Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI) Februāris 2019

Šajā numurā iekļauti raksti, kas jāapspriež no 2019. gada 8. aprīļa līdz 5. maijam.

Saglabāsim pilnīgu uzticību Jehovam

Ko sevī ietver pilnīga uzticība Jehovam, un kā mēs to varam saglabāt?

Esiet lēnprātīgi un priecējiet Jehovas sirdi

Ko par lēnprātību var mācīties no Mozus un Jēzus? Kā mums nāk par labu tas, ka attīstām lēnprātību?

Kāpēc apliecināt pateicību?

Ko par pateicības parādīšanu mēs varam mācīties no Jehovas, Jēzus un no samarieša, kas bija slimojis ar spitālību?

Mīlestība un taisnīgums senajā Izraēlā

Ko Mozus bauslība atklāj par Dieva mīlestību un taisnīgumu?

DZĪVESSTĀSTS

Bagāts kristīgais mantojums man ir ļāvis veidot sekmīgu dzīvi

Vudvērts Milss, kas ir uzticīgi kalpojis Jehovam aptuveni 80 gadus, stāsta par savu dzīvi.

Vai jūs zināt?

Kā radās sinagogas?