”Mēs apgāžam spriedumus un augstus prātojumus, kas paceļas pret zināšanām par Dievu.” (2. KOR. 10:5.)

124. DZIESMA ”Vienmēr uzticīgi”

IESKATS *

1. Kādus brīdinošus vārdus apustulis Pāvils rakstīja svaidītajiem kristiešiem?

”NEPIELĀGOJIETIES vairs šai pasaulei,” rakstīja apustulis Pāvils. (Rom. 12:2.) Šos vārdus viņš rakstīja kristiešiem pirmajā gadsimtā. Kāpēc vīriešiem un sievietēm, kas bija atdevuši sevi Dievam un svaidīti ar svēto garu, bija vajadzīgs šāds stingrs brīdinājums? (Rom. 1:7.)

2., 3. Kā Sātans cenšas mūs novērst no Jehovas, bet kā mēs varam atbrīvoties no nepareiziem uzskatiem, kas mūsu prātā ir ”stingri nostiprinājušies”?

2 Pāvils bija noraizējies, jo dažus kristiešus, pēc visa spriežot, bija ietekmējuši Sātana pasaules kaitīgie uzskati un idejas. (Efes. 4:17—19.) Tas pats var notikt arī ar katru no mums. Izmisīgi cenzdamies novērst mūs no Jehovas, Sātans — šīs pasaules dievs — liek lietā dažādas metodes. Piemēram, viņš var izmantot jebkādu mūsu tieksmi pēc goda un ievērības. Viņš pat var izmantot to, kas ir saistīts ar mūsu pagātni, izcelsmi, kultūru vai izglītību, lai mēs sāktu domāt tā, kā viņš vēlas.

3 Vai ir iespējams atbrīvoties no tā, kas mūsu prātā ir ”stingri nostiprinājies”? (2. Kor. 10:4, zemsv. piez.) Atbilde ir lasāma Pāvila vārdos: ”Mēs apgāžam spriedumus un augstus prātojumus, kas paceļas pret zināšanām par Dievu, un sagūstām it visas domas, lai tās būtu paklausīgas Kristum.” (2. Kor. 10:5.) Ir skaidrs — ar Jehovas palīdzību  mēs varam mainīt savu domāšanu un atbrīvoties no nepareiziem uzskatiem. Gluži kā zāles var neitralizēt indes iedarbību, Dieva Raksti mums var palīdzēt neitralizēt Sātana pasaules kaitīgo ietekmi.

”ATJAUNOJIET SAVU PRĀTU”

4. Kādas izmaiņas daudziem no mums bija jāveic, kad mēs pieņēmām patiesību?

4 Padomāsim par izmaiņām, ko mums vajadzēja veikt, kad mēs uzzinājām Bībeles patiesību un izlēmām kalpot Jehovam. Daudziem no mums bija jāpārtrauc darīt to, kas ir nepareizs. (1. Kor. 6:9—11.) Cik gan pateicīgi mēs esam Jehovam, ka viņš mums palīdzēja atbrīvoties no grēcīgas rīcības!

5. Uz ko mēs tiekam mudināti Romiešiem 12:2?

5 Tomēr mēs nedrīkstētu uzskatīt, ka mums vairs nav jāveic nekādas izmaiņas. Kaut arī mēs vairs nedarām nopietnus grēkus kādus, iespējams, darījām pirms kristīšanās, mums joprojām ir jāpūlas, lai izvairītos no visa, kas mūs varētu pamudināt atgriezties pie agrākajiem darbiem. Kas tieši mums būtu jādara? Pāvils rakstīja: ”Nepielāgojieties vairs šai pasaulei, bet pārvērtieties, atjaunojot savu prātu.” (Rom. 12:2.) Kā redzams, pirmkārt, mēs nedrīkstam vairs pielāgoties šai pasaulei jeb ļaut tai sevi veidot. Otrkārt, mums ir jāpārvēršas, mainot savu domāšanu un attieksmi.

