Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Neļausim savai mīlestībai atdzist

Neļausim savai mīlestībai atdzist

”Tā kā pieaugs nelikumība, lielākajā daļā cilvēku mīlestība atdzisīs.” (MAT. 24:12.)

DZIESMAS: 38., 128.

1., 2. a) Uz ko sākotnēji attiecās Jēzus pravietojums, kas rakstīts Mateja 24:12? b) Kā Apustuļu darbu grāmata liecina, ka lielākā daļa kristiešu pirmajā gadsimtā bija pazīstami ar mīlestību? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

STĀSTĪDAMS par to, kāda zīme liecinās par ”laikmeta nobeigumu”, Jēzus pieminēja, ka ”lielākajā daļā cilvēku mīlestība atdzisīs”. (Mat. 24:3, 12.) Pirmajā gadsimtā ebreji, kas uzskatīja sevi par Dieva kalpiem, bija ļāvuši savai mīlestībai pret Dievu atdzist.

2 Bet kā tajā laikā bija ar kristiešiem? Lielākā daļa dedzīgi ”sludināja labo vēsti par Kristu” un darbos apliecināja mīlestību pret Dievu, ticības biedriem un arī tiem cilvēkiem, kas vēl nebija iepazinuši patiesību. (Ap. d. 2:44—47; 5:42.) Tomēr daži no Jēzus sekotājiem pirmajā gadsimtā ļāva savai mīlestībai atdzist.

3. Kādi iemesli varēja būt tam, ka dažu kristiešu mīlestība bija atdzisusi?

3 Augšāmceltais Jēzus Kristus brīdināja pirmā gadsimta Efesas draudzes kristiešus: ”Man pret tevi ir tas, ka tu esi  ļāvis izzust savai sākotnējai mīlestībai.” (Atkl. 2:4.) Kāpēc ar Efesas kristiešiem tā bija noticis? Viņus, iespējams, bija ietekmējusi miesīgi noskaņotā sabiedrība. (Efes. 2:2, 3.) Efesā, tāpat kā daudzās mūsdienu pilsētās, zēla un plauka dažādi netikumi. Šajā pasakaini bagātajā pilsētā cilvēkiem galvenais bija ērta un grezna dzīve un dažādas izpriecas. Izdabāšana savām vēlmēm viņos bija izdzēsusi nesavtīgu mīlestību. Morālā ziņā pilsēta bija ārkārtīgi pagrimusi, un cilvēki bija zaudējuši jebkādas kauna jūtas.

4. a) Kas mūsdienās ir noticis ar mīlestību? b) Kādās trīs jomās mums jāpūlas saglabāt stipru mīlestību?

4 Jēzus pravietiskie vārdi par mīlestības atdzišanu attiecas arī uz mūsu dienām. Cilvēku mīlestība pret Dievu atsalst arvien straujāk. Meklējot pasaules problēmu risinājumu, daudzi paļaujas uz cilvēku organizācijām un pilnībā ignorē Dievu. Šī iemesla dēļ cilvēkos, kas nekalpo Jehovam, mīlestība atdziest vēl jo vairāk. Tā var notikt arī ar patiesajiem kristiešiem, kā liecina Jēzus brīdinājums pirmā gadsimta Efesas draudzei. Tālāk apskatīsim trīs jomas, kurās mums jāpūlas saglabāt stipru mīlestību. Tās ir: 1) mīlestība pret Jehovu, 2) mīlestība pret Bībeles patiesību, 3) mīlestība pret ticības biedriem.

MĪLESTĪBA PRET JEHOVU

5. Kāpēc ir svarīgi, lai mums būtu mīlestība pret Dievu?

5 Tajā pašā dienā, kad Jēzus bija brīdinājis mācekļus, ka lielākajā daļā cilvēku mīlestība atdzisīs, viņš arī bija paskaidrojis, kāda mīlestība ir vissvarīgākā. Jēzus teica: ””Mīli Jehovu, savu Dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un ar visu savu prātu.” Tas ir svarīgākais un pirmais bauslis.” (Mat. 22:37, 38.) Ja mēs no sirds mīlam Dievu, mēs labprāt paklausām viņa norādījumiem, spējam izturēt grūtības un ienīstam to, kas ir ļauns. (Nolasīt Psalmu 97:10.) Bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka Sātans un viņa pasaule cenšas apslāpēt mūsu mīlestību pret Dievu.

