Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Jūnijs 2016

Jehovam ”rūp, kas ar jums notiek”

Jehovam ”rūp, kas ar jums notiek”

KĀPĒC mēs varam būt pārliecināti, ka Jehovam patiešām rūp, kas ar mums notiek? Viens iemesls ir tāds, ka tas ir teikts Bībelē. Pirmās Pētera vēstules 5. nodaļas 7. pantā ir rakstīts: ”Uzticiet viņam visas savas raizes, jo viņam rūp, kas ar jums notiek.” Kāds ir pamats ticēt, ka Jehova interesējas par mums?

DIEVS GĀDĀ PAR CILVĒKIEM MATERIĀLĀ ZIŅĀ

Rādīdams mums priekšzīmi, Jehova ir laipns un dāsns

Dievam piemīt tādas īpašības, kādas mēs noteikti vēlētos redzēt savos labākajos draugos. Tie, kas viens pret otru ir laipni un dāsni, bieži vien ar laiku kļūst tuvi draugi. Jehova ir laipns un dāsns pret cilvēkiem ik dienu. Lūk, kāds piemērs: ”Viņš liek saulei uzaust pār ļaunajiem un labajiem un lietum līt pār taisnajiem un netaisnajiem.” (Mat. 5:45.) Ar saules un lietus palīdzību Dievs cilvēkiem ”bagātīgi sagādā.. uzturu un pilda.. sirdis ar prieku”. (Ap. d. 14:17.) Jehova ir nodrošinājis, ka zeme spēj nest bagātīgu ražu. Noteikti daudzi piekritīs, ka garda maltīte sagādā lielu prieku.

Bet kāpēc uz zemes ir tik daudz ļaužu, kas cieš badu? Tāpēc, ka politiskajiem vadītājiem bieži vairāk rūp tas, kā nezaudēt varu un kā palielināt savus ienākumus, nevis tas, kā uzlabot vienkāršu cilvēku dzīvi. Drīzumā Jehova atrisinās problēmas, ko rada alkatība, — viņš nomainīs pastāvošo politisko sistēmu ar debesu valstību, kuras ķēniņš ir viņa Dēls. Kad tas būs noticis, vairs neviens cilvēks necietīs badu. Bet jau tagad Jehova sagādā saviem uzticīgajiem kalpiem visu nepieciešamo. (Ps. 37:25.) Vai tas  nav skaidrs pierādījums, ka viņam rūp, kas ar mums notiek?

JEHOVA LABPRĀT VELTA MUMS SAVU LAIKU

Rādīdams mums priekšzīmi, Jehova labprāt velta citiem laiku

Labs draugs pavada laiku kopā ar mums. Viņš ir gatavs stundām ilgi runāt ar mums par to, kas interesē mūs abus. Turklāt labs draugs uzmanīgi klausās, kad mēs viņam stāstām par savām problēmām un raizēm. Vai arī Jehova mūs uzklausa, kad mēs runājam ar viņu? Pilnīgi noteikti! Tāpēc Bībelē mēs tiekam mudināti būt ”neatlaidīgiem lūgšanās”, un vēl mēs varam lasīt aicinājumu: ”Pastāvīgi lūdziet Dievu!” (Rom. 12:12; 1. Tes. 5:17.)

Cik daudz laika Jehova ir gatavs veltīt tam, lai uzklausītu mūsu lūgšanas? To palīdz saprast kāds Bībelē lasāms piemērs. Pirms Jēzus izraudzījās apustuļus, viņš ”pavadīja lūgšanā visu nakti”. (Lūk. 6:12.) Šajā lūgšanā Jēzus acīmredzot pieminēja daudzus no saviem mācekļiem, apsverot to stiprās un vājās puses. Viņš noteikti lūdza, lai Tēvs viņam palīdzētu izvēlēties tos mācekļus, kas būtu vislabāk piemēroti, lai kļūtu par viņa apustuļiem. Kad bija uzausis rīts, Jēzus zināja, kurus mācekļus izraudzīties. Tā kā Jehova ir Dievs, kas ”uzklausa lūgšanas”, viņš labprāt pievērš uzmanību tiem, kas viņu lūdz no sirds. (Ps. 65:3.) Arī tad, ja cilvēks stundām ilgi lūdz par jautājumu, kas viņu ļoti uztrauc, Jehova viņam dāsni veltī tik daudz laika, cik vien ir nepieciešams.

