”Nebaidies — es esmu tev līdzās! Neraizējies — es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprināšu, es tev palīdzēšu.” (JES. 41:10, NW.)

7. DZIESMA ”Jehova — mūsu spēks”

IESKATS *

1., 2. a) Kā mūsu māsu Josiko bija ietekmējuši vārdi, kas lasāmi Jesajas 41:10? b) Kam bija paredzēta vēsts, kas ietverta šajā Bībeles pantā?

KĀDA kristiete, vārdā Josiko, saņēma sliktas ziņas. Viņas ārste pavēstīja, ka Josiko ir atlicis dzīvot vairs tikai dažus mēnešus. Kā viņa to uzņēma? Josiko atsauca atmiņā savu mīļāko Rakstu vietu — Jesajas grāmatas 41. nodaļas 10. pantu (NW, nolasīt) *. Tad viņa ārstei mierīgi paskaidroja, ka nav nobijusies, jo Jehova tur viņu aiz rokas un atbalsta. * Šajā pantā ietvertā mierinošā vēsts mūsu dārgajai māsai palīdzēja nešaubīgi paļauties uz Jehovu. Minētais Bībeles pants arī mums var palīdzēt saglabāt mieru, kad sastopamies ar smagiem pārbaudījumiem. Taču sākumā noskaidrosim, kāpēc Dievs lika Jesajam pierakstīt šajā pantā lasāmos vārdus?

2 Jehova lika Jesajam pierakstīt šos vārdus, lai mierinātu ebrejus, kas vēlāk nonāca trimdā Babilonijā. Tomēr Jehova parūpējās, lai šī informācija tiktu saglabāta un no tās gūtu labumu ne vien ebreju trimdinieki, bet arī visi viņa kalpi pēc tam. (Jes. 40:8; Rom. 15:4.) Mēs dzīvojam ”īpaši grūtos laikos”, tāpēc uzmundrinājums, ko var sniegt Jesajas grāmata, mums ir nepieciešams vairāk nekā jebkad agrāk. (2. Tim. 3:1.)

3. a) Kādi solījumi ir ietverti Jesajas 41:10? b) Kāpēc mums ir nepieciešams iedrošinājums, ko sniedz šie vārdi?

 3 Šajā rakstā mēs pievērsīsim uzmanību trim ticību stiprinošiem Jehovas solījumiem *, kas ietverti Jesajas grāmatas 41. nodaļas 10. pantā, kurā lasāmie vārdi ir izraudzīti par 2019. gada pantu. Jehova apstiprina, ka 1) viņš būs ar mums, 2) viņš ir mūsu Dievs un 3) viņš mums palīdzēs. Mums ir nepieciešams šāds iedrošinājums, jo, tāpat kā māsa Josiko, arī mēs saskaramies ar pārbaudījumiem. Tāpat mēs izjūtam dažādas grūtības pasaulē valdošo apstākļu dēļ. Daudzi no mums pieredz pat vajāšanas no varas pārstāvjiem. Tāpēc pievērsīsim uzmanību katram no šiem solījumiem.

”ES ESMU TEV LĪDZĀS!”

4. a) Kāds ir pirmais Jehovas solījums, kuru mēs apspriedīsim? (Sk. arī zemsvītras piezīmi.) b) Kā Jehova apliecina savas maigās jūtas pret mums? c) Kā jūs ietekmē Dieva sirsnīgie vārdi?

4 Vispirms Jehova mūs iedrošina ar vārdiem: ”Nebaidies — es esmu tev līdzās!” * Jehova ir ar mums tādā ziņā, ka pievērš lielu vērību tam, kas ar mums notiek, un izturas pret mums ar dziļu sirsnību. Pievērsiet uzmanību, kā viņš apliecina savas maigās jūtas pret mums. ”Tu esi dārgs un vērtīgs Manās acīs,” saka Jehova. (Jes. 43:4.) Visā plašajā Visumā nav tāda spēka, kas varētu liegt Jehovam mīlēt tos, kas viņam kalpo; viņa ”uzticīgā mīlestība” ir nesatricināma. (Jes. 54:10, NW.) Viņš mums dāvā savu mīlestību un draudzību, un tas mums piešķir drosmi. Viņš mūs aizsargās tāpat, kā viņš senatnē aizsargāja savu draugu Ābrāmu (Ābrahāmu). Jehova viņam teica: ”Nebīsties, Ābrām, Es esmu tavs vairogs.” (1. Moz. 15:1.)

