Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Uzskatīsim Jehovu par mūsu veidotāju!

Uzskatīsim Jehovu par mūsu veidotāju!

”Tu esi podnieks, mēs visi esam tavu roku darbs!” (JES. 64:8, LB-2012.)

DZIESMAS: 89., 26.

1. Kāpēc var teikt, ka pat visprasmīgākais meistars nespēj līdzināties Jehovam?

2010. GADA novembrī Londonā kāda 18. gadsimta Ķīnas porcelāna vāze tika nosolīta par vairāk nekā 60 miljoniem eiro. Kā redzams, prasmīgs meistars, ņemdams par pamatu mālu, kas ir plaši izplatīts un diezgan lēts materiāls, var izveidot skaistu un vērtīgu mākslas darbu. Tomēr pat visprasmīgākais meistars nespēj līdzināties Jehovam. Sestās radīšanas dienas beigās Dievs ”izveidoja.. no zemes” pilnīgu cilvēku un piešķīra viņam spēju atspoguļot sava Radītāja īpašības. (1. Moz. 2:7.) Pilnīgais cilvēks Ādams, kas bija radīts no zemes, tika pamatoti saukts par ”Dieva dēlu”. (Lūk. 3:38.)

2., 3. Kāda attieksme pret Jehovu bija izraēliešiem, kas nožēloja grēkus, un ko mēs varam no viņiem mācīties?

2 Saceldamies pret savu veidotāju, Ādams zaudēja godu saukties par Dieva dēlu. Taču turpmākajos gadsimtos daudzi jo daudzi Ādama pēcnācēji izvēlējās atbalstīt Dieva varu. (Ebr. 12:1.) Pazemīgi pakļaujoties savam Radītājam, viņi parādīja, ka vēlas, lai viņu Tēvs būtu Dievs, nevis Sātans, un vēlas, lai Dievs, līdzīgi podniekam, viņus veidotu. (Jāņa 8:44.) Ja domājam par viņu uzticību,  prātā nāk vārdi, ko rakstīja Jesaja, runājot no izraēliešu viedokļa, kuri ir nožēlojuši grēkus: ”Tu, Kungs, esi mūsu Tēvs! Mēs esam māls, un tu esi podnieks, mēs visi esam tavu roku darbs!” (Jes. 64:8, LB-2012.) [1]

3 Arī tagad visi, kas pielūdz Jehovu garā un patiesībā, cenšas būt tikpat pazemīgi un pakļāvīgi. Viņuprāt, ir liels gods saukt Jehovu par Tēvu un ļaut, lai Jehova viņus veido. Vai jūs sevi uzskatāt par mīkstu mālu Dieva rokās, kas labprāt ļauj sevi izveidot par ”trauku”, kas viņam ir patīkams? Vai uz ticības biedriem jūs arī raugāties kā uz mālu Dieva rokās, ko viņš joprojām veido? Lai mums būtu pareizs skatījums šajos jautājumos, aplūkosim trīs garīgās veidošanas aspektus: kā Jehova izraugās tos, kurus viņš veido, kāpēc viņš tos veido un kā viņš to dara.

