Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

”Taviem nodomiem lai Viņš liek labi izdoties!”

”Taviem nodomiem lai Viņš liek labi izdoties!”

”Meklē savu prieku savā Kungā, tad Viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas!” (PS. 37:4.)

DZIESMAS: 135., 81.

1. Kāds svarīgs jautājums jauniešiem ir jāizlemj, bet kāpēc tam nav jākļūst par iemeslu pārliekām raizēm? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

MĒS noteikti piekristu, ka pirms došanās ceļojumā ir gudri izplānot maršrutu. Mūsu dzīvi var salīdzināt ar aizraujošu ceļojumu, un īstais laiks, kad plānot šī ceļojuma maršrutu, ir jaunība. Bet vai tas ir viegli? Kāda jauniete, vārdā Hetere, teica: ”Tas mani pat biedē. Tā ir tāda atbildība! Man ir jāizlemj, kāda būs visa mana tālākā dzīve.” Tomēr mums nav jāraizējas, jo Jehova mums apliecina: ”Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu!” (Jes. 41:10.)

2. Kāpēc mēs varam būt pārliecināti, ka Jehova vēlas, lai mēs gudri plānotu savu dzīvi?

2 Jehova mūs mudina plānot dzīvi gudri un domāt arī par tālāku nākotni. (Sal. Māc. 12:1; Mat. 6:20.) Viņš vēlas, lai mēs būtu laimīgi un priecātos par dzīvi. Par to liecina viss brīnišķīgais, ko Jehova ir radījis un ko mēs varam vērot, dzirdēt vai arī izgaršot. Turklāt Jehova apliecina savu mīlestību arī ar to, ka mūs māca, kā dzīvot pilnvērtīgi. Bet tiem, kas noraida viņa padomus, viņš saka: ”Jūs.. izraudzījāties to, kas Man nepatīk. ..mani kalpi ēdīs, bet jūs būsit izsalkuši; mani kalpi dzers, bet jūs būsit izslāpuši;  mani kalpi priecāsies, bet jūs stāvēsit nokaunējušies! Redzi, mani kalpi gavilēs savā sirdspriekā!” (Jes. 65:12—14.) Jehovam tiek sagādāts gods, ja mēs pieņemam gudrus lēmumus un izraugāmies to, kas labs. (Sal. Pam. 27:11.)

PLĀNOT TĀ, LAI DZĪVE BŪTU LAIMĪGA

3. Pēc kā Jehova mums iesaka tiekties?

3 Pēc kā tiekties mums iesaka Jehova? Viņš ir radījis cilvēkus tā, lai viņi justos laimīgi, iepazīstot viņu un uzticīgi viņam kalpojot. (Ps. 128:1; Mat. 5:3.) Šajā ziņā mēs ļoti atšķiramies no dzīvniekiem, kam pilnīgi pietiek ar to, ka viņi var paēst, padzert un radīt pēcnācējus. Jehova vēlas, lai mēs gūtu laimi, tiecoties pēc citādiem mērķiem. Mūsu Radītājs ir ”mīlestības.. Dievs”. Viņš ir ”laimīgs Dievs”, kas cilvēkus ir radījis ”pēc sava tēla un līdzības”. (2. Kor. 13:11; 1. Tim. 1:11; 1. Moz. 1:27.) Tātad, ja mēs centīsimies līdzināties mūsu mīlošajam Dievam, mēs būsim laimīgi. Vai jūs esat izjutuši, cik patiesi ir Bībelē rakstītie vārdi ”Lielāka laime ir dot nekā ņemt”? (Ap. d. 20:35.) Tā ir viena no dzīves pamatpatiesībām. Tāpēc Jehova vēlas, lai mēs plānotu savu dzīvi tā, ka mums būtu daudz iespēju apliecināt mīlestību pret cilvēkiem un pret viņu. (Nolasīt Mateja 22:36—39.)

4., 5. Kāpēc Jēzus bija laimīgs?

