Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Februāris 2017

Kā Jehova vada savu tautu

Kā Jehova vada savu tautu

”Tas Kungs tevi vienmēr vadīs.” (JES. 58:11.)

DZIESMAS: 3., 4.

1., 2. a) Kā tie cilvēki, kam ir uzticēts vadīt Jehovas lieciniekus, atšķiras no citu reliģiju vadītājiem? b) Kas tiks aplūkots šajā un nākamajā rakstā?

”KAS ir jūsu vadītājs?” Jehovas lieciniekiem bieži uzdod šādu jautājumu. Tas ir pilnīgi saprotami, jo daudzās reliģijās ir kāds vadītājs — vīrietis vai sieviete. Bet mēs ar lepnumu varam atbildēt, ka mūs vada nevis kāds cilvēks, bet gan augšā celtais Kristus. Un pats Kristus pakļaujas sava Tēva Jehovas vadībai. (Mat. 23:10.)

2 Tomēr ir arī grupa vīriešu, ”uzticamais un gudrais kalps”, kam mūsdienās ir uzticēts vadīt Dieva tautu. (Mat. 24:45.) Kā mēs varam būt pārliecināti, ka patiesībā mūs vada Jehova un ka viņš to dara ar sava Dēla starpniecību, kurš tagad atrodas debesīs? Šajā un nākamajā rakstā ir apskatīts, kā Jehova jau vairākus gadu tūkstošus ir vadījis dažādus cilvēkus, lai tie savukārt vadītu viņa tautu. Katrā no rakstiem mēs aplūkosim trīs faktus, kas pierāda, ka šos cilvēkus patiešām ir vadījis Jehova. Šie fakti arī apstiprina, ka patiesais savas tautas Vadītājs vienmēr ir bijis Jehova. (Jes. 58:11.)

SVĒTĀ GARA ATBALSTS

3. Kā Mozus spēja vadīt izraēliešus?

3 Dieva pārstāvji saņēma svēto garu. Mozum bija uzdots vadīt izraēliešus. Kā viņš spēja tikt galā ar šo grūto darbu? Jehova ”viņa sirdī ielika savu Svēto Garu”. (Nolasīt Jesajas 63: 11—14.) Tā kā tas bija Jehova, kas deva Mozum svēto garu, var nešaubīgi apgalvot, ka patiesībā tautu vadīja Jehova.

4. Kā izraēlieši varēja zināt, ka Mozum bija Dieva gars? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

4 Svētais gars ir neredzams spēks. Kā tad izraēlieši varēja būt pārliecināti, ka Mozus to patiešām ir saņēmis? Ar svētā gara palīdzību Mozus veica dažādus brīnumus un darīja zināmu faraonam Dieva vārdu. (2. Moz. 7:1—3.) Svētā gara ietekmē Mozus attīstīja lieliskas īpašības: mīlestību, lēnprātību un pacietību. Šīs īpašības ļāva viņam būt labam vadītājam. Mozus krasi atšķīrās no bargajiem un egocentriskajiem citu tautu valdniekiem. (2. Moz. 5:2, 6—9.) Bija tik skaidri saskatāms, ka Jehova ir izraudzījis Mozu par savas tautas vadītāju!

5. Paskaidrojiet, kā Jehova atbalstīja citus vīriešus Izraēlā, lai tie varētu vadīt viņa tautu!

5 Vēlāk svētā gara atbalstu saņēma arī citi vīrieši, kam Jehova uzdeva vadīt savu tautu. ”Jozua, Nūna dēls, bija pilns gudrības gara.” (5. Moz. 34:9.) ”Tā Kunga gars nāca pār Gideonu.” (Soģu 6:34.) Tāpat Bībelē teikts, ka ”tā Kunga Gars nāca ar spēku pār Dāvidu”. (1. Sam. 16:13.) Viņi visi paļāvās, ka Dievs viņiem palīdzēs ar savu svēto garu, un šī gara spēkā viņi varēja paveikt to, ko nemūžam nebūtu paveikuši tikai paši ar savu spēku. (Joz. 11:16, 17; Soģu 7:7, 22; 1. Sam. 17:37, 50.) Tāpēc par visiem šiem varenajiem darbiem slavu saņēma Jehova.

