Ko nozīmē vārdi, ka apustulis Pāvils ”tika aizrauts trešajās debesīs” un ”paradīzē”? (2. Kor. 12:2—4.)

2. Korintiešiem 12:2, 3 apustulis Pāvils runāja par cilvēku, kas ”tika aizrauts trešajās debesīs”. Kurš tas bija? Vēstulē Korintas draudzei Pāvils uzsvēra, ka Dievs viņam ir uzticējis būt par apustuli. (2. Kor. 11:5, 23.) Tad viņš pieminēja ”Kunga dotus redzējumus un atklāsmes”. Šo vārdu kontekstā Pāvils neminēja citus brāļus. Tāpēc ir loģiski secināt, ka ar to, kurš bija saņēmis redzējumus un atklāsmes, viņš domāja pats sevi. (2. Kor. 12:1, 5.)

Tātad Pāvils bija tas cilvēks, kas ”tika aizrauts trešajās debesīs” un kas ”tika aizrauts paradīzē”. (2. Kor. 12:2—4.) Viņš izmantoja vārdu ”atklāsmes”, kas liek domāt, ka viņš runāja par kaut ko tādu, kas būs nākotnē.

Kas bija Pāvila minētās ”trešās debesis”?

Bībelē ar vārdu ”debesis” var tikt apzīmētas redzamās debesis. (1. Moz. 11:4; 27:28; Mat. 6:26.) Taču vārds ”debesis” Bībelē ir lietots arī citās nozīmēs. Dažkārt tas attiecas uz cilvēku valdībām. (Dan. 4:17—19.) Tāpat tas var attiekties uz Dieva valdīšanu, ko viņš īsteno, piemēram, ar savas valstības starpniecību. (Atkl. 21:1.)

Pāvils redzēja ”trešās debesis”. Bībelē reizēm kaut kas tiek atkārtots trīs reizes, lai uzsvērtu teikto un piešķirtu tam lielāku spēku vai intensitāti. (Jes. 6:3; Ecēh. 21:32; Atkl. 4:8.) Pēc visa spriežot, minēdams ”trešās debesis”, Pāvils runāja par visizcilāko valdīšanas formu — mesiānisko valstību, kurā valda Jēzus Kristus un 144 tūkstoši viņa līdzvaldnieku. Kā bija rakstījis apustulis Pēteris, ”mēs pēc viņa [Dieva] solījuma gaidām jaunas debesis”. (2. Pēt. 3:13.)

Kas bija Pāvila minētā ”paradīze”?

Vārds ”paradīze” arī var tikt lietots vairākās nozīmēs. Pirmkārt, domājot par pirmo cilvēku mājvietu, ir loģiski secināt, ka tas var attiekties uz paradīzi, kas tiks izveidota uz zemes. Otrkārt, ar šo vārdu var tikt apzīmēta garīgā vide, kādā Dieva kalpi atradīsies jaunajā pasaulē. Treškārt, tas var attiekties arī uz brīnišķīgajiem apstākļiem debesīs, ”Dieva paradīzē”, kas minēta Atklāsmes 2:7. (Sk. 2015. gada 15. jūlija Sargtorni, 8. lpp., 8. rk.)

Pastāv iespēja, ka 2. Korintiešiem 12:4 Pāvils norādīja uz visiem trim minētajiem aspektiem.

Apkoposim iepriekš teikto.

”Trešās debesis”, kas minētas 2. Korintiešiem 12:2, visticamāk, ir mesiāniskā valstība, kurā valda Jēzus Kristus kopā ar 144 tūkstošiem līdzvaldnieku, jeb ”jaunās debesis”. (2. Pēt. 3:13.)

Tās ir ”trešās debesis”, jo Dieva valstība ir visizcilākā valdīšanas forma.

”Paradīze”, kurā Pāvils redzējumā ”tika aizrauts”, jādomā, attiecas 1) uz paradīzi, kas tiks izveidota uz zemes, 2) uz garīgo paradīzi, kas tad pastāvēs un būs daudz plašāka nekā mūsdienās, un 3) uz ”Dieva paradīzi” debesīs, kas kopā ar visu iepriekšminēto pastāvēs jaunajā pasaulē.

Tātad jauno pasauli veidos gan jaunās debesis, gan jaunā zeme. Tas būs kaut kas pilnīgi jauns, kas aptvers Dieva valstību debesīs un cilvēci, kas kalpos Jehovam paradīzē uz zemes.