Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI) Februāris 2017

Šajā numurā iekļauti raksti, kas jāapspriež no 2017. gada 3. līdz 30. aprīlim.

Jehovas nodoms tiks īstenots!

Ko Dievs bija iecerējis zemei un cilvēcei? Kāds šķērslis radās viņa nodomam? Kāpēc var apgalvot, ka Jēzus izpirkuma upuris nodrošina Dieva nodoma piepildīšanos?

Izpirkums — ”pilnīga velte” no Tēva

Izpirkuma upuris ir nodrošinājis, ka cilvēkiem pavērsies brīnišķīgas iespējas, turklāt šis upuris ir atrisinājis vairākus ļoti būtiskus jautājumus.

DZĪVESSTĀSTS

Mēs bagātīgi izjutām Dieva augstsirdīgo labestību

Duglass un Mērija Gesti izjuta Dieva augstsirdīgo labestību gan tad, kad bija pionieri Kanādā, gan tad, kad bija misionāri Brazīlijā un Portugālē.

Kā Jehova vada savu tautu

Jehova senatnē vadīja savu tautu ar dažādu cilvēku starpniecību. Kādi fakti pierāda, ka šos cilvēkus patiešām ir vadījis Jehova?

Kas vada Dieva tautu mūsdienās?

Jēzus saviem sekotājiem apsolīja, ka viņš būs kopā ar tiem līdz pat pašreizējās pasaules kārtības nobeigumam. Kā viņš tagad sniedz vadību Dieva tautai uz zemes?

Lasītāju jautājumi

Apustulis Pāvils par Dievu rakstīja: ”Viņš neļaus jūs kārdināt pāri jūsu spēkiem.” Vai tas nozīmē, ka Dievs jau iepriekš izvērtē, ko mēs varam izturēt un ko ne, un tad nolemj, ar kādiem pārbaudījumiem mēs sastapsimies?

NO MŪSU ARHĪVA

”Neviens ceļš nav par grūtu vai par garu”

20. gadsimta 20. un 30. gados dedzīgi pionieri Austrālijas iekšzemes plašumos apņēmīgi izplatīja labo vēsti par Dieva valstību.