6. Kāpēc Dievs vēlējās, lai izraēlieši cienītu savus vadītājus?

6 Kas izraēliešiem bija jāsecina, redzot pārliecinošos pierādījumus, ka šiem cilvēkiem bija dots svētais gars? Reiz, kad ļaudis sāka kurnēt par to, kā Mozus vada tautu, Jehova sacīja: ”Cik ilgi šī tauta nicinādama Mani atmetīs?” (4. Moz. 14:2, 11.) Mozus, Jozua, Gideons un Dāvids nebija paši uzņēmušies vadību — šos vīriešus bija iecēlis Jehova, lai tie pārstāvētu viņu, kas bija tautas patiesais Vadītājs. Kad izraēlieši paklausīja saviem vadītājiem, viņi sekoja Jehovas vadībai.

EŅĢEĻU PALĪDZĪBA

7. Kā Mozum palīdzēja eņģeļi?

7 Dieva pārstāvjiem palīdzēja eņģeļi. (Nolasīt Ebrejiem 1:7, 14.) Jehova izmantoja eņģeļus, lai uzticētu Mozum svarīgus pienākumus, sagādātu visu, kas vajadzīgs tautas vadīšanai, kā arī lai vadītu viņu pašu. Jehova Mozu ”sūtīja par valdnieku un atbrīvotāju”, vērsdamies pie viņa ”ar eņģeļa starpniecību, kurš viņam parādījās ērkšķu krūmā”. (Ap. d. 7:35.) Bauslību, kas tika mācīta izraēliešiem, Mozum ”nodeva eņģeļi”. (Gal. 3:19.) Un, kad izraēliešiem bija jādodas ceļā, Jehova teica Mozum: ”Vadi tautu uz to vietu, kuru Es esmu tev norādījis. Redzi, mans eņģelis ies tavā priekšā.” (2. Moz. 32:34.) Bībelē nav teikts, ka izraēlieši būtu redzējuši kādu materializējušos eņģeli, tomēr visiem bija skaidrs, ka Mozum palīdz kādas varenas neredzamas būtnes, jo viņš apbrīnojami labi tika galā ar saviem pienākumiem mācīt un vadīt tautu.

8. Kā eņģeļi palīdzēja Jozuam un Hiskijam?

8 Mozus pēcteci Jozuu stiprināja ”tā Kunga karaspēka virsnieks”, lai Jozua varētu droši vadīt Dieva tautu cīņā ar kanaāniešiem. Izraēlieši guva iespaidīgu uzvaru. (Joz. 5:13—15; 6:2, 21.) Vairākus gadsimtus vēlāk, kad valdīja ķēniņš Hiskija, Jeruzālemi bija aplencis milzīgs asīriešu karaspēks. Bet ”naktī izgāja tā Kunga eņģelis un nogalināja asiriešu nometnē simtu astoņdesmit piecus tūkstošus vīrus”. (2. Ķēn. 19:35.)

9. Vai trūkumi, kas piemita cilvēkiem, kuri pārstāvēja Dievu, drīkstēja būt par ieganstu, lai nesekotu viņu vadībai? Paskaidrojiet.

 9 Eņģeļi ir pilnīgas būtnes, taču cilvēki, kam viņi palīdzēja, tādi nebija. Reiz Mozus tautas priekšā neatzina, ka par paveikto brīnumu gods pienācās Jehovam. (4. Moz. 20:12.) Jozua pirms līguma noslēgšanas ar gibeoniešiem nenoskaidroja, kāds šajā jautājumā ir Dieva viedoklis. (Joz. 9:14, 15.) Hiskijas dzīvē bija neilgs posms, kad ”viņa sirdsprāts kļuva augstprātīgs”. (2. Laiku 32:25, 26.) Lai gan šiem cilvēkiem bija savi trūkumi, tautai bija jāseko viņu vadībai. Viņus ar saviem eņģeļiem atbalstīja Jehova. Bija skaidrs, ka tas bija Jehova, kas vadīja savu tautu.

