”[Tu] jau no pašas mazotnes pazīsti svētos rakstus, kas tevi var darīt gudru, lai tu iegūtu glābšanu.” (2. TIM. 3:15.)

DZIESMAS: 141., 134.

1., 2. Par ko daži vecāki raizējas, kad viņu bērni izsaka vēlēšanos veltīt savu dzīvi Jehovam un kristīties?

KATRU gadu tūkstošiem Bībeles skolnieku dod solījumu kalpot Jehovam un tiek kristīti. Daudzi no viņiem ir bērni un jaunieši, kas ir audzināti patiesībā un ir izvēlējušies labāko dzīves ceļu. (Ps. 1:1—3.) Ja jums ir bērni, jūs noteikti gaidāt dienu, kad jūsu dēls vai meita kristīsies. (Salīdzināt 3. Jāņa 4.)

2 Tomēr jūs var mākt zināmas bažas. Iespējams, jūs zināt jauniešus, kas ir kristījušies, bet vēlāk sākuši šaubīties par to, vai ir vērts dzīvot pēc Dieva normām. Ir jaunieši, kas pat ir pametuši patiesību. Tāpēc jūs varbūt uztraucaties, ka, uzsācis kalpot Jehovam, jūsu bērns vēlāk varētu mainīt savas domas un zaudēt mīlestību pret patiesību. Tā bija noticis ar pirmā gadsimta Efesas kristiešiem, kuriem Jēzus teica: ”Tu  esi ļāvis izzust savai sākotnējai mīlestībai.” (Atkl. 2:4.) Ko jūs varat darīt, lai palīdzētu savam bērnam stiprināt mīlestību pret patiesību, ”augt un tikt izglābtam”? (1. Pēt. 2:2.) Lai to saprastu, aplūkosim Timoteja piemēru.

”PAZĪSTI SVĒTOS RAKSTUS”

3. a) Kā Timotejs kļuva par kristieti, un kāda bija viņa garīgā izaugsme? b) Kādiem trim mācīšanās aspektiem Pāvils pievērsa Timoteja uzmanību?

3 Timotejs visdrīzāk uzzināja par Jēzus mācībām, kad 47. gadā apustulis Pāvils pirmo reizi apmeklēja Listru. Timotejs, kuram tolaik, domājams, vēl nebija divdesmit gadu, iedziļinājās šajās mācībās un auga ticībā. Jau pēc diviem gadiem viņš devās līdzi Pāvilam misijas ceļojumos. Kādus sešpadsmit gadus vēlāk Pāvils Timotejam rakstīja: ”Neatkāpies no tā, ko esi mācījies un par ko tiki pārliecināts, jo tu zini, no kā esi to mācījies, un jau no pašas mazotnes pazīsti svētos rakstus [Ebreju rakstus], kas tevi var darīt gudru, lai tu iegūtu glābšanu ticībā, kas ir Kristū Jēzū.” (2. Tim. 3:14, 15.) Pāvils minēja, ka Timotejs 1) pazina Svētos Rakstus, 2) tika pārliecināts par to, ko mācījās, un 3) ieguva gudrību, kura var dot glābšanu ticībā, kas ir Kristū Jēzū.

4. Kurus mūsu organizācijas sagādātos palīglīdzekļus jūs esat izmantojuši, lai mācītu savus bērnus? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

4 Būdami kristīgi vecāki, jūs vēlaties, lai jūsu bērns pazītu Svētos Rakstus, kurus mūsdienās veido Ebreju un Grieķu raksti. Pat mazi bērni var daudz ko iemācīties par Bībelē minētajiem cilvēkiem un tajā aprakstītajiem notikumiem. Jehovas organizācija ir sagādājusi daudz palīglīdzekļu, ko vecāki var izmantot, lai mācītu savus bērnus. Jums noteikti nāk prātā vairāki no šiem palīglīdzekļiem, kas ir pieejami jūsu valodā. Ir svarīgi paturēt prātā, ka Bībeles zināšanas ir pamats ciešām attiecībām ar Jehovu.

”TIKI PĀRLIECINĀTS”

5. a) Par ko Timotejs ”tika pārliecināts”? b) Kā mēs zinām, ka Timotejam bija stipra pārliecība par patiesību?