6. Ko mēs mācāmies no Jēzus vārdiem, kas lasāmi Mateja 12:43—45?

6 Pārvērtības, par kurām runāja Pāvils, ir kaut kas daudz vairāk par virspusīgām izmaiņām. Tās skar visu mūsu būtību. (Sk. ” Pārvēršanās vai izlikšanās?”.) Mums ir jāatjauno savs prāts —  jāveic izmaiņas savās dziļākajās domās, jūtās un vēlmēs. Tāpēc mums visiem būtu jāpadomā: ”Vai izmaiņas, ko es veicu savā personībā, skar tikai to, kas ir redzams ārēji, vai arī es patiešām mainos dziļi savā prātā un sirdī?” Šis jautājums ir ļoti būtisks. Ar vārdiem, kas lasāmi Mateja evaņģēlija 12. nodaļā, no 43. līdz 45. pantam, Jēzus norādīja, kas būtu jādara. (Nolasīt.) Šie vārdi mums māca kaut ko ļoti būtisku, proti: nepietiek tikai atbrīvoties no nepareizām domām. Mums tās jāaizstāj ar domām, kas ir patīkamas Dievam.

”ATJAUNOJIETIES SAVĀ DOMĀŠANĀ”

7. Kā mēs varam mainīties savā būtībā?

7 Vai mainīt savu iekšējo būtību ir iespējams? Bībelē ir norādīts, ka tas ir iespējams. Tajā teikts: ”Arvien atjaunojieties savā domāšanā un apvelciet jauno cilvēku, kas radīts pēc Dieva gribas patiesā taisnībā un uzticībā.” (Efes. 4:23, 24.) Taču veikt šādas izmaiņas nav viegli. Mums ir jādara kaut kas vairāk nekā tikai jāapspiež nepareizas tieksmes un jāatturas no nepareizas rīcības. Mums ir jāmaina sava domāšana. Tas nozīmē, ka izmaiņām ir jāskar arī mūsu vēlmes, uzvedība un pamudinājumi. Šis process prasa pastāvīgas pūles.

8., 9. Kā tas, ko pieredzēja kāds mūsu brālis, parāda, cik svarīgi ir mainīties savā dziļākajā būtībā?

8 Lūk, piemērs. Kāds brālis agrāk bija vardarbīgs. Kad viņš atmeta dzeršanu un pārstāja kauties, viņš varēja kristīties. Tas deva labu liecību cilvēkiem viņa apkārtnē. Taču neilgi pēc kristīšanās viņš kādu vakaru pieredzēja negaidītu pārbaudījumu. Kāds piedzēries vīrietis pienāca pie viņa mājām un aicināja viņu izkauties. Sākumā mūsu brālis apspieda vēlmi kauties. Tomēr, kad vīrietis sāka nicīgi izteikties par Jehovu, mūsu brālis vairs nespēja savaldīties. Viņš izgāja ārā un piekāva šo vīrieti. Kāpēc tā notika? Lai gan Bībeles nodarbības viņam bija palīdzējušas apspiest vardarbīgas noslieces, viņam vēl nebija izdevies izmainīt savu domāšanu. Citiem vārdiem, viņš nebija mainījies savā dziļākajā būtībā.

9 Tomēr brālis nepadevās. (Sal. Pam. 24:16.) Ar draudzes vecāko palīdzību viņš turpināja veikt sevī izmaiņas. Ar laiku viņš atbilda prasībām, lai kļūtu par draudzes vecāko. Tad kādu vakaru tieši pie valstības zāles viņš pieredzēja līdzīgu situāciju tai, ar kādu bija saskāries pirms vairākiem gadiem. Kāds piedzēries vīrietis bija atnācis piekaut vienu no draudzes vecākajiem. Kā rīkojās mūsu brālis? Viņš mierīgi un pazemīgi runāja ar iereibušo vīrieti, nomierināja to un pat palīdzēja tam tikt līdz mājām. Kāpēc šoreiz brālis rīkojās citādi? Viņš bija mainījis savu domāšanu. Dziļi savā būtībā viņš bija kļuvis par miermīlīgu un pazemīgu cilvēku. Tas sagādāja godu Jehovam.