JEHOVA IZRAUGĀS TOS, KURUS VIŅŠ VEIDO

4. Kādus cilvēkus Jehova izraugās, lai vilktu pie sevis? Miniet piemērus.

4 Kad Jehova raugās uz cilvēkiem, viņam ir svarīga nevis viņu āriene, bet gan sirds jeb iekšējā būtība. (Nolasīt 1. Samuēla 16:7, panta otro daļu.) Tas bija skaidri redzams, kad Dievs veidoja kristiešu draudzi. Viņš vilka pie sevis un sava Dēla daudzus cilvēkus, kurus citi varēja uzskatīt par necienīgiem. (Jāņa 6:44.) Viens no šādiem cilvēkiem bija farizejs, vārdā Sauls, kas bija ”zaimotājs, vajātājs un augstprātīgs varmāka”. (1. Tim. 1:13.) Bet tas, kurš ”pārbauda sirdis”, neuzskatīja Saulu par nederīgu mālu. (Sal. Pam. 17:3.) Gluži otrādi, Dievs redzēja, ka no viņa var izveidot pievilcīgu, ”izredzētu” trauku, lai viņš sludinātu ”tautām, ķēniņiem un Izraēla dēliem”. (Ap. d. 9:15.) Dievs saskatīja potenciālu arī citos cilvēkos — par ”traukiem”, kas paredzēti ”godājamiem mērķiem”, kļuva bijušie dzērāji, zagļi un tādi, kuri bija dzīvojuši netikumīgi. (Rom. 9:21; 1. Kor. 6:9—11.) Apgūdami precīzas zināšanas par Dieva Rakstiem un stiprinādami ticību Jehovam, viņi ļāva Jehovam sevi veidot.

5., 6. Kā sapratnei par to, ka Jehova kā podnieks veido cilvēkus, būtu jāietekmē mūsu attieksme pret a) cilvēkiem, ko sastopam sludinot, un b) brāļiem un māsām?

5 Ja mēs ticēsim, ka Jehova spēj ielūkoties cilvēku sirdī un spēj vilkt pie sevis tos, kurus viņš izraugās, mēs neizteiksim negatīvus spriedumus par citiem — ne par tiem, ko sastopam sludinot, ne par draudzes locekļiem. Lūk, kāds piemērs. ”Ikreiz, kad pie manis nāca Jehovas liecinieki,” stāsta kāds vīrietis, vārdā Maikls, ”es paskatījos uz viņiem kā uz tukšu vietu un aizcirtu durvis viņu priekšā. Tas patiešām bija rupji! Vēlāk citos apstākļos es iepazinos ar kādu vīru un sievu, kuru izturēšanās mani dziļi iespaidoja. Tad kādu dienu, bezgala pārsteigts, es uzzināju — viņi ir Jehovas liecinieki! Viņu izturēšanās pamudināja mani pārdomāt, kāpēc man ir izveidojusies aizspriedumaina attieksme. Drīz vien es sapratu, ka manu aizspriedumu pamatā bija tas, ka biju saklausījies dažādas baumas un man nebija pietiekamas informācijas.” Lai iegūtu precīzu informāciju, Maikls piekrita mācīties Bībeli. Ar laiku viņš pieņēma patiesību un uzsāka pilnas slodzes kalpošanu.

6 Ja uzskatām, ka Jehova, līdzīgi podniekam, mūs veido, tas var ietekmēt mūsu attieksmi arī pret ticības biedriem. Vai jūs raugāties uz brāļiem un māsām nevis kā uz gataviem ”traukiem”, bet gan kā uz tādiem cilvēkiem, ko Dievs joprojām veido? Dievs var redzēt cilvēka iekšējo būtību, kā arī to, par kādu cilvēku viņš var kļūt Dieva prasmīgajās rokās. Tāpēc Jehova raugās uz cilvēkiem pozitīvi, nevis pievērš uzmanību viņu  nepilnībām, kas ar laiku izzudīs. (Ps. 130:3.) Mēs varam līdzināties Jehovam, raugoties uz viņa kalpiem pozitīvi. Mēs pat varam sadarboties ar Jehovu, kas kā podnieks mūs visus veido, un varam sniegt brāļiem un māsām atbalstu viņu garīgajā izaugsmē. (1. Tes. 5:14, 15.) Draudzes vecākajiem, kas ir doti ”par dāvanām”, šajā ziņā būtu jāuzņemas vadība. (Efes. 4:8, 11—13.)