4 Lielisks piemērs jauniešiem ir Jēzus Kristus. Bērnībā viņš noteikti gan spēlējās, gan arī citādi jauki pavadīja laiku. Bībelē teikts, ka ir ”savs laiks smieties.. un savs laiks diet”. (Sal. Māc. 3:4.) Tomēr jau mazotnē Jēzus bija sācis tuvoties Jehovam, rūpīgi iedziļinoties Svētajos Rakstos. Kad viņam bija divpadsmit gadu, skolotāji templī ”nevarēja vien beigt brīnīties par viņa sapratni” garīgos jautājumos. (Lūk. 2:42, 46, 47.)

5 Kad Jēzus bija pieaudzis, Dieva gribas pildīšana viņam sagādāja neizsakāmu prieku un gandarījumu. Viņš zināja, ka Dievs vēlas, lai viņš ”paziņotu labo vēsti trūcīgajiem, ..pasludinātu, ka.. aklie [atgūs] acu gaismu”. (Lūk. 4:18.) 40. psalma 9. pantā ir aprakstītas Jēzus izjūtas: ”Man ir prieks dzīvot pēc Tava prāta, mans Dievs.” Viņš labprāt mācīja citus par savu debesu Tēvu. (Nolasīt Lūkas 10:21.) Reiz, kad Jēzus kādai sievietei bija stāstījis, kā jāpielūdz patiesais Dievs, viņš saviem mācekļiem teica: ”Mans ēdiens ir pildīt tā gribu, kas mani ir sūtījis, un pabeigt viņa uzticēto darbu.” (Jāņa 4:31—34.) Jēzus guva lielu prieku, apliecinot mīlestību pret Dievu un pret cilvēkiem. Arī mēs varam rīkoties tāpat un izjust dziļu prieku.

6. Kāpēc būtu gudri pārrunāt savus nākotnes plānus ar pieredzējušiem kristiešiem?

6 Daudzi kristieši jau jaunībā ir pieredzējuši, kādu prieku var gūt, kalpojot par pionieri. Varbūt jūs, jaunieši, varētu aprunāties ar kādu no viņiem? ”Kur padoma nav, tur nodomus neizved galā, bet kur ir daudz padomdevēju, tur tie piepildās.” (Sal. Pam. 15:22.) Šādi garīgi noskaņoti cilvēki var pastāstīt, ko var gūt, kalpojot pilnu slodzi, un kā šī kalpošana jūs var sagatavot turpmākajai dzīvei. Jēzus, atrazdamies debesīs, bija daudz mācījies no sava Tēva, un viņš mācījās arī tad, kad dzīvoja uz zemes. Piemēram, viņš pieredzēja, kādu prieku dod labās vēsts sludināšana, kā arī to, kādu gandarījumu sniedz izturība pārbaudījumos. (Nolasīt Jesajas 50:4; Ebr. 5:8; 12:2.) Kā pilnas slodzes kalpošana arī jums var sniegt prieku?

KĀPĒC MĀCEKĻU GATAVOŠANA IR LABĀKAIS CEĻŠ DZĪVĒ

7. Kāpēc daudziem jauniešiem patīk gatavot mācekļus?

7 Jēzus teica: ”Ejiet un gatavojiet par mācekļiem visu tautu cilvēkus.. un māciet  tiem pildīt visu, ko es jums esmu licis.” (Mat. 28:19, 20.) Ja jūs plānosiet savu dzīvi tā, lai mācekļu gatavošana tajā ieņemtu galveno vietu, jūsu dzīve iegūs patiesu jēgu un darīs godu Dievam. Lai mēs kādā darbā kļūtu prasmīgi, ir vajadzīgs laiks. Tieši to pašu var teikt par mācekļu gatavošanu. Kāds brālis, vārdā Timotijs, kurš kļuva par pionieri 19 gadu vecumā, teica: ”Man patīk kalpot par pionieri, jo tā es varu parādīt Jehovam, ka viņu mīlu. Sākumā man neizdevās uzsākt Bībeles nodarbības. Taču, kad es pārcēlos uz citu vietu, es jau pirmā mēneša laikā vairākiem cilvēkiem sāku mācīt Bībeli. Viens no maniem Bībeles skolniekiem sāka apmeklēt draudzes sapulces. Vēlāk, pēc mācībām Bībeles skolā neprecētiem brāļiem *, mani aizsūtīja uz kādu citu draudzi. Drīz vien es mācīju Bībeli četriem cilvēkiem. Man patīk mācīt cilvēkiem Bībeli, jo es varu redzēt, kā svētais gars palīdz viņiem mainīties.” (1. Tes. 2:19.)

