Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI) Jūnijs 2017

Šajā numurā iekļauti raksti, kas jāapspriež no 2017. gada 31. jūlija līdz 27. augustam.

Vai jūs atceraties?

Vai jūs lasījāt pēdējos Sargtorņa numurus? Pārbaudiet, vai jūs varat atbildēt uz šiem jautājumiem par Bībeles tēmām.

Jehova mūs mierina visās mūsu bēdās

Ar kādām grūtībām var sastapties kristieši, kas nodibina ģimeni? Kā mēs varam gūt mierinājumu no Dieva, ja ģimenē pieredzam grūtības?

Tieksimies pēc garīgiem dārgumiem

Kas mums ir jāuzskata par dārgumiem? Kā mēs tos varam iegūt un nosargāt?

Vai jūs spējat saskatīt vairāk par cilvēka ārieni?

Kāds iznākums bija kāda Jehovas liecinieka pacietīgajiem centieniem uzsākt sarunu ar bezpajumtnieku, kas pastāvīgi bija īgns un ierāvies sevī?

Vai mēs esam gatavi risināt nesaskaņas un veicināt mieru?

Visi ilgojas pēc labām attiecībām ar citiem. Taču, kad cilvēkam liekas, ka ir apdraudēts viņa stāvoklis, vai kad ir aizskarts viņa pašlepnums, viņam, iespējams, ir grūti izturēties miermīlīgi. Kā šādās situācijās saglabāt mieru?

”Slavēta lai ir tava gudrība!”

Ar šiem vārdiem senajā Izraēlā Dāvids pauda atzinību Abigailai. Kāpēc Dāvids viņu uzslavēja, un ko mēs no viņas varam mācīties?

Nekad neaizmirsīsim, kas ir svarīgākais!

Kāds svarīgs jautājums skar ikvienu cilvēku? Kāpēc ir būtiski apzināties tā nozīmību?

Atbalstīsim Jehovas varu!

Kā mūsu dzīvi ietekmē tas, ka mēs atzīstam Jehovas tiesības uz augstāko varu?

Vai jūs zināt?

Kāpēc tos, kas templī pārdeva dzīvniekus, Jēzus nosauca par ”laupītājiem”?