”Kā jau jūs vienmēr esat paklausījuši.., pūlieties savas glābšanas labā ar bijību un trīsām!” (FILIP. 2:12.)

DZIESMAS: 133., 135.

1. Kāpēc kristīšanās ir svarīgs solis? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

IK GADU tūkstošiem Bībeles skolnieku tiek kristīti. Daudzi no viņiem ir bērni un jaunieši, kas ir uzauguši Jehovas liecinieku ģimenēs. Ja arī jūs esat starp viņiem, jūs esat pelnījuši uzslavu. Tiem, kas vēlas sekot Kristum un iegūt glābšanu, ir izvirzīta prasība kristīties. (Mat. 28:19, 20; 1. Pēt. 3:21.)

2. Kāpēc no kristīšanās nav jābaidās vai jāvairās?

2 Kaut arī kristīšanās ir sākums dzīves ceļam, kas paver iespēju iemantot bagātīgas Jehovas svētības, tā ir saistīta arī ar nopietnu atbildību. Pirms kristīšanās jūs apstiprinoši atbildējāt uz jautājumu: ”Vai uz Jēzus Kristus upura pamata tu esi nožēlojis savus grēkus, devis solījumu kalpot Jehovam un apņēmies pildīt viņa gribu?” Kristījoties jūs apliecinājāt, ka esat atdevuši sevi Jehovam. Jūs viņam svinīgi apsolījāt, ka mīlēsiet viņu un ka viņa griba jūsu dzīvē būs svarīgāka par jebko citu. Vai jums tas būtu jānožēlo? Noteikti nē. Nodot sevi Jehovas gādīgajās rokās nevar būt nepareizi. Tie, kas  dzīvo neatkarīgi no Jehovas, atrodas Sātana pakļautībā, un Sātanam nerūp cilvēku glābšana. Viņš tikai priecātos, ja jūs zaudētu izredzes uz mūžīgu dzīvi, nostājoties viņa pusē un atsakoties pakļauties Jehovas augstākajai varai.

3. Kādas svētības gūst tie, kas ir veltījuši savu dzīvi Jehovam?

3 Padomājiet, kādas svētības jūs esat saņēmuši tāpēc, ka esat devuši solījumu kalpot Jehovam un kristījušies. Tagad, kad jūs esat veltījuši savu dzīvi Jehovam, jūs ar lielāku pārliecību nekā jebkad agrāk varat sacīt: ”Tas Kungs ir ar mani, es nebīstos nenieka. Ko cilvēki man darīs?” (Ps. 118:6.) Būt Dieva pusē un izjust viņa labvēlību ir lielākais gods, kāds vien var būt.

PERSONISKA ATBILDĪBA

4., 5. a) Kāpēc var teikt, ka kristīšanās ir saistīta ar personisku atbildību? b) Ar kādām grūtībām jāsastopas visiem kristiešiem, neatkarīgi no viņu vecuma?

4 Ja jūs esat kristīti Jehovas kalpi, jūsu attiecības ar viņu ir jūsu pašu atbildība. Tas nav kā ar mobilo sakaru pieslēgumu, ko lieto visa ģimene, bet par ko maksā tikai vecāki. Jums pašiem jāgādā par savu glābšanu — arī tad, ja jūs joprojām dzīvojat pie vecākiem. Kāpēc ir svarīgi to paturēt prātā? Tāpēc, ka jūs nevarat zināt, kādas grūtības jūs gaida nākotnē. Piemēram, ja jūs kristījāties agrā vecumā, jūs pusaudža gados pieredzēsiet jaunas sajūtas un jaunas grūtības. Kāda jauniete izteicās: ”Parasti bērns nesāk nožēlot, ka ir Jehovas liecinieks, tāpēc vien, ka skolā nav dabūjis gabaliņu dzimšanas dienas kūkas. Taču dažus gadus vēlāk, kad viņš sāk izjust spēcīgu tieksmi pēc dzimumattiecībām, viņam ir jābūt pilnīgi pārliecinātam, ka paklausība Jehovas likumiem vienmēr ir pati labākā izvēle.”

5 Protams, ar jaunām grūtībām dzīvē nesastopas tikai jaunieši. Pat tie, kas ir kristījušies, būdami pieauguši, saskaras ar daudziem tādiem ticības pārbaudījumiem, kādus viņi nebija gaidījuši. Tie var būt saistīti, piemēram, ar veselību, darbu vai laulību. Ikviens, neatkarīgi no vecuma, pieredzēs situācijas, kurās tiks pārbaudīta viņa uzticība Jehovam. (Jēk. 1:12—14.)