Ar Jehovas palīdzību mēs varam iziet cauri jebkurām problēmu ”straumēm” un pārbaudījumu ”liesmām”. (Sk. 5., 6. rindkopu) *

5., 6. a) Kā mēs zinām, ka Jehova vēlas mums palīdzēt grūtībās? b) Ko mēs varam mācīties no Josiko?

5 Mēs zinām, ka Jehova vēlas mums palīdzēt grūtībās, jo viņš saviem kalpiem ir apsolījis: ”Kad tu iesi caur ūdeņiem, Es būšu  pie tevis, un caur straumēm, tās tevi nepārplūdinās; kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs!” (Jes. 43:2.) Ko šie vārdi nozīmē?

6 Jehova nesola novērst mūsu grūtības, taču viņš neļaus problēmu ”straumēm” un pārbaudījumu ”liesmām” nodarīt mums nelabojamu ļaunumu. Viņš apliecina, ka būs ar mums un dos mums spēku iziet cauri šīm grūtībām. Ko Jehova darīs? Viņš mums palīdzēs kliedēt bailes, lai mēs varētu palikt viņam uzticīgi pat nāves priekšā. (Jes. 41:13.) Par to pārliecinājās iepriekš minētā Josiko. Viņas meita atceras: ”Mūs dziļi iespaidoja tas, cik mierīga bija mamma. Mēs tiešām varējām redzēt, ka Jehova viņai dod iekšēju mieru. Līdz pat savai nāves dienai mamma citiem pacientiem un medmāsām stāstīja par Jehovu un viņa solījumiem.” Ko mēs varam mācīties no Josiko? Paļaujoties uz Dieva solījumu: ”Es būšu pie tevis!”, arī mēs varam smelties drosmi un gūt spēku pārbaudījumos.

”ES ESMU TAVS DIEVS!”

7., 8. a) Kāds ir otrais solījums, ko mēs apskatīsim, un ko nozīmē ”neraizēties”? b) Kāpēc Jehova ebreju trimdiniekus mudināja neraizēties? c) Kā vārdi, kas lasāmi Jesajas 46:3, 4, ietekmēja Dieva kalpus?

7 Apskatīsim otro Jehovas solījumu, kas ir ietverts Jesajas pierakstītajos vārdos: ”Neraizējies — es esmu tavs Dievs!” Kā skaidrots kādā avotā, oriģinālvalodas vārds, kas šajā pantā tulkots ar vārdu ”raizēties”, nozīmē ”raudzīties pār plecu bailēs no nezināmām briesmām” vai ”skatīties apkārt, kā to dara cilvēks, ko pārņēmusi trauksmes sajūta”.

8 Kāpēc Jehova mudināja ebrejus, kas atradīsies Babilonijas trimdā, neraizēties? Viņš zināja, ka tās zemes iedzīvotāji būs izbijušies. Kas izraisīs viņu izbailes? Kad 70 gadu ilgais laikposms, kas ebrejiem būs jāpavada trimdā, tuvosies beigām, Babilonijai uzbruks Mēdijas un Persijas karaspēks. Jehova šo vareno karaspēku izmantos, lai atbrīvotu savu tautu no Babilonijas gūsta. (Jes. 41:2—4.) Babilonieši un citu tautu cilvēki, uzzinādami, ka viņiem tuvojas ienaidnieks, centīsies smelties drosmi, cits citam sakot: ”Esi stiprs!” Tāpat viņi veidos vairāk elku cerībā, ka viltus dievi viņus pasargās. (Jes. 41:5—7.) Bet ebreju trimdiniekus mierinās Jehovas vārdi: ”Tu, Izraēl, [atšķirībā no citām tautām] esi mans kalps.. [..] Neraizējies — es esmu tavs Dievs!” (Jes. 41:8—10, NW.) Pievērsiet uzmanību, ka Jehova teica: ”Es esmu tavs Dievs!” Šādi Jehova iedrošināja savus uzticīgos kalpus, ka nav tos aizmirsis, — viņš joprojām bija to Dievs un tie joprojām bija viņa tauta. Viņš tiem teica: ”Es jūs nesīšu un jūs izglābšu.” Šie vārdi noteikti stiprināja ebreju trimdiniekus. (Nolasīt Jesajas 46:3, 4.)