VADĪBA, KO SNIEDZ DIEVA RAKSTI

10. Pēc kā vadījās Mozus?

10 Dieva pārstāvji vadījās pēc Dieva Rakstiem. Izraēliešiem dotie likumi Bībelē reizēm ir saukti par ”Mozus bauslību”. (1. Ķēn. 2:3.) Tomēr, kā Bībelē ir skaidri norādīts, patiesībā bauslību bija devis Jehova, un arī pašam Mozum bija jāievēro visi Jehovas likumi. (2. Laiku 34:14.) Piemēram, pēc tam, kad Jehova bija devis Mozum norādījumus, kā būvēt saiešanas telti, ”Mozus arī visu tā darīja, kā tas Kungs to viņam bija pavēlējis, — tā viņš darīja”. (2. Moz. 40:1—16.)

11., 12. a) Kas bija jādara Jozuam un Dieva tautas ķēniņiem? b) Kā Dieva Raksti ietekmēja Dieva tautas vadītājus?

11 Kad par izraēliešu vadītāju kļuva Jozua, viņam jau no paša sākuma Dieva vārdi bija pieejami rakstītā veidā. Jehova viņam teica: ”Šo bauslības grāmatu.. apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu tā, kā tas tur ir uzrakstīts.” (Joz. 1:8.) Kad pār Dieva tautu sāka valdīt ķēniņi, viņiem bija jārīkojas līdzīgi. Viņiem ik dienas bija jālasa bauslība, jāizgatavo tās noraksts, un viņiem bija pienākums ”turēt visus šos baušļus un.. pildīt visus šos likumus”. (Nolasīt 5. Mozus 17:18—20.)

12 Kā Dieva Raksti ietekmēja tautas vadītājus? Lūk, kāds gadījums no ķēniņa Josijas dzīves. Templī tika atrasts dokuments ar Mozus bauslību. * Kā ķēniņu ietekmēja bauslības vārdi, kad viņa sekretārs sāka to lasīt viņam priekšā? ”Kad ķēniņš dzirdēja bauslības grāmatas vārdus, tad viņš saplēsa savas drēbes.” Dzirdēto Dieva vārdu iespaidā Josija izvērsa cīņu ar elku pielūgsmi un sarīkoja vēl nepieredzēti lielas Pashas svinības. (2. Ķēn. 22:11; 23:1—23.) Sekodami Dieva Rakstiem, Josija un citi dievbijīgi tautas vadītāji bija gatavi mainīt un precizēt norādījumus, ko viņi bija devuši Dieva tautai. Šīs izmaiņas palīdzēja Dieva tautai labāk atbilst viņa prasībām.

13. Kā Dieva tautas vadītāji atšķīrās no pagānu valdniekiem?

13 Dievbijīgie izraēliešu ķēniņi ļoti atšķīrās no citu tautu valdniekiem, kas vadījās paši pēc savas gudrības un pieņēma tuvredzīgus lēmumus. Kanaāniešu valdnieki un viņu padotie darīja daudz ko briesmīgu — Kanaānā bija izplatīts incests, homoseksuālisms, kopošanās ar dzīvniekiem, bērnu upurēšana dievībām un atbaidošas elkdievības formas. (3. Moz. 18:6, 21—25.) Babilonijas un Ēģiptes valdniekiem bija svešas higiēnas normas, ko Dievs bija noteicis izraēliešiem un kas saskan ar mūsdienu zinātnes atziņām. (4. Moz. 19:13.) Bet izraēliešu dievbijīgie vadītāji jau no seniem  laikiem gādāja par to, lai viņu padotie būtu garīgi, morāli un fiziski tīri. Bija pilnīgi skaidrs, ka šos vīriešus vada Jehova.

14. Kāpēc Jehova pārmācīja dažus no savas tautas vadītājiem?

14 Diemžēl daļa Dieva tautas ķēniņu nesekoja Dieva norādījumiem. Viņi nepakļāvās svētā gara, eņģeļu un Dieva Rakstu vadībai. Dažos gadījumos Jehova šos cilvēkus pārmācīja vai pat atņēma tiem varu. (1. Sam. 13:13, 14.) Kad pienāca Jehovas noteiktais laiks, viņš iecēla jaunu valdnieku — nesalīdzināmi pārāku par jebkuru no cilvēkiem, kas bija vadījuši Dieva tautu pirms tam.

