Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI) Novembris 2017

Šajā numurā iekļauti raksti, kas jāapspriež no 2017. gada 25. decembra līdz 2018. gada 28. janvārim.

Dziedāsim ar prieku!

Kas var palīdzēt tiem, kas draudzes sapulcēs kautrējas dziedāt?

Vai mēs tveramies pie Jehovas?

Tas, kas Bībelē stāstīts par glābšanās pilsētām, palīdz saprast, kā piedod Dievs.

Līdzināsimies Jehovam taisnīgumā un žēlsirdībā

Ko, lasot par glābšanās pilsētām, var uzzināt par Jehovas žēlsirdību un taisnīgumu? Kā senās glābšanās pilsētas ļauj saprast, kāds ir Dieva viedoklis par dzīvību?

”Dodams dodi.. labprāt.., jo tādēļ tas Kungs, tavs Dievs, tevi svētīs”

Mēs varam izmantot savu laiku, spēku un visu citu, kas mums ir pieejams, lai atbalstītu Dieva valstības sludināšanu.

Nepārņemsim pasaulīgu domāšanu!

Mēs nedrīkstam pieļaut, ka pasaulīga domāšana sabojātu mūsu prātu. Rakstā pievērsta uzmanība pieciem izplatītiem uzskatiem, kuros izpaužas pasaulīga domāšana.

Lai nekas mums neliedz iegūt balvu!

Atgādinājis kristiešiem par viņu brīnišķīgo cerību, Pāvils deva vairākus vērtīgus padomus.

Kā iejusties jaunā draudzē?

Ja jums ir jāpārceļas uz citu draudzi, iespējams, jūs māc bažas par to, kā jūs tur iejutīsieties. Kas jums var palīdzēt?