda iespējamā izruna ir ”Jehova”. Sajūsmināts par uzzināto, viņš devās uz sinagogu, lai to pastāstītu rabīniem. Tas, kā viņi reaģēja uz Ārona teikto, viņu ļoti pārsteidza. Rabīni nevis priecājās par to, ko Ārons pastāstīja par Dieva vārdu, bet gan apspļaudīja viņu un padzina no sinagogas. Arī Ārona attiecības ar ģimenes locekļiem kļuva saspīlētas. Tomēr viņš drošsirdīgi turpināja ”pirkt” patiesību un līdz pat mūža galam kalpoja Jehovam. Līdzīgi Āronam, lai dzīvotu patiesībā, mēs esam gatavi ”maksāt” ar savu stāvokli sabiedrībā vai izmaiņām attiecībās ar tuviniekiem.

13., 14. Kādas izmaiņas ir nepieciešamas domāšanā un rīcībā, lai ”pirktu” patiesību? Miniet piemēru.

13 Dievam nepatīkama domāšana un rīcība. Lai pieņemtu patiesību un dzīvotu saskaņā ar Bībeles normām, mums ir jābūt gataviem veikt izmaiņas savā domāšanā un rīcībā. Pēteris par šādām izmaiņām rakstīja: ”Kā paklausīgi bērni vairs neļaujiet sevi veidot tieksmēm, kādām jūs agrāk ļāvāties nezināšanas dēļ, bet.. kļūstiet paši svēti it visā, ko darāt.” (1. Pēt. 1:14, 15.) Cilvēkiem, kas dzīvoja morāli pagrimušajā Korintā, ”pirkt” patiesību nozīmēja veikt ievērojamas izmaiņas savā dzīvesveidā. (1. Kor. 6:9—11.) Arī mūsdienās, lai ”pirktu” patiesību, daudzi ir veikuši līdzīgas izmaiņas. Pēteris pirmā gadsimta kristiešiem atgādināja: ”Pietiek jau, ka agrāk jūs esat rīkojušies pēc pasaulīgu cilvēku prāta, nododamies nekautrībai, nevaldāmām iekārēm, pārmērīgai dzeršanai,  neprātīgai uzdzīvei, kopīgām iedzeršanām un riebīgai elkdievībai.” (1. Pēt. 4:3.)

14 Devins un Jasmīna daudzus gadus bija dzērāji. Kaut arī Devins bija prasmīgs grāmatvedis, dzeršanas dēļ viņam nebija pastāvīga darba. Savukārt Jasmīna bija pazīstama ar to, ka bija agresīva un vardarbīga. Kādu dienu, kad viņa iereibusi gāja pa ielu, viņa satika Jehovas liecinieku misionārus. Misionāri sarunāja ar viņu mācīties Bībeli, bet, kad pēc nedēļas viņi ieradās pie Jasmīnas un Devina, tie bija piedzērušies. Jasmīna un Devins nebija gaidījuši, ka misionāri tiešām atnāks. Nākamajā reizē viss bija citādi. Jau no pirmās Bībeles nodarbības Jasmīna un Devins bija čakli Bībeles skolnieki, un viņi nekavējoties lika lietā uzzināto. Triju mēnešu laikā viņi uzveica alkohola atkarību un likumīgi reģistrēja laulību. Šīs izmaiņas Jasmīnas un Devina dzīvē kļuva plaši zināmas, un ciematā, kur viņi dzīvoja, daudzi sāka mācīties Bībeli.

15. No kā daudziem patiesības dēļ ir visgrūtāk atteikties, un kāpēc?

15 Tradīcijas un paražas, kas ir pretrunā ar Bībeles principiem. Dažiem ir samērā viegli atteikties no noteiktām tradīcijām un paražām, kad viņi uzzina, ka tās nav patīkamas Jehovam. Taču citiem tas ir ļoti grūti. Viņi uztraucas, kā tas ietekmēs viņu attiecības ar ģimenes locekļiem, darbabiedriem un draugiem. Viņi zina, ka noteiktos gadījumos var būt iesaistītas ļoti spēcīgas emocijas, piemēram, tad, ja tradīcijas ir saistītas ar mirušo tuvinieku godināšanu. (5. Moz. 14:1.) Taču citu drosmes paraugs var palīdzēt veikt nepieciešamās izmaiņas. Padomāsim par dažu Efesas iedzīvotāju drošsirdīgo rīcību pirmajā gadsimtā.

16. Kā rīkojās daži Efesas iedzīvotāji, lai ”pirktu” patiesību?

16 Efesa bija zināma ar to, ka tajā bija plaši izplatīta buršana. Kā rīkojās tie, kas agrāk bija nodarbojušies ar buršanu, kad viņi kļuva par kristiešiem? Bībelē ir paskaidrots: ”Diezgan daudzi, kas bija nodarbojušies ar buršanu, sanesa savas grāmatas un visu priekšā tās sadedzināja. Aprēķinot izrādījās, ka grāmatu vērtība bija piecdesmit tūkstoši sudraba monētu. Tā Jehovas vārdi vareni auga un nostiprinājās.” (Ap. d. 19:19, 20.) Šie dievbijīgie kristieši bija gatavi uz šādu upuri, kaut arī tas bija saistīts ar materiāliem zaudējumiem, un viņi tika bagātīgi svētīti.

17. a) Kas varētu būt ietverts ”samaksā” par patiesību? b) Kādi jautājumi ir apskatīti nākamajā rakstā?

17 No kā jūs esat atteikušies, lai ”pirktu” patiesību? Lai plūktu patiesības ziedus, mēs visi esam tērējuši savu laiku. Daži ir ”pirkuši” patiesību, atsakoties no materiālām vērtībām. Citiem patiesības dēļ ir bijis jāpieredz izmaiņas attiecībās ar tuviniekiem vai draugiem. Daudzi ir mainījuši savu domāšanu un rīcību, piemēram, pārstājuši ievērot tradīcijas un paražas, kas ir pretrunā ar Bībeles principiem. Lai arī kādus upurus mēs būtu nesuši, mēs esam pārliecināti, ka Bībeles patiesība ir jebkādu upuru vērta. Tā mēs esam ieguvuši visvērtīgāko, kas mums var būt, — tuvas attiecības ar Jehovu. Pārdomājot svētības, kuras saņemam tāpēc, ka zinām patiesību, mums ir grūti iedomāties, kāpēc kāds vēlētos to ”pārdot”. Tomēr kā tas varētu notikt? Un kā mēs varam sevi pasargāt no tik smagas kļūdas? Šiem jautājumiem ir pievērsta uzmanība nākamajā rakstā.

^ 8. rk. Daži vārdi šajā rakstā ir mainīti.