5 Bībeles zināšanām ir ļoti liela nozīme. Tomēr, lai veicinātu bērna garīgo izaugsmi, nepietiek tikai mācīt viņam par Bībelē minētajiem cilvēkiem un notikumiem. Timotejs ”tika pārliecināts” par to, ko mācījās. Viņš zināja Ebreju rakstus kopš mazotnes. Vēlāk viņš uzzināja faktus, kas viņu pārliecināja, ka Jēzus ir Mesija. Tātad Timotejam bija ne vien zināšanas, bet arī pārliecība. Viņa pārliecība bija tik stipra, ka viņš kristījās un pievienojās Pāvilam, lai kalpotu par misionāru.

6. Kā jūs varat palīdzēt saviem bērniem iegūt pārliecību, ka tas, ko viņi mācās no Bībeles, ir patiesība?

6 Ko jūs varat darīt, lai jūsu bērni, tāpat kā Timotejs, būtu pārliecināti par to, ko viņi mācās? Esiet pacietīgi. Pārliecība bērnos nerodas vienā dienā. Tāpat jūsu bērni to nepārmantos tāpēc vien, ka jums ir stipra pārliecība. Katram bērnam ir jāliek lietā ”savas prāta spējas”, lai pārliecinātos par Bībeles patiesību. (Nolasiet Romiešiem 12:1.) Jūs, vecāki, varat daudz ko darīt, lai stiprinātu savu bērnu ticību, it īpaši tad, kad viņi uzdod jautājumus. Apskatīsim kādu piemēru.

7., 8. a) Kā kāds kristietis, mācot savu meitu, apliecina pacietību? b) Kad jums ir bijusi vajadzīga līdzīga pacietība?

7 Tomass, kam ir vienpadsmitgadīga  meita, stāsta: ”Dažkārt meita jautā: ”Vai nevarētu būt tā, ka Jehova izmantoja evolūciju, lai radītu dzīvību uz zemes?” — vai arī: ”Kāpēc mēs tikpat kā neiesaistāmies sabiedriskajā dzīvē, piemēram, nepiedalāmies vēlēšanās?” Reizēm man bija vajadzīga liela savaldība, lai atbildot neizteiktu kategoriskus apgalvojumus. Galu galā pārliecība par patiesību rodas nevis no viena bieza patiesības rieciena, bet gan no daudziem nelieliem kumosiņiem.”

8 Tomasa pieredze liecina, ka, mācot bērnus, vecākiem ir nepieciešama pacietība. Īstenībā pacietība ir nepieciešama visiem kristiešiem. (Kol. 3:12.) Tomass atzīst, ka ir vajadzīgas daudzas sarunas, lai bērns attīstītu pārliecību par to, ko mācās. Ir jāmin loģiski argumenti no Bībeles un jāpalīdz bērnam spriest. ”Īpaši tad, ja jautājums ir svarīgs, mēs ar sievu cenšamies noskaidrot, vai mūsu meita tiešām tic tam, ko mācās, un vai viņa to labi saprot,” saka Tomass. ”Tas ir ļoti labi, ja viņai ir jautājumi. Godīgi sakot, es uztrauktos, ja viņa kaut kam noticētu, neuzdodot jautājumus.”

9. Kā jūs varat palīdzēt saviem bērniem veidot ticību Dieva Rakstiem?

9 Ja, mācot bērnus, vecāki ir pacietīgi, bērni ar laiku sāk izprast, kāds ir patiesības ”platums, garums, augstums un dziļums”. (Efes. 3:18.) Ir svarīgi ņemt vērā bērna vecumu un spējas. Augot bērna pārliecībai par to, ko viņš mācās, viņš spēs aizvien labāk aizstāvēt savus uzskatus gan skolasbiedru, gan citu cilvēku priekšā. (1. Pēt. 3:15.) Vai jūsu bērns, balstoties uz Bībeli, var paskaidrot, kas ar cilvēku notiek pēc nāves? Cik labi viņš saprot, kas par šo jautājumu teikts Bībelē? * Lai veidotu bērnos ticību Dieva Rakstiem, ir vajadzīga pacietība, taču pūlēties ir vērts. (5. Moz. 6:6, 7.)

10. Kam ir liela nozīme bērnu mācīšanā?

10 Protams, lai bērnos veidotos ticība, liela nozīme ir arī vecāku priekšzīmei. Stefānija, kurai ir trīs meitas, teica: ”Jau tad, kad mani bērni vēl bija pavisam mazi, es domāju par to, vai es viņiem stāstu, kāpēc es esmu pārliecināta par Jehovas pastāvēšanu, par viņa mīlestību un taisnīgumu. Vai mani bērni redz, ka es mīlu Jehovu? Es nevaru gaidīt, ka maniem bērniem būs pārliecība par patiesību, ja man pašai tādas nebūs.”