10. Kas mums ir nepieciešams, lai mainītos savā būtībā?

10 Šādas izmaiņas nenotiek vienas dienas laikā. Tāpat tās nenotiek pašas no sevis. Tās var prasīt pūles daudzu gadu garumā. (2. Pēt. 1:5.) Nepietiks ar to vien, ka mēs kādu noteiktu laiku kalposim Jehovam. Mums visiem spēkiem ir jācenšas mainīties savā būtībā. Tajā mums var palīdzēt vairāki svarīgi soļi. Apskatīsim dažus no tiem.

 KĀ MAINĪT SAVU DOMĀŠANU

11. Kā lūgšanas mums palīdz mainīt domāšanu?

11 Pirmais būtiskais solis ir lūgšanas. Mums ir jālūdz līdzīgi psalmu sacerētājam, kas Jehovam teica: ”Radi manī, ak, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu!” (Ps. 51:12.) Ir svarīgi atzīt, ka mums ir nepieciešams mainīt savu domāšanu, un lūgt Jehovam palīdzību. Kāpēc mēs varam nešaubīties, ka Jehova mums palīdzēs mainīties? Mūs var uzmundrināt vārdi, ko Jehova teica par stūrgalvīgajiem izraēliešiem pravieša Ecēhiēla laikā. Jehova solīja: ”Es tiem došu citu sirdi un jaunu garu, Es izņemšu viņiem no krūtīm akmens sirdi un iedošu tiem sirdi no miesas [t.i., tādu, kas labprāt pakļaujas Dieva vadībai].” (Ecēh. 11:19.) Jehova vēlējās palīdzēt šiem izraēliešiem mainīties, un viņš ir gatavs palīdzēt arī mums.

12., 13. a) Kas, saskaņā ar Psalmu 119:59, mums ir jāpārdomā? b) Par kādiem jautājumiem mums būtu jāpadomā?

12 Vēl viens būtisks solis ir pārdomas. Ik dienas, rūpīgi lasot Bībeli, mums ir jāatvēl laiks nopietnām pārdomām par to, kas mums ir jāmaina savās domās un attieksmē. (Nolasīt Psalmu 119:59; Ebr. 4:12; Jēk. 1:25.) Mums sevī ir jāpamana jebkāda nosliece uz šīs pasaules gudrību. Mums ir godīgi jāatzīst savas vājās vietas un tad apņēmīgi jārīkojas.

13 Piemēram, mēs varam padomāt: vai manā sirdī nav kādas skaudības pazīmes? (1. Pēt. 2:1.) Vai es kaut kādā mērā nejūtos lepns savas pagātnes, izglītības vai materiālā stāvokļa dēļ? (Sal. Pam. 16:5.) Vai es neraugos no augšas uz tiem, kam nav tāds pats stāvoklis sabiedrībā kā man vai kam ir cita tautība vai rase? (Jēk. 2:2—4.) Vai mani nevilina tas, ko piedāvā Sātana pasaule? (1. Jāņa 2:15—17.) Vai mani nepiesaista amorāla un vardarbīga izklaide? (Ps. 97:10; 101:3; Am. 5:15.) Atbildes uz šiem jautājumiem var palīdzēt saprast, kurās jomās mums ir jāmainās. Uzveicot nepareizus uzskatus, kas mūsu prātā un sirdī, iespējams, ir ”stingri nostiprinājušies”, mēs priecēsim mūsu debesu Tēvu. (Ps. 19:15.)

14. Kāpēc ir ļoti būtiski izvēlēties labu sabiedrību?

14 Trešais būtiskais solis ir izvēlēties labu sabiedrību. Vai mēs to apzināmies vai ne, mūs ļoti spēcīgi ietekmē cilvēki, ar kuriem kopā mēs pavadām laiku. (Sal. Pam. 13:20.) Darbā vai skolā, visticamāk, ap mums ir cilvēki, kas nepalīdz attīstīt Dievam tīkamu domāšanu. Taču draudzes sapulcēs mēs varam atrast vislabāko sabiedrību. Tieši tur mēs tiekam ”pamudināti uz mīlestību un labiem darbiem”. (Ebr. 10:24, 25.)

