Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI) Novembris 2016

Šajā numurā iekļauti raksti, kas jāapspriež no 2016. gada 26. decembra līdz 2017. gada 29. janvārim.

Tikai viens vārds, bet nozīmēja tik daudz!

Kādu uzrunu izmantoja Jēzus, lai paustu īpaši siltas jūtas?

”Katru dienu iedrošiniet cits citu”

Kāpēc ir svarīgi uzmundrināt citus? Ko šajā ziņā var mācīties no Jehovas, Jēzus un Pāvila? Kā mēs varam sekmīgi uzmundrināt citus?

Organizēti saskaņā ar Dieva iedvesmotajiem Rakstiem

Jehovas radītajā pasaulē viss ir izcili organizēts. Vai no tā neizriet, ka arī viņa kalpiem jābūt organizētiem?

Vai mēs augstu vērtējam Jehovas iedvesmotos Rakstus?

Dieva kalpi gūst sekmes, kad cenšas izmantot Bībeles padomus un pilnībā atbalsta Dieva organizāciju.

”Darbs ir liels”

Arī jūs varat to atbalstīt!

Aicināti no tumsas gaismā

Kādā ziņā mūsu ēras otrajā gadsimtā Dieva tauta nonāca garīgā tumsā? Kad Dieva kalpi sāka saņemt garīgo gaismu, un kā tas notika?

Atbrīvošanās no viltus reliģijas

Kad Dieva kalpi pilnībā atbrīvojās no lielās Babilonas?

”Mostieties, valstības sludinātāji Lielbritānijā!”

Lielbritānijā 10 gadu laikā sludinātāju skaits īpaši nepieauga. Kas mainīja šo situāciju?