Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Maijs 2016

Gūsim pēc iespējas lielāku labumu no visa, ko Jehova mums ir sagādājis

Gūsim pēc iespējas lielāku labumu no visa, ko Jehova mums ir sagādājis

”Es tas Kungs, tavs Dievs, mācu tev to, kas tev par svētību.” (JES. 48:17.)

DZIESMAS: 117., 114.

1., 2. a) Kāda ir Jehovas liecinieku attieksme pret Bībeli? b) Kāda ir jūsu mīļākā Bībeles daļa?

JEHOVAS LIECINIEKI augstu vērtē Bībeli. Tajā mēs rodam uzticamus padomus, kā arī mierinājumu un cerību. (Rom. 15:4.) Mēs uzskatām, ka Bībele ir nevis cilvēku ideju apkopojums, bet gan ”vārdi no Dieva, kādi tie patiesībā arī ir”. (1. Tes. 2:13.)

2 Noteikti katram no mums kādas Bībeles daļas ir īpaši mīļas. Dažiem vairāk patīk evaņģēliji, kur var lasīt par Dieva Dēlu, kas brīnišķīgā veidā atspoguļoja sava Tēva personību. (Jāņa 14:9.) Citiem vairāk ir pie sirds Bībeles daļas, kur aprakstīti pravietojumi, piemēram, Atklāsmes grāmata, kas sniedz ieskatu tajā, ”kam drīzumā jānotiek”. (Atkl. 1:1.) Un kurš gan nav smēlies mierinājumu, lasot psalmus, vai kaut ko mācījies no Salamana Pamācību grāmatas? Bībele patiešām ir grāmata visiem cilvēkiem.

3., 4. a) Kāda ir mūsu attieksme pret mūsu organizācijas izdoto literatūru? b) Kādām konkrētām lasītāju grupām tiek gatavots garīgais uzturs?

3 Mēs augstu vērtējam mūsu organizācijas izdotās publikācijas, jo tās visas ir balstītas uz Bībeli. Mēs izjūtam dziļu  pateicību par garīgo uzturu, kas ir pieejams mūsu grāmatās, brošūrās, žurnālos un citos izdevumos. Tas, ko Jehova ir sagādājis, mums palīdz palikt garīgi modriem un ”veseliem ticībā” un bagātīgi apmierina mūsu garīgās vajadzības. (Tit. 2:2.)

4 Bez publikācijām, kas ir domātas visiem Jehovas lieciniekiem kopumā, mēs saņemam arī uz Bībeli balstītus materiālus, kas paredzēti konkrētam lasītāju lokam. Atsevišķas tēmas ir īpaši veidotas, lai palīdzētu jauniešiem, citas — viņu vecākiem. Turklāt daudzi materiāli, kas pieejami iespiestā un elektroniskā veidā, ir gatavoti, domājot par tiem, kas nav Jehovas liecinieki. Šāda garīgā uztura pārpilnība liecina, ka Jehova ir turējis savu solījumu ”sarīkot.. visām tautām lepnu mielastu”. (Jes. 25:6.)

5. Par ko mēs varam būt pārliecināti?

5 Visticamāk, lielākā daļa no mums vēlas, lai mums būtu vairāk laika Bībeles un uz to balstītu publikāciju lasīšanai. Mēs varam būt pārliecināti, ka Jehova augstu vērtē mūsu pūles ”pēc iespējas labāk izmantot laiku”, lai regulāri lasītu un pētītu Bībeli. (Efes. 5:15, 16.) Tomēr jāatzīst, ka mums ne vienmēr ir iespēja veltīt vienlīdz daudz uzmanības visam mums pieejamajam garīgajam uzturam. Bet pastāv kādas ne tik viegli pamanāmas briesmas. Par ko ir runa?

6. Kāpēc mums varētu iet secen daudz kas labs no tā, ko Jehova mums ir sagādājis?

6 Ja uzskatām, ka daļa no garīgā uztura uz mums neattiecas, pastāv briesmas, ka mums ies secen daudz kas labs. Padomāsim: kāda ir mūsu attieksme pret Bībeles fragmentu, kas, šķiet, nekādi nav saistīts ar mūsu situāciju? Un kāda ir mūsu attieksme pret materiālu, kas domāts konkrētam lasītāju lokam, pie kura mēs nepiederam? Vai mēs šai informācijai pavirši pārskrienam ar acīm vai arī vispār to neizlasām? Ja atbilde ir apstiprinoša, mēs palaižam garām daudz ko vērtīgu. Kā nepieļaut šādu kļūdu? Būtiski ir paturēt prātā, ka garīgo uzturu mums sagādā Dievs. Ar pravieša Jesajas starpniecību viņš pavēstīja: ”Es tas Kungs, tavs Dievs, mācu tev to, kas tev par svētību.” (Jes. 48:17.) Aplūkosim trīs ieteikumus, kas mums palīdzēs gūt pēc iespējas lielāku labumu no visām Bībeles daļām un visdažādākā mums pieejamā garīgā uztura.