8. Ko ir darījuši daži jaunieši, lai vēl lielākā mērā piedalītos mācekļu gatavošanā?

8 Daži gados jauni kristieši ir apguvuši kādu svešvalodu. Kāds brālis, vārdā Džeikobs, kas dzīvo ASV, rakstīja: ”Kad man bija septiņi gadi, manā klasē bija daudz vjetnamiešu. Es gribēju viņiem pastāstīt par Jehovu. Pēc kāda laika es izlēmu iemācīties viņu valodu. Galvenokārt es mācījos, salīdzinot Sargtorni angļu un vjetnamiešu valodā. Es arī sadraudzējos ar jauniešiem vjetnamiešu valodas draudzē. 18 gadu vecumā es kļuvu par pionieri. Vēlāk mani uzaicināja mācīties Bībeles skolā neprecētiem brāļiem. Skolā apgūtais man ļoti noder, kalpojot par pionieri vjetnamiešu valodas grupā, kurā esmu vienīgais draudzes vecākais. Vjetnamieši ir ļoti pārsteigti, ka es brīvi runāju vjetnamiski. Viņi aicina mani iekšā, un daudzi piekrīt mācīties Bībeli. Daži no viņiem jau ir kristījušies.” (Salīdzināt Apustuļu darbus 2:7, 8.)

9. Ko jaunieši var iemācīties, piedaloties mācekļu gatavošanā?

9 Mācekļu gatavošana jauniešiem ir lieliska dzīves skola. Sludinot jaunieši stiprina pārliecību par saviem spēkiem, uzlabo komunikācijas prasmes un mācās būt uzcītīgi, čakli, kā arī taktiski. (Sal. Pam. 21:5; 2. Tim. 2:24, zemsv. piez.) Turklāt mācekļu gatavošana sagādā lielu prieku, jo tā palīdz vēl labāk iepazīt Bībeli un pamatot savu ticību. Tā mēs arī iemācāmies cieši sadarboties ar Jehovu. (1. Kor. 3:9.)

10. Kāpēc mēs varam izjust prieku arī tad, ja mūsu teritorijā cilvēku atsaucība nav visai liela?

10 Mācekļu gatavošana var sagādāt prieku arī tad, ja mūsu teritorijā tikai nedaudzi atsaucas uz labo vēsti. Šajā darbā ir iesaistīta visa draudze. Lai gan, iespējams, tikai daži sludinātāji atrod cilvēkus, kas ar laiku kļūst par Jehovas kalpiem, mēs visi līksmojam, jo mēs visi esam piedalījušies šādu cilvēku meklēšanā. Piemēram, kāds brālis, vārdā Brendons, kas deviņus gadus sludināja teritorijā, kur cilvēki lielākoties nebija atsaucīgi, stāstīja: ”Man patīk sludināt labo vēsti, jo to mums liek darīt Jehova. Es kļuvu par pionieri gandrīz uzreiz pēc skolas beigšanas. Es mudinu jaunos brāļus tiekties pēc garīgiem mērķiem, un man ir prieks vērot viņu garīgo izaugsmi. Pēc mācībām Bībeles skolā neprecētiem brāļiem mani aizsūtīja kalpot par pionieri uz citu draudzi. Jāatzīst, ka neviens no tiem, kam es esmu sludinājis, tā arī nav kļuvis par Jehovas kalpu, tomēr citiem sludinātājiem ir izdevies atrast cilvēkus, kas ar laiku ir sākuši kalpot Jehovam. Es esmu priecīgs par savu jau agrā  jaunībā izdarīto izvēli pilnā mērā piedalīties šajā darbā.” (Sal. Māc. 11:6.)

