Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Jūnijs 2017

Vai jūs atceraties?

Vai jūs atceraties?

Vai jūs uzmanīgi lasījāt pēdējos Sargtorņa numurus? Pārbaudiet, vai jūs varat atbildēt uz šiem jautājumiem.

Kā rajona pārraugiem, draudžu vecākajiem un citiem brāļiem, kam Dieva organizācijā ir uzticēti svarīgi pienākumi, ir jāatsaucas uz tās sniegto vadību?

Viņiem bez vilcināšanās jāpaklausa šiem norādījumiem un jāpārdomā, vai viņi tiem pakļaujas labprāt un vai viņi ar savu piemēru mudina tiem paklausīt arī citus brāļus un māsas. (w16.11 11. lpp.)

Kad patiesie kristieši nonāca Babilonas gūstā?

Tas notika drīz pēc apustuļu nāves. Sāka veidoties garīdznieku kārta, un baznīca sāka cieši sadarboties ar valsti, radot izkropļotu kristietības formu un cenšoties pārmākt patieso kristietību. Tomēr Dieva svaidītie kalpi jau vairākus gadu desmitus pirms 1914. gada bija sākuši raisīties vaļā no lielās Babilonas valgiem. (w16.11 23.—​25. lpp.)

Kāda ir atšķirība starp garīgu un miesīgu domāšanu? (Rom. 8:6.)

Cilvēki, kam raksturīga miesīga domāšana, vērš savas domas uz to, pēc kā tiecas viņu pašu nepilnīgā miesa, un pastāvīgi par to runā un jūsmo. Tie, kam piemīt garīga domāšana, par nozīmīgāko uzskata visu, kas saistās ar Dievu un Dieva domām. Šādi kristieši ļauj, ka viņu domas ietekmē svētais gars. Ir svarīgi sevi šajā ziņā pārbaudīt, jo ”miesīga domāšana ved nāvē, bet garīga — uz dzīvību un mieru”. (w16.12 15.—​17. lpp.)

Kā var mazināt raizes?

Nosakiet pareizas prioritātes, esiet reālistiski, katru dienu atvēliet laiku tam, lai pabūtu vienatnē, priecājieties par dabu, nezaudējiet humora izjūtu, esiet fiziski aktīvi un pietiekami izgulieties. (w16.12 22., 23. lpp.)

Kā jāsaprot tas, ka ”Ēnohs tika pārcelts, lai neredzētu nāvi”? (Ebr. 11:5.)

Acīmredzot Jehova maigi aprāva Ēnoha dzīvi tā, ka viņš to pat nepamanīja. (wp17.1 12., 13. lpp.)

Kā mums nāk par labu pazemība?

Pazemība ir saistīta ar to, ka mēs redzam sevi pareizā gaismā un apzināmies, kas ir mūsu varā un kas nav. Turklāt pazemība mums palīdz izturēties pret citiem ar cieņu un nekļūt pārāk svarīgiem pašiem savās acīs. (w17.01 18. lpp.)

Kas liecina, ka pirmajā gadsimtā vadošā padome saņēma Dieva vadību? Un kas liecina, ka Vadošā padome to saņem mūsu dienās?

Svētais gars vadošajai padomei palīdzēja saprast Dieva Rakstu patiesību. Lai vērstos plašumā labās vēsts sludināšana, ko pārraudzīja vadošā padome, aktīvi darbojās eņģeļi. Vadošā padome, sniedzot draudzēm garīgu vadību, balstījās uz Dieva Rakstu mācībām. Viss iepriekšminētais attiecas arī uz Vadošo padomi mūsu dienās. (w17.02 26.—​28. lpp.)

Vai ir pieļaujams mainīt savu lēmumu?

Mums jāpūlas īstenot lēmumus, ko esam pieņēmuši, un jātur dotais vārds. Bet dažreiz pieņemtie lēmumi ir jāpārskata. Kad nīnivieši bija nožēlojuši grēkus, Jehova mainīja savu lēmumu — atcēla šai pilsētai piespriesto sodu. Arī mums var būt pamats mainīt lēmumu, ja ir mainījušies kādi svarīgi apstākļi vai ir kļuvusi zināma jauna informācija. (w17.03 16., 17. lpp.)

Kāpēc tenkot ir slikti?

Aprunāšana var nodarīt lielu ļaunumu un domstarpību gadījumā padarīt situāciju vēl sliktāku. Neatkarīgi no tā, vai mums ir bijusi taisnība vai ne, aizskaroši vārdi nepalīdz risināt problēmas. (w17.04 21. lpp.)