6. Kādas sekas ir tam, ka cilvēki ir zaudējuši mīlestību pret Dievu?

6 Pasaulē izpratne par mīlestību ir izkropļota. Cilvēki nemīl Dievu — viņi ir ”patmīlīgi”. (2. Tim. 3:2.) Sātana varā esošā pasaule veicina ”miesas iekāri, acu iekāri un izrādīšanos ar savu mantu”. (1. Jāņa 2:16.) Apustulis Pāvils saviem ticības biedriem izteica nopietnu brīdinājumu par izdabāšanu miesas tieksmēm: ”Miesīga domāšana ved nāvē.., jo miesīga domāšana rada naidu ar Dievu.” (Rom. 8:6, 7.) Tie, kas dzenas pēc mantas vai kam galvenais ir seksuālu vēlmju apmierināšana, galu galā izjūt dziļu vilšanos un nodara sev daudz sāpju. (1. Kor. 6:18; 1. Tim. 6:9, 10.)

7. No kā ir jāuzmanās Kristus sekotājiem?

7 Dažās zemēs liela ietekme ir ateistiem, agnostiķiem un evolūcijas teorijas aizstāvjiem, kas aktīvi izplata savus uzskatus, cenšoties vājināt cilvēku mīlestību pret Dievu un graujot ticību viņam. Daudzi ir pārņēmuši viņu viedokli, ka tikai naivie un neizglītotie tic Radītājam. Radītāja vietā cilvēki ir sākuši godināt zinātniekus. (Rom. 1:25.) Ja mēs sāktu ieklausīties šādās mācībās, arī mēs varētu attālināties no Jehovas un mūsu mīlestība pret viņu atdzistu. (Ebr. 3:12.)

8. a) Kas var nomākt Jehovas kalpus? b) Kā mūs uzmundrina 136. psalms?

8 Mūsu ticība Dievam un mīlestība pret  viņu var vājināties arī tad, ja ļaujamies nomāktībai. Ļaunajā pasaulē, pār kuru valda Sātans, ikviens reizi pa reizei var justies nomākts. (1. Jāņa 5:19.) Dažus nospiež gadu nasta, citiem jācīnās ar veselības problēmām, vēl citiem raizes rada materiālas grūtības. Citus savukārt māc mazvērtības sajūta, nepiepildītas cerības, kā arī savas kļūdas un trūkumi. Šādās situācijās mēs nedrīkstam sākt domāt, ka Jehova mūs ir atstājis. Mums jāpatur prātā, ka Jehovas mīlestība pret mums ir nemainīga. 136. psalma 23. pantā var lasīt šādus uzmundrinošus vārdus: ”Viņš.. mūs pieminēja mūsu pazemojumā un neaizmirsa mūsu bēdās, Viņa žēlastība paliek mūžīgi!” Tāpēc mēs varam būt pārliecināti, ka viņš uzklausa mūsu ”lūgšanas balsi”. (Ps. 116:1; 136:24—26.)

9. Kas palīdzēja neatdzist Pāvila mīlestībai pret Dievu?

9 Tāpat kā iepriekšminētā psalma sacerētājs, arī Pāvils guva spēku, pārdomājot to, kā Jehova viņu ir atbalstījis. Viņš rakstīja: ”Jehova ir mans palīgs, es nebaidīšos. Ko gan cilvēks var man nodarīt?” (Ebr. 13:6.) Pāvila nešaubīgā pārliecība par Jehovas mīlestību palīdzēja viņam tikt galā ar visām grūtībām, un viņš nekļuva nomākts. Pat atrazdamies ieslodzījumā, Pāvils uzrakstīja vairākas uzmundrinošas vēstules. (Efes. 4:1; Filip. 1:7; Filem. 1.) Pāvils neļāva atdzist savai mīlestībai pret Dievu arī ļoti smagos pārbaudījumos. Kur viņš smēlās spēku? Viņš paļāvās uz ”visa mierinājuma Dievu, kas mūs mierina visās mūsu bēdās”. (2. Kor. 1:3, 4.) Kā mēs varam sekot Pāvila priekšzīmei un saglabāt stipru savu mīlestību pret Jehovu?