KĀPĒC JEHOVA MŪS VEIDO

7. Kāpēc jūs augstu vērtējat to, ka Jehova jūs veido?

7 Reizēm daži saka: ”Kamēr man pašam nebija bērnu, es nesapratu, cik lielas pūles vecāki bija ieguldījuši manā audzināšanā.” Gūstot lielāku dzīves pieredzi, mēs uz ”pārmācību” sākam raudzīties pavisam citādi — kā uz mīlestības apliecinājumu. (Nolasīt Ebrejiem 12:5, 6, 11.) Jehova mūs mīl kā savus bērnus, tāpēc pacietīgi mūs veido. Viņš vēlas, lai mēs būtu gudri un laimīgi un atbildētu viņam ar pretmīlestību. (Sal. Pam. 23:15.) Viņš nevēlas, ka mēs ciestu savu nesaprātīgo lēmumu dēļ, ne arī ka mēs ietu bojā, jo savas grēcīgās rīcības dēļ būtu ”pelnījuši [Dieva] dusmas”. (Efes. 2:2, 3.)

8., 9. Kā Jehova mūs māca tagad, un kā viņš mūs mācīs nākotnē?

8 Tajā laikā, kad bijām ”pelnījuši [Dieva] dusmas”, mums piemita daudzas īpašības, kas nesagādāja prieku Dievam. Pateicoties tam, ka Jehova mūs veidoja, mēs mainījāmies. Daži no mums, kuri reizēm savā dzīvē bija rīkojušies kā plēsīgi zvēri, ir kļuvuši līdzīgi jēriem. (Jes. 11:6—8; Kol. 3:9, 10.) Tāpēc vidi, kurā Jehova mūs veido, var saukt par garīgu paradīzi, kas kļūst arvien jaukāka. Lai arī dzīvojam ļaunā pasaulē, mēs varam justies drošībā. Daudzi no mums, kas ir uzauguši ģimenē, kurā ir trūcis mīlestības, tagad izjūt īstu mīlestību. (Jāņa 13:35.) Un arī mēs paši esam iemācījušies apliecināt mīlestību citiem. Pats galvenais, mēs esam iepazinuši Jehovu un tagad izjūtam viņa tēvišķīgo mīlestību. (Jēk. 4:8.)

9 Jaunajā pasaulē mēs pieredzēsim garīgās paradīzes svētības pilnā mērā. Turklāt, valdot Dieva valstībai, visa zeme tiks pārveidota par paradīzi vārda tiešā nozīmē. Šajā laikā, kad notiks plaša mēroga atjaunošana, Jehova turpinās veidot cilvēkus un sniegs viņiem tik dziļas zināšanas, ka tagad to pat ir grūti iztēloties. (Jes. 11:9.) Dievs mūs darīs pilnīgus gan garīgi, gan fiziski, un tas mums ļaus nevainojami apgūt viņa mācības un nekļūdīgi pildīt viņa gribu. Tāpēc būsim apņēmības pilni arī turpmāk ļaut Jehovam mūs veidot! Tā mēs parādīsim, ka augstu vērtējam šo viņa mīlestības izpausmi. (Sal. Pam. 3:11, 12.)

KĀ JEHOVA MŪS VEIDO

10. Kā Jēzus līdzinājās Jehovam, pacietīgi palīdzot apustuļiem mainīties?

10 Jehova, līdzīgi ļoti prasmīgam podniekam, labi pārzina, kāda veida ”māls” ir viņa rokās, un attiecīgi ar to darbojas. (Nolasīt Psalmu 103:10—14.) Viņš pievērš uzmanību katram no mums personiski, ņemot vērā, kādas ir mūsu vājības un kas mūs ierobežo, un kāda ir mūsu garīgā izaugsme. Par Jehovas attieksmi pret viņa nepilnīgajiem kalpiem liecina tas, kā viņa Dēls izturējās pret apustuļiem. Reizēm apustuļu trūkumi izpaudās sevišķi spilgti — piemēram, tad, kad viņi strīdējās, kuram no viņiem ir ievērojamāks stāvoklis. Ko jūs domātu par apustuļiem, ja savām acīm redzētu to karstos strīdus? Vai jūs teiktu, ka tie ir lēnprātīgi cilvēki, kas ir viegli veidojami? Bet Jēzus uz apustuļiem raudzījās pozitīvi, jo zināja, ka tie spēs mainīties, ja uzklausīs Jēzus laipnos un pacietīgos padomus un sekos viņa pazemības paraugam. (Marka 9:33—37; 10:37, 41—45; Lūk. 22:24—27.) Pēc tam, kad Jēzus bija  celts augšā un pār apustuļiem bija nācis svētais gars, viņi par svarīgāko sāka uzskatīt nevis savu stāvokli, bet gan viņiem uzticēto uzdevumu. (Ap. d. 5:42.)