IETEIKUMI SATURĪGAI BĪBELES LASĪŠANAI

7. Kāpēc Bībele jālasa ar pareizi noskaņotu prātu?

7 Pareizi noskaņosim prātu. Bībelē ir skaidri teikts: ”Visi Raksti ir Dieva iedvesmoti, un tie ir noderīgi.” (2. Tim. 3:16.) Tiesa gan, dažas Bībeles daļas sākotnēji tika sarakstītas konkrētam cilvēkam vai cilvēku grupai. Tāpēc mums jācenšas uz lasīto raudzīties plašāk un būt gataviem tajā iedziļināties. Kāds brālis stāstīja: ”Lasot Bībeli, es cenšos paturēt prātā, ka no attiecīgā fragmenta var gūt vairāk nekā tikai vienu atziņu. Tas mani mudina ieskatīties dziļāk par to, kas ir pamanāms pirmajā acu uzmetienā.” Pirms sākam lasīt Bībeli, mums būtu jāvēršas pie Jehovas lūgšanā, lai viņš mums palīdzētu pareizi noskaņot prātu un dotu gudrību saskatīt, ko viņš ir gribējis mums iemācīt. (Ezr. 7:10; nolasīt Jēkaba 1:5.)

Ko jūs varat darīt, lai, lasot Bībeli, gūtu pēc iespējas vairāk? (Sk. 7. rindkopu)

8., 9. a) Kādus jautājumus mēs varam pārdomāt, lasot Bībeli? b) Ko mēs uzzinām par Jehovu, lasot prasības, kādas Bībelē ir izvirzītas draudzes vecākajiem?

8 Pārdomāsim noteiktus jautājumus. Lasot kādu Bībeles fragmentu, ik pa laikam ieturēsim nelielu pauzi un pārdomāsim šādus jautājumus: ”Ko es no lasītā  varu mācīties par Jehovu? Kā šī informācija attiecas uz manu dzīvi? Kā es to varu izmantot, lai palīdzētu citiem?” Apdomājuši šādus jautājumus, mēs noteikti gūsim daudz vairāk labuma no Bībeles lasīšanas. Piemēram, pievērsīsim uzmanību prasībām, kādas Bībelē ir izvirzītas draudzes vecākajiem. (Nolasīt 1. Timotejam 3:2—7.) Tie, kas nav draudzes vecākie, varētu domāt, ka šis Bībeles fragments uz viņiem sevišķi neattiecas. Bet, pārdomādami dažas iespējamās atbildes uz trim iepriekšminētajiem jautājumiem, mēs sapratīsim, ko varam gūt, iedziļinoties prasībās draudzes vecākajiem.

9 Ko es no lasītā varu mācīties par Jehovu? Likdams Bībelē iekļaut prasības draudzes vecākajiem, Jehova parādīja, ka viņš draudzes pārraugiem ir noteicis augstas normas. Jehova vēlas, lai draudzes vecākie rāda labu paraugu, un viņi ir atbildīgi Jehovas priekšā par to, kā izturas pret ”draudzi, ko viņš ir ieguvis īpašumā ar sava Dēla asinīm”. (Ap. d. 20:28.) Jehova grib, lai mēs, draudzes ganu aprūpēti, justos drošībā. (Jes. 32:1, 2.) Domājot par to, kādas prasības Bībelē ir izvirzītas vecākajiem, mēs saprotam, cik ļoti dārgi mēs esam Jehovam.

10., 11. a) Kā, lasot Bībelē iekļautās prasības draudzes vecākajiem, mēs varam šo informāciju attiecināt uz savu dzīvi? b) Kā mēs varam izmantot šo informāciju, lai palīdzētu citiem?

10 Kā šī informācija attiecas uz manu dzīvi? Laiku pa laikam draudzes pārraugiem ir jāpārbauda sevi šo prasību gaismā, lai redzētu, kādās jomās var uzlaboties. Šajās prasībās rūpīgi ir jāiedziļinās arī brāļiem, kas ”tiecas kļūt par pārraugu”, un viņiem jācenšas darīt visu, lai tām atbilstu. (1. Tim. 3:1.) Patiesībā visi kristieši var mācīties no tām, jo lielākā daļa ir tādas, kuras ikviens Jehovas kalps var attiecināt uz sevi. Piemēram, visiem kristiešiem ir jābūt saprātīgiem un prātīgiem. (Filip. 4:5; 1. Pēt. 4:7.) Tā kā draudzes vecākie cenšas ”rādīt priekšzīmi ganāmpulkam”, mēs varam mācīties no viņiem un ”sekot viņu ticībai”. (1. Pēt. 5:3; Ebr. 13:7.)