GUDRĪBA, KAS NEPIECIEŠAMA, ”LAI.. IEGŪTU GLĀBŠANU”

11., 12. Kas ir gudrība, un kāpēc var teikt, ka to nenosaka cilvēka vecums?

11 Kā jau tika apskatīts, Timotejs 1) bija ieguvis zināšanas par Svētajiem Rakstiem un 2) bija pārliecināts par to, ko bija mācījies. Bet ko nozīmē Timotejam teiktie Pāvila vārdi, ka ”svētie raksti.. tevi var darīt gudru, lai tu iegūtu glābšanu”?

12 Enciklopēdijā Rakstu izpratne (Insight on the Scriptures), 2. sējumā, ir paskaidrots, ka gudrība ”ir spēja likt lietā zināšanas un sapratni, lai atrisinātu problēmas, izvairītos no briesmām vai tās novērstu, sasniegtu mērķus un dotu labus padomus. Tā ir pretstats muļķībai.” Bībelē ir teikts, ka ”muļķīgas blēņas mīt bērna sirdī”. (Sal. Pam. 22:15.)  Tātad gudrība, kas ir pretstats muļķībai, liecina par briedumu. Cilvēka garīgo briedumu nenosaka viņa vecums, bet gan tas, vai viņam ir bijība pret Jehovu un vai viņš vēlas klausīt Jehovas likumiem. (Nolasi Psalmu 111:10.)

13. Kā jaunietis var apliecināt, ka viņam ir gudrība, kas ļauj iegūt glābšanu?

13 Jaunieši, kas ir sasnieguši zināmu garīgu briedumu, ”netiek šurpu turpu mētāti kā pa viļņiem”, pakļaudamies vienaudžu spiedienam vai pašu vēlmēm. (Efes. 4:14.) Tieši pretēji, viņi, ”likdami lietā savu spriestspēju, to ir ievingrinājuši atšķirt labu no ļauna”. (Ebr. 5:14.) Viņi apliecina, ka tiecas pēc brieduma, pieņemot gudrus lēmumus — arī tad, ja vecāki vai citi pieaugušie viņus neredz. (Filip. 2:12.) Šāda gudrība ir nepieciešama, lai iegūtu glābšanu. (Nolasi Salamana Pamācības 24:14.) Kā jūs varat palīdzēt saviem bērniem augt gudrībā? Gādājiet, lai viņi skaidri saprastu, pēc kādām normām jūs vadāties. Ar saviem vārdiem un darbiem palīdziet viņiem saskatīt, ka Bībelē atrodamās vērtības ir arī jūsējās. (Rom. 2:21—23.)

Kāpēc vecākiem ir vajadzīga pacietība un neatlaidība? (Sk. 14.—​18. rindkopu)

14., 15. a) Kādi būtiski jautājumi būtu jāapdomā jaunietim, kas vēlas kristīties? b) Kā vecāki varētu palīdzēt saviem bērniem pārdomāt, kādas svētības nes paklausība Dieva likumiem?

14 Lai stiprinātu bērnu ticību, nepietiek viņiem tikai pateikt, kas ir labs un kas ļauns. Viņiem ir jāpalīdz arī pārdomāt tādus jautājumus kā, piemēram: kāpēc Bībelē ir aizliegts tas, kas varētu būt patīkams miesai? Kas viņus pārliecina, ka Bībeles normu ievērošana vienmēr nāk par labu? (Jes. 48:17, 18.)

15 Ja bērns izsaka vēlēšanos kristīties, palīdziet viņam pārdomāt, ar kādu atbildību un pienākumiem šis lēmums ir saistīts. Kādi būs ieguvumi, un kādas  varētu būt grūtības? Kāpēc var apgalvot, ka ieguvumi ar uzviju atsver grūtības? (Marka 10:29, 30.) Ir ļoti svarīgi domāt par šiem jautājumiem pirms kristīšanās. Ja jūs palīdzat bērniem pārdomāt, kādas svētības nes paklausība un kādas bēdīgas sekas ir nepaklausībai, ir lielāka iespēja, ka viņiem veidosies pārliecība par to, ka Bībeles normu ievērošana vienmēr nāks viņiem par labu. (5. Moz. 30:19, 20.)