11. Kādā ziņā Dāvids līdzinājās mīkstam mālam, un kā mēs varam sekot viņa paraugam?

11 Mūsdienās Jehova veido savus kalpus pirmām kārtām ar Bībeles, svētā gara un kristiešu draudzes palīdzību. Bībele mums var palīdzēt mainīties, ja mēs to lasām ar mērķi veidot sevī Dievam tīkamas īpašības, pārdomājam izlasīto un lūdzam Jehovas palīdzību, lai liktu lietā uzzināto. Ķēniņš Dāvids sacīja: ”Es Tevi pieminu apguldamies un par Tevi domāju uzmozdamies.” (Ps. 63:7.) Citā reizē viņš teica: ”Es slavēšu to Kungu, kas man dod padomu, ir naktī mana sirds mani pamāca.” (Ps. 16:7, Bībeles 1926. gada izdevums.) Dāvids ļāva Dieva padomiem ietekmēt viņa būtību un veidot viņa dziļākās domas un jūtas arī tad, kad padoms bija stingrs. (2. Sam. 12:1—13.) No Dāvida patiešām var mācīties pazemību un pakļāvību. Vai arī jūs pārdomājat Dieva vārdus, ļaujot tiem ietekmēt jūsu dziļākās domas un jūtas? Vai, jūsuprāt, šajā ziņā var kaut ko uzlabot? (Ps. 1:2, 3.)

12., 13. Kā Jehova mūs veido ar svētā gara un kristiešu draudzes palīdzību?

12 Svētais gars mūs spēj ietekmēt dažādos veidos. Piemēram, tas mums palīdz attīstīt tādas īpašības, kādas piemita Kristum, kura personībā izpaudās dažādi ”gara augļi”. (Gal. 5:22, 23.) Viens no svētā gara augļiem ir mīlestība. Mēs mīlam Dievu, un, tā kā mēs zinām, ka viņa likumi nav apgrūtinoši, mēs vēlamies viņam paklausīt un ļaut viņam mūs veidot. Turklāt ar svētā gara palīdzību mēs varam nepieļaut, ka mūs veidotu pasaule un tajā izplatītais gars. (Efes. 2:2.) Lai arī jaunībā apustuli Pāvilu spēcīgi bija ietekmējusi jūdu reliģisko vadītāju lepnā nostāja, vēlāk viņš droši varēja teikt: ”Es visu spēju viņā, kas man dod spēku.” (Filip. 4:13.) Centīsimies neatlaidīgi lūgt pēc svētā gara, tāpat kā to darīja Pāvils! Jehova neatstāj bez ievērības pazemīgu cilvēku sirsnīgos lūgumus. (Ps. 10:17.)

Jehova mūs var veidot ar draudzes vecāko palīdzību, bet arī mums pašiem kaut kas ir jādara (Sk. 12., 13. rindkopu)

 13 Jehova ar kristiešu draudzes un draudzes vecāko palīdzību veido katru no mums atsevišķi. Piemēram, ja draudzes vecākie ievēro, ka draudzes loceklim garīgā ziņā ir problēmas, viņi tam cenšas palīdzēt ar kādu padomu, taču viņu sniegtie ieteikumi nebalstās uz cilvēku gudrību. (Gal. 6:1.) Gluži pretēji, viņi pazemīgi lūdz Dievam izpratni un gudrību un, paturot prātā draudzes locekļa situāciju, iedziļinās Bībelē un mūsu publikācijās. Tā viņi var sniegt tieši tādu palīdzību, kāda brālim vai māsai ir vajadzīga. Vai tad, kad viņi laipni un ar mīlestību jums sniedz padomus, piemēram, par ģērbšanās stilu, jūs to uzskatāt par Dieva mīlestības izpausmi? Ja tā ir, jūs apliecināt, ka esat kā mīksts māls, ko Jehova var veidot tā, lai tas nāktu jums par labu.