6. a) Ko sevī ietver solījums kalpot Jehovam? b) Uz ko ir norādīts Filipiešiem 4:11—13?

6 Lai jums būtu vieglāk saglabāt uzticību Jehovam jebkādos apstākļos, nekad neaizmirstiet, ko jūs viņam apsolījāt. Jūs Visuma Augstākajam valdniekam devāt solījumu pildīt viņa gribu, lai kas arī notiktu, — pat tad, ja jūsu draugi vai vecāki pārstātu to darīt. (Ps. 27:10.) Lai kāda būtu situācija, jūs varat lūgt Jehovam palīdzību un spēku dzīvot saskaņā ar viņam doto solījumu. (Nolasīt Filipiešiem 4:11—13.)

7. Ko nozīmē pūlēties savas glābšanas labā ”ar bijību un trīsām”?

7 Jehova vēlas, lai jūs būtu viņa draugi. Bet, lai draudzību ar viņu uzturētu stipru un nezaudētu cerību uz glābšanu, ir nepieciešamas pūles. Tas ir uzsvērts Vēstulē filipiešiem, 2. nodaļas 12. pantā, kur teikts: ”Pūlieties savas glābšanas labā ar bijību un trīsām!” Šie vārdi norāda, ka jums ir nopietni jādomā, kā saglabāt tuvas attiecības ar Jehovu un palikt viņam uzticīgiem jebkādās grūtībās. Jūs nevarat paļauties, ka tas notiks pats no sevis. Neaizmirstiet, ka reizēm pat tādi kristieši, kas gadiem ilgi ir kalpojuši Dievam, kļūst viņam neuzticīgi. Ko jūs varētu darīt, lai tā nenotiktu ar jums?

 BĪBELES STUDĒŠANAS NOZĪME

8. Ko sevī ietver personiska Bībeles studēšana, un kāpēc ir svarīgi studēt Bībeli?

8 Lai uzturētu draudzību ar Jehovu, ir nepieciešams gan uzklausīt viņu, gan runāt ar viņu. Personiska Bībeles studēšana ir galvenais veids, kā mēs uzklausām Jehovu. Tā sevī ietver Bībeles lasīšanu un pārdomas par izlasīto, kā arī iedziļināšanos uz Bībeli balstītās publikācijās. Paturiet prātā, ka studēt Bībeli nenozīmē tikai apgūt teorētiskas zināšanas vai iekalt sausus faktus, kā to dara daudzi skolnieki, gatavojoties eksāmenam. Bībeles studēšana drīzāk ir kā aizraujošs ceļojums, kurā jūs varat atklāt un iepazīt aizvien jaunas Jehovas personības iezīmes. To darot, jūs tuvosieties Dievam, un viņš tuvosies jums. (Jēk. 4:8.)

Vai jūs regulāri uzklausāt Jehovas domas un atklājat viņam savējās? (Sk. 8.—​11. rindkopu)

9. Kādi palīglīdzekļi jums ir noderējuši personiskā Bībeles studēšanā?

9 Jehovas organizācija ir sagādājusi daudz palīglīdzekļu, kas jums var noderēt personiskā Bībeles studēšanā. Piemēram, vietnē jw.org, sadaļā ”Jauniešiem”, ir rubrika ”Bībeles uzdevumi”, kas jums var palīdzēt saprast, ko var mācīties no Bībelē aprakstītajiem notikumiem un kā uzzināto likt lietā. Vēl šajā vietnē ir atrodamas mācību lapas, kuras izmantojot jūs varat padziļināt savu sapratni par Bībeles mācībām un pārdomāt, kā tās paskaidrot citiem. Daži ieteikumi par Bībeles lasīšanu un pētīšanu ir atrodami 2017. gada žurnāla Sargtornis 1. numurā, 4.—​6. lappusē. Bībeles studēšana un pārdomas par uzzināto ir svarīgs veids, kā jūs varat pūlēties savas glābšanas labā. (Nolasīt Psalmu 119:105.)