DIEVS PIEDOD LABPRĀT

Rādīdams mums priekšzīmi, Jehova piedod labprāt

Pat tad, ja cilvēki ir labi draugi, viņiem ne vienmēr ir viegli piedot. Dažreiz izjūk pat senas draudzības, jo viens draugs nespēj piedot otram kādu pārestību. Bet Jehova tā nekad nerīkojas. Bībele mudina lūgt viņam piedošanu, jo ”viņa piedošana ir plaša”. (Jes. 55:6, 7, LB-2012.) Kāpēc Dievs piedod labprāt?

Galvenais iemesls ir Dieva izcilā mīlestība. Viņš tik ļoti mīl cilvēci, ka ir atdevis savu Dēlu Jēzu, lai atbrīvotu cilvēkus no grēka un tā postošajām sekām. (Jāņa 3:16.) Bet ar izpirkumu ir  panākts vēl kaut kas. Pateicoties Kristus upurim, Dievs labprāt piedod tiem, ko viņš mīl. Apustulis Jānis rakstīja: ”Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš, būdams uzticams un taisnīgs, piedod mums grēkus.” (1. Jāņa 1:9.) Jehovas piedošana ļauj cilvēkiem nezaudēt viņa draudzību. Vai tas mūs nesaviļņo līdz sirds dziļumiem?

GRŪTOS BRĪŽOS VIŅŠ MUMS PALĪDZ

Rādīdams mums priekšzīmi, Jehova palīdz grūtos brīžos

Īsts draugs nāk talkā, kad mums ir vajadzīga viņa palīdzība. Vai Jehova rīkojas tāpat? Bībelē ir teikts: ”Kad [Dieva kalps] klūp, tas tomēr nenokrīt pilnīgi zemē, jo tas Kungs tur viņa roku.” (Ps. 37:24.) Jehova savus kalpus atbalsta dažādos veidos. Pievērsīsim uzmanību tam, ko pieredzēja kāda meitene Karību jūras salā Santakrusā.

Šī meitene saskārās ar klasesbiedru negatīvo attieksmi, jo savas reliģiskās pārliecības dēļ viņa atteicās salutēt karogam. Pēc tam, kad viņa bija lūgusi Jehovam palīdzību, viņa izlēma rīkoties. Kad pienāca viņas kārta uzstāties klases priekšā, viņa izvēlējās runāt par karoga godināšanu. Balstoties uz grāmatu Mana Bībeles stāstu grāmata, viņa pastāstīja, kā Sadraha, Mesaha un Abed-Nego paraugs bija ietekmējis viņas nostāju. Viņa teica: ”Jehova aizsargāja šos trīs ebrejus, jo viņi nepielūdza zelta tēlu.” Pēc savas uzstāšanās meitene piedāvāja grāmatu visiem klasesbiedriem, un vienpadsmit no viņiem vēlējās to saņemt. Labi apzinādamās, ka Jehova viņai bija devis drosmi un gudrību, lai viņa spētu taktiski runāt par šo jautājumu, viņa jutās ļoti priecīga.

Ja jūs jelkad ir mākušas šaubas par to, vai Jehovam rūp, kas ar jums notiek, aicinām jūs pārdomāt šādus Bībeles pantus: Psalms 34:18—20; 55:23; 145:18, 19. Apvaicājieties tiem Jehovas kalpiem, kas jau ilgus gadus ir patiesībā, kā Jehova ir gādājis par viņiem. Kad jums ir nepieciešama Dieva palīdzība, stāstiet viņam visu, kas jums ir uz sirds. Drīz vien jūs pārliecināsieties, ka Jehovam tiešām ”rūp, kas ar jums notiek”.