JA BĒRNA TICĪBA SĀK SVĀRSTĪTIES

16. Kas būtu jādara vecākiem, kuru kristītais bērns ir sācis šaubīties par patiesību?

16 Kā rīkoties, ja jūsu kristītais dēls vai meita kādā brīdī sāk izteikt šaubas par patiesību? Piemēram, varbūt viņu vilina pasaulīgs dzīvesveids, vai arī viņš sāk šaubīties, vai ir vērts dzīvot pēc Bībeles principiem. (Ps. 73:1—3, 12, 13.) No tā, kā jūs šādā situācijā rīkosieties, lielā mērā ir atkarīgs, vai jūsu bērns tuvosies Jehovam vai arī attālināsies no viņa. Neatkarīgi no tā, cik viņam ir gadu, centieties neļauties dusmām un nestrīdieties ar viņu. Ļaujiet viņam sajust, ka jūs viņu mīlat un vēlaties viņam palīdzēt.

17., 18. Kā vecāki var palīdzēt jaunietim, kura ticība ir sākusi svārstīties?

17 Jaunietis, kas ir kristījies, ir devis svinīgu solījumu kalpot Jehovam. Tas nozīmē, ka viņš ir apsolījis mīlēt Dievu un viņa gribu uzskatīt par galveno dzīvē. (Nolasīt Marka 12:30.) Jehova uz šo solījumu raugās ļoti nopietni, un arī mūsu attieksmei jābūt tādai pašai. (Sal. Māc. 5:3, 4.) Piemērotā brīdī laipni atgādiniet par to savam bērnam. Taču pirms tam izpētiet materiālu, ko par attiecīgo jautājumu Jehovas organizācija ir sagādājusi vecākiem. Tas jums palīdzēs, runājot ar bērnu, uzsvērt, cik svarīgs solis ir kristīšanās un kādas svētības pieredz tie, kas ir veltījuši savu dzīvi Jehovam.

18 Piemēram, noderīgus padomus var atrast grāmatā Jauniešu jautājumi — praktiskas atbildes (pirmā grāmata; angļu val.), pielikumā ”Vecāku jautājumi”. Tur rakstīts: ”Nesteidzieties secināt, ka jūsu bērns ir atteicies no ticības. Daudzos gadījumos iemesli, kāpēc bērns zaudē interesi par garīgiem jautājumiem, ir pavisam citi.” Varbūt viņam ir jāizjūt vienaudžu spiediens, bet varbūt viņš jūtas vientuļš. Vai arī viņam šķiet, ka citiem jauniešiem garīgā ziņā sokas labāk. Tālāk pielikumā ir teikts: ”Jūs noteikti piekritīsiet, ka šie iemesli tikpat kā nav saistīti ar Bībeles mācībām. Tie ir saistīti ar apstākļiem, kuru dēļ jaunietim nav viegli dzīvot saskaņā ar Bībeles normām — vismaz pagaidām.” Pēc tam pielikumā ir doti ieteikumi, kā kristīgi vecāki var palīdzēt bērnam, kura ticība ir sākusi svārstīties.

19. Kā vecāki var palīdzēt saviem bērniem iegūt gudrību, kas var dot glābšanu?

19 Vecāki, jums ir uzticēts atbildīgs pienākums un gods — ”audzināt un pamācīt” savus bērnus ”tā, kā grib Jehova”. (Efes. 6:4.) Kā mēs apskatījām, tas nozīmē ne tikai mācīt viņiem to, kas ir teikts Bībelē, bet arī palīdzēt viņiem izveidot stipru pārliecību par to, ko viņi mācās. Ja viņu pārliecība būs stipra, viņi izjutīs vēlēšanos veltīt savu dzīvi Jehovam un kalpot viņam no visas sirds. Jehovas vārdi, viņa svētais gars un jūsu pūles jūsu bērniem var palīdzēt iegūt gudrību, kura var dot glābšanu!

^ 9. rk. Gan jauniešiem, gan pieaugušajiem labāk saprast un paskaidrot Bībeles mācības var palīdzēt mācību lapas, kas atrodamas vietnē jw.org. Meklējiet sadaļā BĪBELES MĀCĪBAS > PALĪGLĪDZEKĻI BĪBELES NODARBĪBĀM.