”KĻŪSTIET NESATRICINĀMI TICĪBĀ”

15., 16. Kā Sātans cenšas mainīt mūsu domāšanu?

15 Tomēr neaizmirsīsim, ka Sātans ir apņēmības pilns mainīt mūsu domāšanu. Viņš zina, cik spēcīgi mūs var ietekmēt Dieva Raksti. Tāpēc viņš izmanto visdažādākās idejas un spriedumus, lai šo ietekmi grautu.

16 Sātans turpina uzdot to pašu jautājumu, ko viņš Ēdenes dārzā uzdeva Ievai: ”Vai tad tiešām Dievs ir teicis...?” (1. Moz. 3:1.) Pasaulē, pār kuru valda Sātans, mēs bieži saskaramies ar jautājumiem, kas varētu mūsos sēt šaubas, piemēram: ”Vai Dievs tiešām neatbalsta  viendzimuma laulības? Vai Dievs tiešām nevēlas, lai mēs svinētu ziemassvētkus un dzimšanas dienas? Vai Dievs tiešām grib, lai mēs atteiktos no asins pārliešanas? Vai mīlošs Dievs tiešām prasa, lai mēs vairītos no kontaktēšanās ar tuviniekiem, kas ir izslēgti no draudzes?”

17. Kā ir jārīkojas, lai mums būtu stipra pārliecība par saviem uzskatiem, un kāds, saskaņā ar Kolosiešiem 2:6, 7, tam var būt iznākums?

17 Mums jābūt pārliecinātiem par saviem uz Bībeli balstītajiem uzskatiem. Ja mēs atstātu svarīgus jautājumus bez atbildes, mēs varētu sākt šaubīties, vai tas, kam mēs ticam, ir patiesība. Šādas šaubas ar laiku varētu postoši ietekmēt mūsu domāšanu un sagraut mūsu ticību. Ko mēs varam darīt, lai to nepieļautu? Bībelē mēs tiekam mudināti pārliecināties, ”kāda ir Dieva griba — kas ir labs, viņam patīkams un pilnīgs”. (Rom. 12:2.) Regulāri iedziļinoties Bībelē un mūsu publikācijās, mēs varam nostiprināt pārliecību par saviem uzskatiem. Mums nebūs nekādu šaubu, ka Jehovas normas ir pareizas. Tad, līdzīgi kokam ar stiprām saknēm, mēs būsim stingri iesakņojušies un ”kļuvuši nesatricināmi ticībā”. (Nolasīt Kolosiešiem 2:6, 7.)

18. Kas mums palīdzēs pasargāt sevi no Sātana pasaules kaitīgās ietekmes?

18 Neviens mūsu vietā nevar nostiprināt mūsu ticību. Tāpēc turpināsim atjaunoties savā domāšanā. Regulāri vērsīsimies pie Jehovas lūgšanās un lūgsim, lai viņš mums palīdz ar savu svēto garu. Atvēlēsim laiku dziļām pārdomām un pārbaudīsim savus uzskatus un motīvus. Gudri izvēlēsimies sabiedrību — pavadīsim laiku ar cilvēkiem, kas mums palīdzēs domāt tā, kā vēlas Jehova. Tā rīkojoties, mēs neitralizēsim Sātana pasaules kaitīgo ietekmi un apgāzīsim ”spriedumus un augstus prātojumus, kas paceļas pret zināšanām par Dievu”. (2. Kor. 10:5.)

50. DZIESMA ”Dzīvot Jehovam”

^ 5. rk. Mūsu pagātne, kultūra un izglītība lielā mērā ietekmē mūsu domāšanu. Mēs varam pamanīt, ka dažās jomās mūsu domāšanā izpaužas aplami uzskati, kas ir dziļi iesakņojušies. Rakstā ir runa par to, kā mēs varam atbrīvoties no jebkādām nepareizām domām un uzskatiem.