Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Vai jūs atceraties?

Vai jūs atceraties?

Vai jūs uzmanīgi lasījāt pēdējos Sargtorņa numurus? Pārbaudiet, vai jūs varat atbildēt uz šiem jautājumiem.

Kāpēc iebraucējiem, gādājot par savu bērnu garīgo izaugsmi, būtu jādomā par jautājumiem, kas ir saistīti ar valodu?

Dzīvesvietā runāto valodu bērni parasti iemācās saskarsmē ar skolas biedriem un citiem cilvēkiem. Ir noderīgi, ja bērni prot vairāk nekā vienu valodu. Vecākiem būtu jāpārdomā, pie kuras valodas draudzes viņu ģimenei būtu jāpieder, lai bērniem būtu vieglāk apgūt Bībeles patiesību un viņu garīgā izaugsme būtu straujāka, — pie vietējās valodas draudzes vai pie draudzes, kuras sapulces notiek viņu dzimtajā valodā. Kristīgi vecāki bērnu vajadzības uzskata par svarīgākām nekā savējās. (w17.05 9.—​11. lpp.)

Ko Jēzus domāja ar vārdu ”šīs”, kad viņš Sīmanim Pēterim jautāja: ”Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā šīs?” (Jāņa 21:15.)

Pēc visa spriežot Jēzus norādīja uz zivīm, kas atradās turpat netālu. Būtībā Jēzus jautāja, kas Pētera sirdij bija tuvāks: zivis un zvejnieka arods vai arī Jēzus un viņa mācības? Pēc Jēzus nāves Pēteris bija atgriezies pie savas agrākās nodarbošanās — zvejošanas. Kristiešiem ir jāpārliecinās, ka darbs viņu dzīvē neieņem galveno vietu. (w17.05 22., 23. lpp.)

Kādiem faktoriem būtu jāietekmē kristieša viedoklis par šaujamieroča glabāšanu, kas iegādāts ar mērķi aizsargāties no citiem cilvēkiem?

Lūk daži no tiem: Dievs uzskata dzīvību par svētu. Jēzus nemudināja savus sekotājus izmantot zobenus pašaizsardzībai. (Lūk. 22:36, 38.) Dieva kalpi ”pārkaļ zobenus lemešos”. Dzīvība ir daudz vērtīgāka par mantu. Mēs cienām citu cilvēku sirdsapziņu un cenšamies būt priekšzīmīgi. (2. Kor. 4:2.) (w17.07 31., 32. lpp.)

Kāpēc Jēzus agrīnās dzīves apraksti Mateja un Lūkas evaņģēlijos atšķiras?

Mateja evaņģēlijā stāstīts, kā Jāzeps reaģēja uz ziņu par Marijas grūtniecību un kā ar eņģeļa starpniecību viņš saņēma norādījumus bēgt uz Ēģipti un vēlāk atgriezties ”Izraēla zemē”. Lūkas evaņģēlijā daudz lielāka uzmanība ir pievērsta Marijai. Piemēram, tajā stāstīts, kā Marija devās apciemot savu radinieci Elizabeti un kā Mariju ietekmēja gadījums, kad Jēzus 12 gadu vecumā bija palicis templī. (w17.08 32. lpp.)

Kādi nelabvēlīgi apstākļi apdraudēja Dieva vārdu saglabāšanos?

1) Valodas ar laiku mainās, tāpēc vārdi un izteicieni var iegūt pilnīgi citu nozīmi, un tas attiecas arī uz Bībeles tekstu un tā tulkojumiem. 2) Politiskā situācija reizēm ir ietekmējusi to, kādā valodā cilvēki runā. 3) Bībeles tulkotāji ir saskārušies ar lielu pretestību. (w17.09 19.—​21. lpp.)

Kāds ir augstākais mīlestības veids?

Uz Bībeles principiem balstīta mīlestība agapē ir augstākais mīlestības veids. Tā var sevī ietvert sirsnīgas un siltas jūtas, bet vislabāk to var pazīt pēc nesavtīgas rīcības citu labā. (w17.10 7. lpp.)