14. Kā Jehova parāda cieņu pret mūsu gribas brīvību, lai arī mēs esam tikai māls viņa rokās?

14 Sapratne par to, kā Dievs mūs veido, var palīdzēt attiecībās ar mūsu ticības biedriem un var ietekmēt mūsu attieksmi pret cilvēkiem, kuriem sludinām, tostarp pret mūsu Bībeles skolniekiem. Māls veidošanai nav gatavs tūlīt pēc tā izrakšanas. Sākumā tas tiek attīrīts no akmentiņiem un citiem nevēlamiem piejaukumiem. Savukārt Jehova garīgā ziņā palīdz atsaucīgiem cilvēkiem kļūt par veidošanai gatavu materiālu. Viņš nevienu nespiež mainīties, bet gan dara zināmas savas augstās normas, un tas ļauj cilvēkiem pašiem pēc savas gribas veikt nepieciešamās izmaiņas, lai to dzīve Dieva acīs būtu tīra.

15., 16. Kā Bībeles skolnieki parāda, ka vēlas, lai Jehova viņus veido? Paskaidrojiet ar piemēru.

15 Pievērsīsim uzmanību tam, kā mainījās Tesija, kas dzīvo Austrālijā. Māsa, kas savulaik mācīja viņai Bībeli, stāstīja: ”Tesija samērā viegli apguva Bībeles zināšanas. Tomēr viņa gandrīz neko nemainīja savā dzīvē — pat nesāka apmeklēt sapulces! Pēc daudzkārtējām lūgšanām es izlēmu vairs nemācīt viņai Bībeli. Un tad notika kaut kas pārsteidzošs — nodarbībā, kurai bija jābūt pēdējai, Tesija pastāstīja, kas viņai uz sirds. Viņa juta, ka ir liekule, jo spēlēja azartspēles. Bet nu viņa bija izlēmusi atmest šo paradumu.”

16 Drīz pēc tam, par spīti draudzeņu izsmieklam, Tesija sāka apmeklēt sapulces un veidot sevī kristīgas īpašības. Mūsu māsa turpināja: ”Pēc kāda laika Tesija kristījās un vēlāk sāka kalpot par pionieri, kaut gan viņai bija četri mazi bērni.” Ir skaidrs, ka tad, ja Bībeles skolnieks, vēlēdamies iepriecināt Dievu, sāk veikt izmaiņas savā dzīvē, Dievs pats tuvojas viņam un veido viņu par skaistu ”trauku”.

17. a) Kāpēc jūs augstu vērtējat to, kā Jehova, līdzīgi podniekam, jūs veido? b) Par ko ir runa nākamajā rakstā?

17 Mūsdienās vēl arvien daudzi keramikas izstrādājumi tiek veidoti, podniekam pašam ar rokām apstrādājot materiālu. Arī Jehova, līdzīgi podniekam, it kā pats ar savām rokām mūs pacietīgi veido — viņš mums dod padomus un vēro, kā mēs uz tiem atsaucamies. (Nolasīt Psalmu 32:8.) Vai jūs izjūtat, ka Jehova interesējas par jums personīgi? Vai jūs redzat, kā Jehova jūs uzmanīgi veido? Ja tā ir, būtu vērts padomāt: kādas īpašības jums palīdzēs līdzināties mīkstam un padevīgam mālam Jehovas rokās? No kā mums būtu jācenšas atbrīvoties, lai nekļūtu par cietu un nepakļāvīgu materiālu? Un kā vecāki var sadarboties ar Jehovu, veidojot savos bērnos kristīgas īpašības? Par to ir runa nākamajā rakstā.

^ [1] (2. rindkopa.) Bībeles 1965. gada izdevumā tas ir 8. pants, bet 2012. gada izdevumā — 7. pants.