9., 10. Kāpēc mums nav iemesla padoties bailēm, kaut arī apstākļi pasaulē pasliktinās? Paskaidrojiet ar piemēru.

9 Mūsdienās vairāk nekā jebkad agrāk cilvēki ir noraizējušies par to, ka apstākļi pasaulē aizvien pasliktinās. Protams, apstākļu pasliktināšanās skar arī mūs. Bet mums nav iemesla padoties bailēm. Jehova mums saka: ”Es esmu tavs Dievs!” Kā šie vārdi mums var palīdzēt saglabāt mieru?

10 Minēsim kādu piemēru. Divi jauni vīrieši, Džims un Bens, lidojot lidmašīnā, sajūt, ka to sāk šūpot stipri vēji. Lidmašīnai svārstoties gaisā, skaļrunī atskan paziņojums: ”Lūdzam palikt savās vietās un neatsprādzēt drošības jostas! Mūsu lidmašīna ir ielidojusi turbulences zonā.” Džims  kļūst ļoti satraukts. Taču tad ierunājas pilots: ”Te runā pilots. Neuztraucieties, es kontrolēju situāciju!” Šajā brīdī Džims neticīgi pakrata galvu un nosaka: ”Kā gan viņš var garantēt, ka viss būs labi?” Tad Džims pamana, ka Bens it nemaz neizskatās uztraucies. Džims viņam jautā: ”Kā tu vari būt tik mierīgs?” Bens smaidot atbild: ”Es labi pazīstu šo pilotu. Tas ir mans tēvs.” Bens piebilst: ”Es labprāt tev pastāstīšu par savu tēvu. Esmu pārliecināts, ka, uzzinot par viņu un viņa pieredzi, arī tu jutīsies mierīgs.”

11. Ko var mācīties no piemēra par diviem lidmašīnas pasažieriem?

11 Ko mēs varam mācīties no šī piemēra? Līdzīgi Benam, mēs izjūtam iekšēju mieru, jo labi pazīstam mūsu debesu Tēvu Jehovu. Mēs zinām, ka viņš mūs izvedīs cauri vētrām līdzīgām problēmām, ko mums nākas piedzīvot šīs ļaunās pasaules pēdējās dienās. (Jes. 35:4.) Mēs paļaujamies uz Jehovu, tāpēc mēs spējam saglabāt mieru arī tad, kad pārējos cilvēkus pārņem bailes. (Jes. 30:15.) Līdzīgi kā Bens mierināja savu blakussēdētāju, mēs varam citiem stāstīt, kāpēc var paļauties uz Dievu. Tā arī viņi varēs iegūt pārliecību, ka Jehova viņus atbalstīs jebkādās grūtībās.

”ES TEVI STIPRINĀŠU, ES TEV PALĪDZĒŠU”

12. a) Kāds ir trešais solījums, ko mēs apskatīsim? b) Par ko mums atgādina tas, kas Bībelē teikts par Jehovas ”roku”?