KĀDAS VĒL IESPĒJAS VAR PAVĒRTIES

11. Kādā kalpošanas veidā piedalās daudzi jauni brāļi un māsas?

11 Kalpošanā Jehovam mums paveras dažādas lieliskas iespējas. Piemēram, daudzi jauni brāļi un māsas piedalās teokrātisko ēku būvniecībā. Ir vajadzīgas daudzas jo daudzas valstības zāles. To būvēšana ir daļa no mūsu kalpošanas, kas sagādā godu Dievam, tāpēc, piedaloties šajā darbā, mēs izjūtam prieku. Prieku sagādā arī iespēja ik dienu darboties kopā ar citiem ticības biedriem. Turklāt mēs apgūstam dažādas vērtīgas iemaņas. Mēs iemācāmies rūpēties par darba drošību, čakli strādāt un sadarboties ar tiem, kam ir uzticēta vadība.

Tie, kas sāk kalpot pilnu slodzi, saņem daudz svētību. (Sk. 11.—13. rindkopu)

12. Kādas iespējas rodas pionieriem?

12 Kāds brālis, vārdā Kevins, teica: ”Jau kopš bērnības es vēlējos kalpot Jehovam pilnu slodzi. 19 gadu vecumā es kļuvu par pionieri. Es strādāju nepilnu darba dienu pie kāda brāļa, kas bija celtnieks, un apguvu dažādus jumiķa darbus, kā arī logu un durvju montāžu. Vēlāk divus gadus es darbojos viesuļvētru postījumu novēršanas grupā — mēs atjaunojām valstības zāles un brāļu un māsu mājas. Kad es uzzināju, ka Dienvidāfrikas Republikā ir vajadzīgi brīvprātīgie, kas varētu piedalīties būvniecībā, es uzrakstīju iesniegumu un drīz vien saņēmu uzaicinājumu. Tagad, kalpojot Āfrikā, ik pēc dažām nedēļām es dodos celt jaunu valstības zāli. Mūsu būvbrigāde ir gluži kā ģimene. Mēs dzīvojam vienuviet, kopīgi studējam Bībeli un kopā strādājam. Man patīk arī ik nedēļu sludināt ar vietējiem brāļiem. Es esmu priecīgs, ka bērnībā izvirzīju labus mērķus. Es tolaik nevarēju pat iedomāties, kādu prieku man sagādās šāda dzīve!”

13. Kāpēc kalpošana Bētelē sniedz prieku?

 13 Daudzi, kas ir bijuši pionieri, tagad kalpo Bētelē. Šis darbs sniedz lielu gandarījumu, jo ar visu, kas tiek darīts Bētelē, tiek atbalstīta Jehovas pielūgsme un tiek nodrošināts, lai visiem būtu pieejams garīgais uzturs. Kāds Bēteles darbinieks, vārdā Dastins, stāstīja: ”Deviņu gadu vecumā es izvirzīju mērķi kļūt par pilnas slodzes kalpotāju un pēc skolas beigšanas sāku kalpot par pionieri. Pēc pusotra gada mani uzaicināja strādāt Bētelē, kur es iemācījos strādāt ar iespiedmašīnām un vēlāk apguvu programmēšanu. Man ļoti patīk, ka šeit es varu būt lietas kursā par visu jaunāko, kas tiek paveikts sludināšanā. Darbs Bētelē man sagādā lielu prieku, jo es apzinos, ka ar to mēs palīdzam cilvēkiem tuvoties Jehovam.”

KĀDUS MĒRĶUS JŪS SEV IZVIRZĪSIET?