CIK SVARĪGAS IR LŪGŠANAS

10. Kāpēc kristītiem Jehovas kalpiem ir svarīgi vērsties pie viņa lūgšanās?

10 Iedziļināšanās Bībelē ir viens no veidiem, kā jūs varat uzklausīt Jehovu, savukārt lūgšanas ir veids, kā jūs varat ar viņu runāt. Lūgšanas nebūtu jāuzskata par tukšu rituālu vai par metodi, kā nodrošināt sev veiksmi. Lūgšanās jūs vēršaties pie sava Radītāja, kurš vēlas jūs uzklausīt. (Nolasīt Filipiešiem 4:6.) Tāpēc jebkādās grūtībās vai raizēs  jūs varat sekot Bībeles padomam: ”Met savu nastu uz to Kungu.” (Ps. 55:23.) Vai jūs ticat, ka šie vārdi attiecas arī uz jums? Miljoniem brāļu un māsu varētu pastāstīt, kā šis padoms ir palīdzējis viņiem. Un tas noteikti var palīdzēt arī jums!

11. Kāpēc mēs nedrīkstētu aizmirst pateikties Jehovam?

11 Mums būtu jāvēršas pie Jehovas ne tikai tad, kad mums ir vajadzīga palīdzība. Bībelē mēs tiekam mudināti: ”Esiet pateicīgi!” (Kol. 3:15.) Reizēm problēmas var tā pārņemt mūsu prātu, ka mēs vairs neredzam, cik daudz svētību esam saņēmuši. Tāpēc pamēģiniet rīkoties šādi: katru dienu padomājiet vismaz par trim lietām, par kurām jūs varat būt pateicīgi. Pēc tam lūgšanā pateicieties par tām Jehovam. Ebigeila, kas kristījās 12 gadu vecumā, saka: ”Jehova ir pelnījis mūsu pateicību vairāk nekā jebkura cita būtne Visumā. Mums būtu jāizmanto katra iespēja pateikties viņam par labajām dāvanām, ko esam no viņa saņēmuši.” Šī māsa minēja labu jautājumu, kuru viņa reiz bija dzirdējusi un par kuru ir vērts aizdomāties. Tas skanēja: ”Kāda būtu mūsu dzīve, ja nākamajā rītā mēs pamostos tikai ar to, par ko būtu pateikušies Jehovam šodien?”

PERSONISKĀ PIEREDZE

12., 13. Kā jūs savā dzīvē esat izjutuši Jehovas labestību, un kāpēc ir svarīgi par to domāt?

12 Ķēniņš Dāvids, kam Jehova bija palīdzējis dažādās grūtībās, kādā psalmā aicināja: ”Baudiet un redziet, cik tas Kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas pie Viņa tveras un uz Viņu paļaujas!” (Ps. 34:9.) Šie vārdi uzsver, cik svarīga ir personiskā pieredze. Gan lasot Bībeli un mūsu literatūru, gan esot draudzes sapulcēs, jūs varat uzzināt uzmundrinošus gadījumus, kā Dievs citiem ir palīdzējis saglabāt uzticību viņam. Taču, turpinoties jūsu garīgajai izaugsmei, jums ir svarīgi saskatīt Jehovas roku savā dzīvē. Kā ir izpaudusies Jehovas labestība pret jums?

13 Viens veids, kā visi kristieši ir izjutuši Jehovas labestību, ir tas, ka viņš mūs ir aicinājis tuvoties viņam un viņa Dēlam. Jēzus teica: ”Neviens nevar atnākt pie manis, ja viņu nevelk Tēvs.” (Jāņa 6:44.) Vai jūs ticat, ka Jehova ir vilcis arī jūs? Vai varbūt jūs domājat: ”Jehova ir vilcis pie sevis manus vecākus, bet es tikai gāju līdzi.” Neaizmirstiet: kad jūs devāt solījumu kalpot Jehovam un kristījāties, jums ar viņu izveidojās īpašas attiecības. Bībelē ir teikts: ”Ja kāds mīl Dievu, to Dievs pazīst.” (1. Kor. 8:3.) Vienmēr augstu vērtējiet iespēju piederēt pie Jehovas organizācijas.

14., 15. Kā sludināšana var stiprināt jūsu ticību?

14 Jūs varat ”baudīt.., cik tas Kungs ir labs”, arī stāstot par savu ticību citiem un izjūtot, kā viņš jūs atbalsta. Jūs to varat pieredzēt gan sludinot pa mājām, gan skolā. Bet varbūt jums, tāpat kā daudziem citiem jauniešiem, nav viegli sludināt saviem skolasbiedriem. Jūs varbūt uztraucaties par to, kā viņi reaģēs. Īpaši grūti var būt tad, ja ir jāuzrunā lielāka cilvēku grupa. Kas jums var palīdzēt?