Mīlēsim Jehovu. (Sk. 10. rindkopu)

10. Kā mēs varam uzturēt stipru savu mīlestību pret Jehovu?

10 Lai mūsu mīlestība pret Dievu būtu stipra, ļoti svarīgi ir regulāri vērsties pie viņa lūgšanās. Pāvils ticības biedriem rakstīja: ”Pastāvīgi lūdziet Dievu!” Kādā citā vēstulē viņš atgādināja: ”Esiet.. neatlaidīgi lūgšanās.” (1. Tes. 5:17; Rom. 12:12.) Lūgšanas ir veids, kā mēs varam tuvoties Dievam un veidot ciešas attiecības ar viņu. (Ps. 86:3.) Ja mēs atvēlam pietiekami daudz laika, lai dalītos ar Jehovu savās dziļākajās domās un jūtās, mūsos gluži dabiski raisās vēlēšanās vēl vairāk tuvoties mūsu debesu Tēvam, kas ”uzklausa lūgšanas”. (Ps. 65:3.) Mūsu mīlestība pret viņu aug arī tad, kad pieredzam, kā Jehova atbild uz lūgšanām. Mēs arvien skaidrāk apzināmies, ka Jehova ”ir tuvu visiem, kas Viņu piesauc”. (Ps. 145:18.) Ja mēs būsim nešaubīgi pārliecināti par Jehovas mīlestību un atbalstu, mēs spēsim izturēt visus ticības pārbaudījumus.

MĪLESTĪBA PRET BĪBELES PATIESĪBU

11., 12. Kas mums jādara, lai mūsu mīlestība pret Bībeles patiesību augtu?

11 Kristieši ļoti augstu vērtē patiesību. Reiz, lūdzot savu Tēvu, Jēzus pieminēja, kur ir rodama patiesība. Viņš teica: ”Tavi vārdi ir patiesība.” (Jāņa 17:17.) Tātad, lai iemīlētu patiesību, mums vispirms jāiegūst precīzas zināšanas par to, kas ietverts Bībelē. (Kol. 1:10.) Tomēr nepietiek tikai ar sausu faktu apguvi. 119. psalms palīdz saprast, ko nozīmē mīlēt Bībeles patiesību. (Nolasīt Psalmu 119:97—100.) Vai mēs mēdzam savās dienas gaitās pārdomāt to, ko esam lasījuši Rakstos? Mūsu mīlestība pret Bībeles  patiesību tikai aug, kad pārdomājam, kā tā ir uzlabojusi mūsu dzīvi.

12 Tālāk šajā psalmā ir teikts: ”Cik saldi ir Tavi vārdi manai mutei, saldāki nekā medus manām lūpām!” (Psalms 119:103.) Dieva organizācijas izdoto literatūru par Bībeli var salīdzināt ar garšīgu ēdienu. Kad mēs ēdam kaut ko tādu, kas mums garšo, mēs, visticamāk, vēlamies to nesteidzīgi izbaudīt. Arī garīgo uzturu mēs vēlamies uzņemt bez steigas. Ja mēs dziļi pārdomāsim ”tīkamos” patiesības vārdus, tie labāk ieguls mūsu atmiņā, un mēs varēsim tajos dalīties ar citiem. (Sal. Māc. 12:10, LB-2012.)

13. Kas Jeremijam palīdzēja attīstīt mīlestību pret Bībeles patiesību, un ko šī mīlestība viņā raisīja?

13 Pravietis Jeremija no sirds mīlēja Dieva vārdu patiesību. Viņš teica: ”Cik bieži man atskanēja tavs vārds, es to uzņēmu kā barību, un tas man bija par svētlaimību un sirds līksmību, jo es esmu nosaukts pēc tava vārda, Kungs Dievs Cebaot!” (Jer. 15:16.) Jeremijam Dieva vārdi bija ļoti dārgi, un viņš tos ”uzņēma kā barību”, tas ir, dziļi pārdomāja. Tāpēc viņa sirdi pildīja pateicība par viņam uzticēto godu pārstāvēt Jehovu un sludināt Jehovas vēsti. Ja mēs mīlam Bībeles patiesību, mēs skaidri apzināmies, cik liels gods ir būt Dieva Jehovas lieciniekiem un pašreizējā beigu laikā sludināt vēsti par viņa valstību.

