Kāpēc Jehovas liecinieki apustuli Pāvilu attēlo kā plikgalvi vai kā tādu, kam ir maz matu?

Jāatzīst, ka mūsdienās neviens cilvēks nevar droši zināt, kā Pāvils izskatījās. Mūsu publikācijās atrodamās ilustrācijas, kurās redzams Pāvils, ir mākslinieciski atainojumi, nevis uz arheoloģiskiem pierādījumiem balstīti darbi.

Tomēr pastāv zināmas norādes, kā Pāvils varēja izskatīties. Piemēram, žurnāla Ciānas Sargtornis 1902. gada 1. marta numurā bija teikts: ”Ja ir runa par Pāvila ārējo izskatu, ..[..] Pāvila un Teklas darbos.., kas sarakstīti ap 150. gadu m.ē., ir ietverts Pāvila apraksts, kas, domājams, ir labākais un kas veido senu tradīciju. Tajā Pāvils raksturots šādi: ”Neliela auguma, plikgalvains, līkām kājām, spēcīgu miesasbūvi, kopā saaugušām uzacīm, pagaru degunu.””

Enciklopēdiskajā vārdnīcā The Oxford Dictionary of the Christian Church (1997. gada izdevumā) par šo seno avotu bija teikts: ”Nav izslēgts, ka dažas detaļas tajā saskan ar vēsturiskiem faktiem.” Pāvila un Teklas darbi mūsu ēras pirmajos gadsimtos tika augstu vērtēti, ko apstiprina fakts, ka līdz mūsdienām ir saglabājušies 80 šī sacerējuma rokraksti grieķu valodā, kā arī daudzi tā tulkojumi citās valodās. Tāpēc var teikt, ka tas, kā apustulis Pāvils mūsu publikācijās tiek attēlots, saskan ar senām norādēm par viņa ārējo izskatu.

Tomēr jāpatur prātā, ka ir daudz kas svarīgāks par to, kā Pāvils izskatījās. Pāvila laikā vairāki miesīgi noskaņoti cilvēki viņu bija kritizējuši: ”Būdams klāt, viņš ir nevarīgs, un viņa sacītais — nožēlojams.” (2. Kor. 10:10.) Taču mēs nedrīkstam aizmirst, ka viņš kļuva par kristieti pēc tam, kad viņam brīnumainā veidā bija parādījies Jēzus Kristus. Vēlāk Kristus par viņu teica: ”Viņš man ir izredzēts, lai nestu manu vārdu tautām.” (Ap. d. 9:3—5, 15; 22:6—8.) Mēs varam domāt par to, cik daudz Pāvils paveica Kristus uzdevumā, kā arī par to, cik daudz mēs varam mācīties no Bībeles grāmatām, ko, Jehovas iedvesmots, Pāvils sarakstīja.

Pāvils nedižojās ar to, ko viņš bija sasniedzis pirms kļūšanas par kristieti, un arī nerakstīja par to, kā viņš izskatās. (Ap. d. 26:4, 5; Filip. 3:4—6.) Pāvila pazemīgā attieksme ir redzama viņa vārdos: ”Es esmu vismazākais no apustuļiem un neesmu cienīgs saukties par apustuli.” (1. Kor. 15:9.) Vēlāk viņš rakstīja: ”Man, vismazākajam no visiem svētajiem, augstsirdīgi ir dāvāta šī labvēlība: sludināt tautām labo vēsti par Kristus neaptveramo bagātību.” (Efes. 3:8.) Ir skaidrs, ka vēsts, ko Pāvils sludināja, ir daudz svarīgāka par minējumiem, kā viņš varēja izskatīties.