JĒZUS bija paredzējis, ka viņa sekotāji beigu laikā ievāks bagātīgu garīgo ražu. (Mat. 9:37; 24:14.) Apskatīsim, kā viņa pravietiskie vārdi īpašā veidā ir piepildījušies Ukrainā, Aizkarpatu apgabalā. Kādā rajonā trijos kaimiņciemos vien ir 50 draudzes un vairāk nekā 5400 sludinātāju. * Šajos trijos ciemos ceturtā daļa iedzīvotāju ir Jehovas liecinieki.

Kā tur ir sludināt? ”Cilvēkiem šeit ir dziļa cieņa pret Bībeli, viņi augstu vērtē taisnīgumu, viņiem ir ciešas ģimenes saites un viņi ir ļoti izpalīdzīgi,” stāsta kāds vietējais brālis, kuru sauc Vasile. Viņš piebilst: ”Viņi ne vienmēr piekrīt mūsu uzskatiem, bet, ja mēs lasām kaut ko no Bībeles, viņi uzmanīgi klausās.”

Protams, sludinot vietā, kur tik liela daļa iedzīvotāju ir Jehovas liecinieki, mūsu brāļi un māsas pieredz zināmas grūtības. Piemēram, kādā no draudzēm ir 134 sludinātāji, taču draudzes teritorijā ir tikai 50 privātmājas. Kā sludinātāji pielāgojas šādiem apstākļiem?

Daudzi brāļi un māsas paplašina savu kalpošanu, dodoties sludināt uz vietām, kur ir lielāka vajadzība pēc sludinātājiem. ”Sludinātāju skaita attiecība pret māju skaitu mūsu draudzes teritorijā ir 1 pret 2,” saka kāds 90 gadus vecs brālis, vārdā Jonašs. ”Es sludinu savā ciemā, bet agrāk, kad man bija labāka veselība, es braukāju arī uz kādu 160 kilometrus attālu teritoriju, kas nav piešķirta nevienai draudzei, un tur sludināju ungāru tautības cilvēkiem.” Lai sludinātu attālās teritorijās, brāļiem un māsām ir jābūt ļoti pašaizliedzīgiem. ”Lai paspētu uz vilcienu, man bija jāceļas četros no rīta, un es sludināju līdz pat sešiem vakarā, kad vilciens devās atpakaļ. Tā es darīju divas vai trīs reizes nedēļā,” stāsta Jonašs. Vai, viņaprāt, pūles bija tā vērtas? ”Šāda kalpošana man sniedza lielu prieku,” viņš paskaidro. ”Man bija lieliska iespēja palīdzēt kādai ģimenei, kas dzīvo šajā teritorijā, iepazīt patiesību.”

Ir saprotams, ka ne visi sludinātāji šajā apkaimē var mērot lielus attālumus. Taču visi, arī padzīvojušie brāļi un māsas, cītīgi sludina savas draudzes teritorijā. Viņu pūles nes augļus — 2017. gada Atceres vakara apmeklētāju skaits šajos trijos ciemos gandrīz divreiz pārsniedza sludinātāju skaitu. Tas nozīmē, ka šo svarīgo pasākumu apmeklēja puse no iedzīvotājiem. Nav šaubu, lai arī kur mēs kalpotu, mums joprojām ir ”darba pilnas rokas Kunga darbā”. (1. Kor. 15:58.)

^ 2. rk. Šo ciemu nosaukumi ir Hlibokijpotika, Seredne Vodjane un Ņižņa Apša.