12 Pievērsīsim uzmanību trešajam solījumam, kuru pierakstīja Jesaja: ”Es tevi stiprināšu, es tev palīdzēšu.” Jesaja jau bija aprakstījis, kā Jehova stiprinās savu tautu. Viņš teica: ”Jehova nāks ar spēku, un viņa roka valdīs.” (Jes. 40:10, NW.) Bībelē vārds ”roka” bieži simbolizē spēku. Vārdi, ka Jehovas ”roka valdīs”, mums  atgādina, ka Jehova ir varens Ķēniņš. Viņš ir izmantojis savu neizmērojamo spēku, lai atbalstītu un aizsargātu savus kalpus pagātnē, un viņš joprojām stiprina un aizsargā tos, kas uz viņu paļaujas mūsdienās. (5. Moz. 1:30, 31; Jes. 43:10.)

Neviens ierocis nespēs mūs uzveikt, jo Jehova ar savu stipro roku mūs sargā. (Sk. 12.—​16. rindkopu) *

13. a) Kādās situācijās it īpaši Jehova rīkojas saskaņā ar savu solījumu mūs stiprināt? b) Kāds Jehovas solījums mūs stiprina un vairo mūsu paļāvību uz viņu?

13 It īpaši tad, kad mēs tiekam vajāti, Jehova rīkojas saskaņā ar savu solījumu: ”Es tevi stiprināšu.” Dažās zemēs mūsu ienaidnieki neatlaidīgi cenšas apturēt sludināšanu vai aizliegt mūsu organizācijas darbību. Tomēr mēs neļaujamies pārmērīgām raizēm par šādiem uzbrukumiem. Jehova mums ir devis solījumu, kas mūs stiprina un vairo mūsu paļāvību uz viņu. Viņš ir apsolījis: ”Nevienam ierocim, kas vērsts pret tevi, neizdosies tevi pieveikt.” (Jes. 54:17.) Šie vārdi mums liek domāt par trim svarīgiem faktiem.

14. Kāpēc mūs nepārsteidz Dieva ienaidnieku uzbrukumi?

14 Pirmkārt, mēs sagaidām, ka mūs ienīdīs, jo mēs esam Kristus sekotāji. (Mat. 10:22.) Jēzus bija paredzējis, ka viņa mācekļi pēdējās dienās pieredzēs smagas vajāšanas. (Mat. 24:9; Jāņa 15:20.) Otrkārt, Jesajas pravietojumā ietverts brīdinājums, ka mūsu ienaidnieki ne vien mūs ienīdīs, bet arī izmantos pret mums dažādus ieročus. Starp šiem ieročiem ir maldināšana, klaji meli un nežēlīgas vajāšanas. (Mat. 5:11.) Jehova neatturēs mūsu ienaidniekus no šo ieroču izmantošanas. (Efes. 6:12; Atkl. 12:17.) Tomēr mums nav jābaidās. Kāpēc tā var teikt?

15., 16. a) Kāds ir trešais fakts, kas mums jāpatur prātā, un kā to apstiprina vārdi no Jesajas 25:4, 5? b) Kas, saskaņā ar Jesajas 41:11, 12, gaida tos, kuri karo pret mums?

15 Pievērsīsim uzmanību trešajam faktam, kas mums jāpatur prātā. Jehova ir teicis, ka ”nevienam ierocim”, kas vērsts  pret mums, neizdosies mūs pieveikt. Līdzīgi kā mūra siena var pasargāt no postošas lietusgāzes, Jehova mūs pasargā no ”varmāku dusmu šņākoņas”. (Nolasīt Jesajas 25:4, 5.) Mūsu ienaidnieki nekad nespēs mums nodarīt nekādu nelabojamu ļaunumu. (Jes. 65:17.)

16 Jehova stiprina mūsu paļāvību uz viņu, arī paskaidrojot, kāds iznākums gaida tos, kas pret mums ”iedegas naidā un dusmās”. (Nolasīt Jesajas 41:11, 12.) Lai arī cik nikni un neatlaidīgi pret mums karotu mūsu ienaidnieki, iznākums tik un tā būs šāds: visi Dieva tautas ienaidnieki ”iznīks un ies bojā”.