JEHOVA IECEĻ IDEĀLU VALDNIEKU

15. a) Kādi pravietojumi bija izteikti par to, ka parādīsies ideāls valdnieks? b) Kas bija pravietotais vadītājs?

15 Jau daudzus gadsimtus iepriekš Jehova bija licis pierakstīt pravietojumus par to, ka viņš savai tautai iecels kādu izcilu vadītāju. Mozus teica izraēliešiem: ”Pravieti, kāds es esmu, tas Kungs, tavs Dievs, tev cels no tava vidus, no taviem brāļiem, klausiet viņu!” (5. Moz. 18:15.) Jesaja pravietoja, ka Jehovas solītais vadītājs būs ”priekšnieks un pavēlnieks”. (Jes. 55:4.) Daniēls, Dieva iedvesmots, rakstīja, ka parādīsies ”svaidīts valdnieks”. (Dan. 9:25.) Vēlāk Jēzus Kristus darīja zināmu, ka viņš ir gaidītais Dieva tautas vadītājs. (Nolasīt Mateja 23:10.) Jēzus mācekļi ar prieku sekoja viņam un nemaz nešaubījās, ka viņš ir tas, ko ir izraudzījies Jehova. (Jāņa 6:68, 69.) Kas bija pārliecinājis mācekļus, ka Jehova ir nolēmis vadīt savu tautu ar Jēzus Kristus starpniecību?

16. Kas pierādīja, ka Jēzus bija saņēmis svēto garu?

16 Jēzus saņēma svēto garu. Kad Jēzus kristījās, Jānis Kristītājs redzēja ”pašķiramies debesis un garu kā balodi uz viņu nolaižamies”. Pēc tam ”gars viņu [Jēzu] rosināja doties tuksnesī”. (Marka 1:10—12.) Turpmākajā savas kalpošanas laikā uz zemes Jēzus izjuta Dieva svētā gara atbalstu — viņš varēja darīt brīnumus un mācīt ļaudis ar to spēku un varu, ko viņam bija devis Dievs. (Ap. d. 10:38.) Svētā gara ietekmē Jēzus izveidoja brīnišķīgus gara augļus, to vidū mīlestību, prieku un nelokāmu ticību. (Jāņa 15:9; Ebr. 12:2.) Neviena cita Dieva tautas vadītāja dzīvē nav bijis tik spilgti redzams, ka viņu vada svētais gars. Jēzu patiešām bija iecēlis Jehova.

Kā neilgi pēc Jēzus kristīšanās viņam palīdzēja eņģeļi? (Sk. 17. rindkopu)

17. Kā Jēzum palīdzēja eņģeļi?

17 Jēzum palīdzēja eņģeļi. Neilgi pēc Jēzus kristīšanās ”nāca eņģeļi un viņam palīdzēja”. (Mat. 4:11.) Jēzus nāves priekšvakarā ”viņam parādījās eņģelis no  debesīm un viņu stiprināja”. (Lūk. 22:43.) Viņš bija pārliecināts, ka Jehova ir gatavs sūtīt viņam palīgā eņģeļus vienmēr, kad viņam būtu vajadzīgs atbalsts kalpošanā. (Mat. 26:53.)

18., 19. Kā Jēzus vadījās pēc Dieva Rakstiem savā dzīvē un sludināšanā?

18 Jēzus vadījās pēc Dieva Rakstiem. Jau no savas kalpošanas sākuma Jēzus ļāva, lai viņu vadītu Dieva Raksti. (Mat. 4:4.) Viņš padevīgi pildīja to, kas par viņu bija teikts Rakstos, un bija gatavs mirt pie moku staba. Pat Jēzus beidzamie vārdi, ko viņš teica pirms savas nāves, bija vārdi no pravietojumiem par Mesiju. (Mat. 27:46; Lūk. 23:46.) Pilnīgs pretstats Jēzum bija tā laika reliģiskie vadītāji, kas apzināti ignorēja Dieva vārdus, kad tie nesaskanēja ar viņu reliģiskajām tradīcijām. Citēdams pravieša Jesajas pierakstītos Jehovas vārdus, Jēzus par šiem reliģiskajiem vadītājiem teica: ”Šī tauta godā mani ar lūpām, taču viņu sirds ir tālu no manis. Viņi mani pielūdz veltīgi, jo viņu mācības ir tikai cilvēku pavēles.” (Mat. 15:7—9.) Ir pilnīgi neiespējami, ka Jehova kādu no šiem cilvēkiem būtu izvēlējies par savas tautas vadītāju.