11 Kā es šo informāciju varu izmantot, lai palīdzētu citiem? Minēto prasību sarakstu mēs varam izmantot, lai palīdzētu ieinteresētiem cilvēkiem un Bībeles  skolniekiem saskatīt atšķirību, kāda pastāv starp Jehovas liecinieku draudžu vecākajiem un kristīgās pasaules garīdzniekiem. Turklāt, pārlasot šīs prasības, mēs atsauksim prātā savas draudzes vecāko pūles, ko viņi ir ieguldījuši draudzē. Pārdomas par to, cik daudz viņi dara, padziļinās mūsu cieņu pret brāļiem, ”kas cītīgi darbojas” mūsu vidū. (1. Tes. 5:12.) Redzot, ka mēs viņus cienām, šie uzcītīgie draudzes pārraugi jūt lielāku prieku par savu kalpošanu. (Ebr. 13:17.)

12., 13. a) Kāda veida papildinformāciju mēs varam noskaidrot, izmantojot mums pieejamos pētīšanas palīglīdzekļus? b) Miniet piemēru, kas parāda, kā papildinformācija palīdz gūt vērtīgas atziņas!

12 Pētīsim dziļāk. Izmantosim mums pieejamos pētīšanas palīglīdzekļus, lai noskaidrotu šādu informāciju:

  • Kas ir sarakstījis šo Bībeles daļu?

  • Kad un kur tā tika sarakstīta?

  • Kas svarīgs ir noticis laikā, kad tika sarakstīta attiecīgā Bībeles grāmata?

Šāda veida papildinformācija palīdz gūt atziņas, kuras ne vienmēr ir iespējams pamanīt tūlīt.

13 Padomāsim par Ecēhiēla grāmatas 14. nodaļas 13. un 14. pantu, kur ir rakstīts: ””Ja kāda zeme apgrēkotos pret Mani, atkāpdamās no Manis, un Es izstieptu savu roku pret to, atņemtu tai maizes krājumus, tai uzsūtītu badu un iznīcinātu cilvēkus un lopus, un ja šie trīs vīri — Noa, Daniēls un Ījabs — atrastos viņu vidū, tad tie izglābtu sava taisnīguma dēļ vienīgi savas dvēseles,” — saka Dievs tas Kungs.” Papētot vairāk, var uzzināt, ka šos vārdus Ecēhiēls uzrakstīja aptuveni 612. gadā p.m.ē. Bija pagājuši jau daudzi gadu simti, kopš Noass un Ījabs bija miruši, un Dievs saglabāja savā atmiņā viņu ticībā veiktos darbus. Bet tobrīd, kad Jehova Ecēhiēlam teica, ka Daniēls ir tikpat taisns kā Noass un Ījabs, Daniēlam varēja būt ap 20 gadiem. Ko var secināt? Jehova ievēro un augstu vērtē savu kalpu uzticību — arī to kalpu uzticību, kuri gados ir diezgan jauni. (Ps. 148:12—14.)

GŪSIM LABUMU NO VISDAŽĀDĀKAJĀM PUBLIKĀCIJĀM

14. Ko no jauniešiem paredzētā materiāla gūst viņi paši, un ko tas var dot mums? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

14 Mēs gūstam labumu, pētot visu Bībeli, un tieši tāpat mēs varam gūt labumu no visa garīgā uztura, kas ir atrodams mūsu publikācijās. Minēsim pāris piemērus. Materiāls jauniešiem. Pēdējos gados ir publicēts daudz materiāla, kas paredzēts tieši jauniešiem. [1] Šie materiāli ir veidoti tā, lai palīdzētu viņiem tikt galā ar pārbaudījumiem skolā vai pārejas vecuma radītām problēmām. Kādu labumu mēs visi varam gūt, lasot šādus materiālus? Mums rodas skaidrāks priekšstats, ar kādām grūtībām saskaras mūsu gados jaunie ticības biedri, un tā mēs varam viņiem labāk palīdzēt un uzmundrināt viņus.

15. Kāpēc pieaugušiem kristiešiem būtu jālasa arī jauniešiem paredzētie materiāli?

15 Daudzas problēmas, kas ir iztirzātas jauniešiem paredzētajos materiālos, ir aktuālas ne tikai viņiem vien. Ikvienam no mums ir jāaizstāv sava ticība, jāmācās savaldīties, jācenšas nepadoties kaitīgai apkārtējo ietekmei un jāizvairās no sliktas sabiedrības un nosodāmas izklaides. Materiālos, kas domāti jauniešiem, ir apskatīti gan šie, gan daudzi citi jautājumi. Vai pieaugušiem kristiešiem būtu jāuzskata, ka viņi stāv pāri tam, lai lasītu pusaudžiem domātu materiālu? Nekādā ziņā! Lai arī materiāli ir sagatavoti jauniešiem  pievilcīgā veidā, tomēr informācija šajos rakstos ir balstīta uz Bībeli, kuras padomi ir noderīgi visos laikos, un no šāda garīgā uztura var gūt labumu jebkurš cilvēks.