14. Kā jūs varat sagatavoties pilnas slodzes kalpošanai?

14 Kā jūs varat sagatavoties pilnas slodzes kalpošanai? Visvērtīgākais, kas mums palīdz gūt sekmes kalpošanā Jehovam, ir kristīgas īpašības. Tādēļ rūpīgi iedziļinieties Bībelē, dziļi pārdomājiet uzzināto un draudzes sapulcēs dalieties ar citiem savā ticībā. Izmantojiet savus skolas gadus, lai kļūtu par prasmīgākiem labās vēsts sludinātājiem. Interesējieties par citiem, mācieties taktiski uzdot jautājumus un uzklausīt citu domas. Piedāvājiet savu palīdzību draudzē, piemēram, piedalieties zāles uzkopšanā un tehniskās apkopes darbos. Jehovam ir liels prieks īstenot savus nodomus ar pazemīgu un labprātīgu cilvēku starpniecību. (Nolasīt Psalmu 110:3; Ap. d. 6:1—3.) Apustulis Pāvils uzaicināja Timoteju kļūt par misionāru, jo brāļi ”labi atsaucās par viņu”. (Ap. d. 16:1—5.)

15. Ko jaunieši var darīt, lai nākotnē spētu sevi uzturēt?

15 Parasti pilnas slodzes kalpotājiem ir arī jāpelna iztika. (Ap. d. 18:2, 3.) Varbūt jūs varat apgūt kādu prasmi, kas jums palīdzētu atrast pusslodzes darbu. Aprunājieties par saviem plāniem ar pionieriem un rajona pārraugu! Pavaicājiet viņu domas par to, kāds darbs varētu būt piemērots, lai kalpotu par pionieri. Tad sekojiet Bībeles padomam: ”Uztici tam Kungam savus darbus, tad tavi nodomi sekmēsies.” (Sal. Pam. 16:3; 20:18.)

16. Kā pilnas slodzes kalpošana sagatavo jaunieti dažādiem citiem pienākumiem nākotnē?

16 Jūs varat nešaubīties, ka Jehova vēlas, lai jūs ”cieši satvertu” viņa piedāvāto laimīgo dzīvi. (Nolasīt 1. Timotejam 6:18, 19.) Pilnas slodzes kalpošana mums sagādā daudz iespēju sadarboties ar citiem pilnas slodzes kalpotājiem un palīdz garīgi nobriest. Daudzi, kas jaunībā ir kalpojuši Jehovam pilnu slodzi, atzīst, ka tas viņiem ir palīdzējis veidot laimīgu laulību. Bieži vien tie, kas ir bijuši pionieri pirms apprecēšanās, ir varējuši turpināt šo kalpošanu arī pēc kāzām — bet nu jau kopā ar dzīvesbiedru. (Rom. 16:3, 4.)

17., 18. Kāpēc var teikt, ka mūsu nākotnes plāni ir saistīti ar mūsu sirds vēlmēm?

17 Mūsu nākotnes plāni ir saistīti ar mūsu sirds vēlmēm. 20. psalma 5. pantā ir teikts: ”Lai Viņš [Jehova] tev piešķir visu, ko tava sirds vēlas, taviem nodomiem lai Viņš liek labi izdoties!” Tāpēc rūpīgi apsveriet, pēc kā jūs vēlaties dzīvē tiekties. Domājiet par to, ko Jehova mūsdienās veic un kā jūs varat tajā piedalīties. Plānojiet savu dzīvi tā, lai tā būtu patīkama Jehovam.

18 No visas sirds kalpojot Jehovam, jūs sagādāsiet viņam godu un tāpēc izjutīsiet dziļu gandarījumu par dzīvi. Jūs redzēsiet, cik patiesi ir vārdi: ”Meklē savu prieku savā Kungā, tad Viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas!” (Ps. 37:4.)

^ 7. rk. Tagad šo skolu ir aizstājusi valstības sludinātāju skola.