Vai jūs uzmanīgi lasījāt pēdējos Sargtorņa numurus? Pārbaudiet, vai jūs varat atbildēt uz šiem jautājumiem.

Kā Bībelē parādīts, ka Dievs ir iejūtīgs?

Kad senie izraēlieši atradās verdzībā Ēģiptē, Dievs labi zināja viņu bēdas un arī pats izjuta viņu sāpes. (2. Moz. 3:7; Jes. 63:9.) Mēs esam radīti pēc Dieva tēla, tāpēc spējam būt iejūtīgi. Viņš ir iejūtīgs pret mums arī tad, ja mums pašiem šķiet, ka mēs neesam viņa mīlestības cienīgi. (wp18.3 8., 9. lpp.)

Kā Jēzus mācības palīdzēja cilvēkiem pārvarēt aizspriedumus?

Jēzus laikā ebrejiem bija dažādi aizspriedumi. Jēzus uzsvēra, ka viņa sekotājiem jābūt pazemīgiem, un nosodīja lepošanos ar savu tautību. Viņš savus sekotājus mudināja raudzīties citam uz citu kā uz brāļiem. (w18.06 9., 10. lpp.)

Ko mēs mācāmies no tā, ka Dievs neļāva Mozum ieiet Apsolītajā zemē?

Mozum bija tuvas attiecības ar Jehovu. (5. Moz. 34:10.) Kad izraēliešu 40 gadu ilgā klejošana pa tuksnesi tuvojās beigām, ļaudis otro reizi sūdzējās par ūdens trūkumu. Dievs lika Mozum runāt uz klinti. Taču Mozus nevis runāja uz klinti, bet to sita. Jehova varēja būt neapmierināts ar to, ka Mozus nerīkojās saskaņā ar dotajiem norādījumiem, vai arī ar to, ka Mozus nedeva godu viņam par paveikto brīnumu. (4. Moz. 20:6—12.) Tas mums māca, cik svarīgi ir klausīt Jehovam un dot viņam godu. (w18.07 13., 14. lpp.)

Kāpēc mēs nedrīkstētu spriest par citiem virspusīgi?

Pastāv trīs aspekti, kas ietekmē daudzu cilvēku viedokli par citiem: tautība vai rase, materiālais stāvoklis un vecums. Ir ļoti būtiski mācīties raudzīties uz citiem bez aizspriedumiem — tā, kā to dara Jehova. (Ap. d. 10:34, 35.) (w18.08 8.—​12. lpp.)

Kādi ir daži no veidiem, kā padzīvojuši kristieši var palīdzēt citiem?

Kristietis, kam vecuma dēļ ir bijis jāatsakās no kāda atbildīga pienākuma kalpošanā, joprojām ir ļoti vērtīgs Dievam un var daudz ko darīt citu labā. Viņš var veltīt laiku draudzes locekļu neticīgajiem dzīvesbiedriem, palīdzēt neaktīvajiem ticības biedriem, vadīt Bībeles nodarbības un aktīvi piedalīties kalpošanā. (w18.09. 8.—​11. lpp.)

Kas pieder pie mūsu sludināšanas pamatmateriāliem?

Sludināšanas pamatmateriālu komplektā ir vizītkartes un ielūgumi, astoņi bukleti, kā arī žurnāli Sargtornis un Atmostieties!. Tāpat tajā ir dažas brošūras, divas galvenās studēšanai paredzētās grāmatas un četri noderīgi video, tostarp video Kāpēc ir vērts iepazīt Bībeli?. (w18.10 16. lpp.)

Kā kristietis, sekojot mudinājumam no Salamana Pamācībām 23:23, var ”pirkt patiesību”?

Mēs nemaksājam par patiesību ar naudu. Taču, lai to iegūtu, mums ir jātērē laiks un jāpieliek pūles. (w18.11 4. lpp.)

Ko mēs varam mācīties no tā, kā Hozeja izturējās pret savu sievu Gomeru?

Gomera vairākkārt pārkāpa laulību, taču Hozeja viņai piedeva un palika precēts ar viņu. Ja kristieša dzīvesbiedrs ir rīkojies netikli, nevainīgā puse var izlemt piedot. Kad nevainīgā puse atjauno dzimumattiecības ar vainīgo dzīvesbiedru, vairs nav uz Bībeli pamatota iemesla šķirt laulību. (w18.12 13. lpp.)