Mīlēsim Bībeles patiesību. (Sk. 14. rindkopu)

14. Kā mēs varam padziļināt mīlestību pret Bībeles patiesību?

14 Kādas vēl mums ir iespējas attīstīt mīlestību pret Bībeles patiesību? Mums regulāri jāapmeklē draudzes sapulces. Ik nedēļu draudzē Bībele tiek pētīta ar žurnāla Sargtornis palīdzību, un tas ir viens no galvenajiem veidiem, kā Jehova mūs māca. Lai labāk izprastu jautājumus, kas tiek pārrunāti sapulcē, mums labi jāgatavojas katrai Sargtorņa apspriešanai. Piemēram, mēs varam izlasīt visus rakstā norādītos Bībeles pantus. Tagad žurnālu Sargtornis daudzās valodās var lejupielādēt vietnē jw.org un to var lasīt arī lietotnē  JW Library. Dažos elektroniskajos formātos ir iespēja ātri atvērt norādītos pantus. Lai kādu metodi mēs izmantotu, tad, ja mēs rūpīgi izlasīsim norādītos Bībeles pantus un tos pārdomāsim, mūsu mīlestība pret Bībeles patiesību arvien pieaugs. (Nolasīt Psalmu 1:2.)

MĪLESTĪBA PRET TICĪBAS BIEDRIEM

15., 16. a) Kas, saskaņā ar Jāņa 13:34, 35, tiek prasīts no Jēzus sekotājiem? b) Kā mīlestība pret ticības biedriem ir saistīta ar mīlestību pret Dievu un Bībeles patiesību?

15 Savas dzīves pēdējā vakarā uz zemes Jēzus sacīja mācekļiem: ”Es jums dodu jaunu likumu: mīliet cits citu. Kā es jūs esmu mīlējis, tā arī jūs mīliet cits citu. Pēc tā visi sapratīs, ka jūs esat mani mācekļi — ja jūsu starpā būs mīlestība.” (Jāņa 13:34, 35.)

16 Mīlestība pret brāļiem un māsām ir saistīta ar mīlestību pret Jehovu. Viena nav iespējama bez otras. Apustulis Jānis rakstīja: ”Kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis.” (1. Jāņa 4:20.) Turklāt mūsu mīlestība pret Dievu un ticības biedriem ir cieši saistīta arī ar mūsu mīlestību pret Bībeles patiesību. Kāpēc tā var teikt? Ja mēs mīlam Bībeles patiesību, mēs no sirds vēlamies paklausīt Bībelē lasāmajiem norādījumiem mīlēt Dievu un mīlēt savus ticības biedrus. (1. Pēt. 1:22; 1. Jāņa 4:21.)

Mīlēsim ticības biedrus. (Sk. 17. rindkopu)

17. Miniet dažus piemērus, kā mēs varam apliecināt mīlestību pret brāļiem un māsām!

17 Nolasīt 1. Tesalonikiešiem 4:9, 10. Kā mēs varam apliecināt savu mīlestību pret ticības biedriem? Lūk, daži piemēri. Gados vecam brālim vai māsai, iespējams, ir vajadzīga palīdzība, lai tiktu uz sapulcēm. Kādai atraitnei mājās varbūt kaut kas ir jāsalabo. (Jēk. 1:27.) Gan gados jauniem, gan veciem draudzes locekļiem, kas ir nomākti vai kam jāiztur kādi pārbaudījumi, ir nepieciešams, ka ticības biedri viņus emocionāli atbalsta, uzmundrina un mierina. (Sal. Pam. 12:25; Kol. 4:11.) Mēs varam pierādīt savu mīlestību pret ticības biedriem sirsnīgos vārdos un nesavtīgos darbos. (Gal. 6:10.)

18. Kas mums palīdz atrisināt domstarpības ar ticības biedriem?

18 Bībelē ir pravietots, ka ļaunās pasaules ”pēdējās dienās” liela daļa cilvēku būs savtīgi un alkatīgi. (2. Tim. 3:1, 2.) Tāpēc kristiešiem ir jāiegulda pūles, lai viņu mīlestība pret Dievu, pret Bībeles patiesību un citam pret citu kļūtu arvien stiprāka. Lai gan reizēm mums rodas nelielas domstarpības ar ticības biedriem, mēs tās cenšamies nekavējoties atrisināt mīlestības garā. (Efes. 4:32; Kol. 3:14.) Neļausim savai mīlestībai atdzist! Darīsim visu, lai mums būtu kvēla mīlestība pret Jehovu, Bībeles patiesību un brāļiem un māsām!