19 Jēzus vadījās pēc Dieva Rakstiem arī tad, kad mācīja ļaudis. Kad viņa reliģiskie pretinieki gribēja viņu izaicināt uz strīdu, viņš atbildēdams nebalstījās uz savu dziļo gudrību un neaptverami lielo pieredzi. Viņa augstākā autoritāte bija Svētie Raksti. (Mat. 22:33—40.) Mācot savus sekotājus, Jēzus nevis izklaidēja tos ar stāstiem par savu dzīvi debesīs vai par Visuma radīšanu, bet gan ”tiem palīdzēja pilnībā saprast Rakstus”. (Lūk. 24:32, 45.) Jēzum Dieva Raksti bija ļoti dārgi, un viņš dedzīgi runāja par tiem ar citiem cilvēkiem.

20. a) Kā Jēzus apliecināja, ka pakļaujas Dievam? b) Kādam jābūt vadītājam, kas ir tīkams Jehovam, kā var secināt, salīdzinot Hērodu Agripu I un Jēzu?

20 Lai gan Jēzus runāja tik ”patīkamus vārdus”, ka viņa klausītāji bija pārsteigti, viņš vienmēr uzsvēra, ka viņu ir mācījis Jehova. (Lūk. 4:22.) Reiz kāds bagāts cilvēks, uzrunājot Jēzu, izmantoja titulu ”Labais Skolotājs”. Jēzus pazemīgi atbildēja: ”Kāpēc tu mani sauc par labu? Neviens nav labs, vienīgi Dievs.” (Marka 10:17, 18.) Kāds pretstats Hērodam Agripam I, kas aptuveni astoņus gadus vēlāk kļuva par Jūdejas ķēniņu! Kad pie viņa bija ieradušies kādas zemes diplomātiskie pārstāvji, Hērods, ”uzvilcis ķēniņa tērpu”, uzrunāja ļaudis. Sajūsminātais pūlis sauca: ”Tā ir dieva balss, nevis cilvēka!” Hērodam šie slavinājumi acīmredzot ļoti glaimoja. Kas notika tālāk? ”Tūlīt pat Jehovas eņģelis viņu sita, jo viņš nedeva godu Dievam. Viņu saēda tārpi, un viņš nomira.” (Ap. d. 12:21—23.) Ir pilnīgi skaidrs, ka Jehova nebūtu izvēlējies par vadītāju šādu cilvēku. Turpretī Jēzus dzīve nešaubīgi liecināja, ka viņu bija iecēlis Jehova. Viņš vienmēr godāja Jehovu un norādīja, ka īstais tautas Vadītājs ir Jehova.

21. Kas ir apskatīts nākamajā rakstā?

21 Dievs bija paredzējis, ka Jēzum jābūt par vadītāju daudz ilgāk nekā tikai dažus gadus. Pēc augšāmcelšanas Jēzus paziņoja: ”Man ir dota visa vara debesīs un uz zemes. [..] Un es būšu ar jums ik dienas līdz pat šī laikmeta nobeigumam.” (Mat. 28:18—20.) Taču kā Jēzus, būdams neredzama garīga būtne debesīs, vada Dieva tautu uz zemes? Ko Jehova izmanto par Jēzus pārstāvjiem uz zemes? Kā mēs varam pazīt tos, ko Dievs ir pilnvarojis vadīt viņa tautu? Nākamajā rakstā mēs gūsim atbildes uz šiem jautājumiem.

^ 12. rk. Ļoti iespējams, tas bija Mozus pašrocīgi sarakstītais bauslības eksemplārs.