KĀ MĒS VARAM STIPRINĀT PAĻĀVĪBU UZ JEHOVU

Mēs varam stiprināt savu paļāvību uz Jehovu, regulāri lasot par viņu Bībelē. (Sk. 17., 18. rindkopu) *

17., 18. a) Kā Bībeles lasīšana var stiprināt mūsu paļāvību uz Dievu? Miniet piemēru. b) Kā mums var nākt par labu pārdomas par 2019. gada pantu?

17 Mēs stiprinām savu paļāvību uz Jehovu, labāk iepazīstot viņu. Vienīgais veids, kā mēs varam labi iepazīt Dievu, ir rūpīgi lasīt Bībeli un pārdomāt lasīto. Bībelē ir atrodami uzticami apraksti, kā Jehova ir aizsargājis savus kalpus pagātnē. Tie stiprina mūsu paļāvību uz Jehovas spēju rūpēties arī par mums.

18 Piemēram, padomāsim par to, kādiem tēlainiem vārdiem Jesaja apraksta, kā Jehova mūs aizsargā. Viņš Jehovu salīdzina ar ganu, bet Jehovas kalpus — ar jēriem. Jesaja par Jehovu saka: ”Viņš ņems jērus Savās rokās un tos nesīs Savā klēpī.” (Jes. 40:11.) Domājot par to, kā Jehova mūs nes savās stiprajās rokās, mēs jūtamies mierīgi un pasargāti. Lai mums būtu vieglāk saglabāt mieru arī grūtībās, uzticamais un gudrais kalps par 2019. gada pantu ir izraudzījies vārdus no Jesajas grāmatas 41. nodaļas 10. panta: ”Neraizējies — es esmu tavs Dievs!” (NW.) Pārdomāsim šos stiprinošos vārdus. Tie mums dos spēku grūtībās, kas mūs gaida nākotnē.

38. DZIESMA ”Viņš jūs darīs stiprus”

^ 5. rk. Vārdos, kas ir izraudzīti par 2019. gada pantu, ir saskatāmi trīs iemesli, kāpēc mēs varam saglabāt mieru pat tad, kad pasaulē notiek kaut kas slikts vai arī mēs paši pieredzam kādas grūtības. Šiem iemesliem ir pievērsta uzmanība šajā rakstā. Tajā paskaidrots, kā mēs varam nepadoties raizēm un stiprināt savu paļāvību uz Jehovu. Pārdomāsim gada pantu un centīsimies to iemācīties no galvas. Tas mūs stiprinās nākotnē gaidāmajās grūtībās.

^ 1. rk. ”Nebaidies — es esmu tev līdzās! Neraizējies — es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprināšu, es tev palīdzēšu un savā taisnīgumā tevi atbalstīšu ar savu labo roku.”

^ 3. rk. JĒDZIENA SKAIDROJUMS. Solījums ir apgalvojums, ka kaut kas (piemēram, noteikta rīcība, darbība) tiks īstenots. Solījumi, ko dod Jehova, ir uzticami un vienmēr piepildās. Tie palīdz nepadoties raizēm, kad dzīvē rodas kādas grūtības.

^ 4. rk. Vārds ”nebīsties” (”nebaidies”, NW) Jesajas grāmatas 41. nodaļā ir minēts trīs reizes — 10., 13. un 14. pantā. Šajos pantos vairākkārt ir minēts arī vietniekvārds ”es”, kas ir attiecināts uz Jehovu. Kāpēc Jehova iedvesmoja Jesaju tik bieži lietot šo vietniekvārdu? Tāpēc, lai uzsvērtu svarīgu domu: mēs varam mazināt savas bailes, vienīgi paļaujoties uz Jehovu.

^ 53. rk. ATTĒLĀ: kādas ģimenes locekļi saskaras ar pārbaudījumiem darbā, pieredz veselības problēmas un izjūt pretestību sludināšanā un skolā.

^ 55. rk. ATTĒLĀ: Jehovas liecinieku sapulci kādā privātmājā pārtrauc policistu ierašanās, taču brāļi un māsas nekrīt panikā.

^ 57. rk. ATTĒLĀ: regulāri ģimenes vakari Jehovas pielūgsmei mūs stiprina un palīdz izturēt pārbaudījumus.