16. Kā vēl mūsu publikācijas palīdz jauniešiem?

16 Mūsu publikācijas palīdz jauniešiem ne tikai pārvarēt grūtības, bet arī augt garīgi un tuvoties Jehovam. (Nolasīt Salamana Mācītāja 12:1, 13.) Un tas ir svarīgi arī pieaugušiem kristiešiem. Lūk, kāds piemērs. Žurnāla Atmostieties! 2006. gada maija numurā, rubrikā ”Jauniešu jautājumi”, bija publicēts raksts ”Kāpēc man vajag lasīt?”. Šajā rakstā bija stāstīts, ko daudzi jaunieši saka par lasīšanu, un bija iekļauti jautājumi pārdomām. Vai pieaugušie var gūt labumu no šādiem rakstiem? Kāda precējusies kristiete, kura audzina bērnus, teica, ka Bībeles lasīšana viņai vienmēr bija sagādājusi grūtības. Bet pēc tam, kad viņa bija likusi lietā ieteikumus no mūsu publikācijām, lasīšana viņai sāka sagādāt prieku, jo viņa iemācījās saskatīt, kā Bībeles grāmatas ir saistītas savā starpā un kā tās veido vienotu ainu. Viņa sacīja: ”Tagad es ar nepacietību gaidu, kad atkal varēšu lasīt Bībeli, — nekad iepriekš tās lasīšana man nav sagādājusi tādu prieku.”

17., 18. Kādu labumu mēs gūstam, lasot materiālu, kas domāts plašam lasītāju lokam? Paskaidrojiet ar piemēru.

17 Materiāls plašam lasītāju lokam. Kopš 2008. gada iznāk Sargtornis studēšanai, kurš domāts galvenokārt Jehovas lieciniekiem. Bet ko var teikt par žurnāliem, kas domāti plašam lasītāju lokam? Vai mēs kaut ko gūstam arī no tiem? Iztēlosimies šādu situāciju. Pirms publiskās runas jūs pamanāt, ka ir atnācis cilvēks, ko jūs esat aicinājuši uz sapulcēm. Jūs, bez šaubām, ļoti priecājaties. Klausoties runu, jūs droši vien domājat par šo cilvēku — par to, kā viņš uztver dzirdēto un ko viņš gūst no runas. Tas jūs mudina vēl augstāk vērtēt runā izskanējušās domas.

18 Tāpat būtu jābūt, kad mēs lasām materiālu, kura galvenā mērķauditorija ir cilvēki, kas nepieder pie draudzes. Piemēram, Sargtorņa izdevumā, kas domāts izplatīšanai, dažādas ar Bībeli saistītas tēmas ir izklāstītas tādā veidā, kas ir viegli uztverams un saprotams tiem, kuri nav Jehovas liecinieki. To pašu var teikt par daudziem rakstiem vietnē jw.org — to vidū rakstiem, kas publicēti sadaļā ”Bībeles atbildes uz jautājumiem” un ”Biežāk uzdotie jautājumi”. Kad tos lasām, mēs sākam vēl augstāk vērtēt mums jau labi zināmas Bībeles mācības. Turklāt mēs uzzinām jaunus argumentus, ar kuriem varam tās pamatot, kad risinām sarunas ar cilvēkiem. Arī žurnāls Atmostieties! pastāvīgi stiprina mūsu pārliecību, ka pastāv patiesais Dievs, un, to lasot, mēs varam mācīties, kā aizstāvēt savus uz Bībeli balstītos uzskatus. (Nolasīt 1. Pētera 3:15.)

19. Kā mēs varam Jehovam apliecināt savu pateicību?

19 Jehova mums ir sagādājis pārpārēm garīgā uztura, kas apmierina mūsu ”garīgās vajadzības”. (Mat. 5:3.) Tāpēc nekavēsimies izmantot pilnīgi visu, ko Jehova mums sniedz garīgā ziņā, jo tādā veidā mēs apliecināsim savu pateicību, ka viņš mums māca to, kas mums ir ”par svētību”. (Jes. 48:17.)

^ [1] (14. rindkopa.) Pie šādiem materiāliem pieder grāmata Jauniešu jautājumi — praktiskas atbildes, kā arī raksti no rubrikas ”Jauniešu jautājumi”, kas tagad tiek publicēti mūsu interneta vietnē.