15 Pārbaudiet, kāpēc jūs ticat tam, kam jūs ticat. Jūs varat izmantot mācību lapas, kas pieejamas vietnē jw.org. Tās ir veidotas tā, lai jūs varētu pārdomāt, kam jūs ticat, kāpēc jūs tam ticat  un kā jūs savus uzskatus varat paskaidrot citiem. Ja jums būs stipra pārliecība un jūs būsiet labi sagatavojušies, jūs izjutīsiet vēlēšanos liecināt par Jehovu. (Jer. 20:8, 9.)

16. Ko jūs varat darīt, lai jums būtu vieglāk stāstīt citiem par savu ticību?

16 Pat pēc labas sagatavošanās jums var nebūt viegli stāstīt par savu ticību. Kāda astoņpadsmitgadīga jauniete, kas kristījās 13 gadu vecumā, atzīst: ”Es zinu, kam es ticu, bet reizēm man ir grūti izteikt savas domas vārdos.” Kā viņa tiek ar to galā? ”Es cenšos izturēties draudzīgi un nepiespiesti,” viņa paskaidro. ”Mani klasesbiedri cits citam brīvi stāsta, kā viņiem ir gājis un ar ko viņi ir nodarbojušies. Kāpēc lai es nedarītu to pašu? Tāpēc es mēdzu sarunās iepīt tādas frāzes kā: ”Nesen es kādai sievietei mācīju Bībeli, un...” Kaut arī tālāk es nerunāju tieši par Bībeli, citiem rodas jautājumi, ko nozīmē tas, ka es mācu Bībeli. Reizēm viņi man par to kaut ko pajautā. Jo biežāk es izmantoju šādu pieeju, jo vieglāk man tas kļūst. Pēc tam es vienmēr jūtos ļoti priecīga.”

17. Kas vēl var palīdzēt stāstīt citiem par savu ticību?

17 Ja citi jūt, ka jūs viņus cienāt, viņiem ir vieglāk cienīt jūs un jūsu uzskatus. 17 gadus vecā Olīvija, kas ir kristījusies pirms vairākiem gadiem, teica: ”Agrāk es baidījos pieminēt sarunās Bībeli, jo man šķita, ka citi mani uzskatīs par fanātiķi.” Taču ar laiku viņa mainīja savu nostāju. Viņa saprata, ka ir kaut kas būtiskāks par viņas bailēm. Olīvija sprieda: ”Daudzi jaunieši neko nezina par Jehovas lieciniekiem. Mēs esam vienīgie Jehovas liecinieki, ar kuriem viņiem ir saskarsme. Tāpēc no mums lielā mērā ir atkarīgs, kā viņi atsauksies uz patiesību. Ko viņi padomātu, ja mēs kautrētos vai baidītos runāt par savu ticību vai arī, stāstot par saviem uzskatiem, izturētos tā, it kā mēs būtu par kaut ko nokaunējušies? Ļoti iespējams, viņi nodomātu, ka mēs nelepojamies ar to, kas mēs esam. Redzot, ka mums trūkst pārliecības, viņi pat varētu kļūt nelaipni. Turpretī, ja mēs savstarpējās sarunās brīvi un ar pārliecību runājam par to, kam mēs ticam, ir lielāka iespēja, ka viņi mūs cienīs.”

NEPĀRSTĀJIET PŪLĒTIES SAVAS GLĀBŠANAS LABĀ

18. Kā jūs varat pūlēties savas glābšanas labā?

18 Kā mēs noskaidrojām, katram pašam ir jādarbojas savas glābšanas labā. Lai to darītu, mums jālasa Bībele un jāpārdomā izlasītais, jārunā ar Jehovu lūgšanās un jādomā par to, kādas svētības mēs no viņa esam saņēmuši. Ja jūs to darīsiet, vairosies jūsu pārliecība, ka Jehova ir jūsu draugs. Savukārt tas jūs mudinās stāstīt citiem par savu ticību. (Nolasīt Psalmu 73:28.)

19. Kāpēc ir vērts pūlēties savas glābšanas labā?

19 Jēzus teica: ”Ja kāds grib nākt man līdzi, lai viņš atsakās no sevis, paņem savu moku stabu un pastāvīgi man seko.” (Mat. 16:24.) Lai cilvēks varētu kļūt par Kristus sekotāju, viņam ir jāveltī sava dzīve Jehovam un jātiek kristītam. Tas ir sākums dzīves ceļam, kurā var iemantot neskaitāmas Jehovas svētības jau tagad, kā arī mūžīgu dzīvi viņa jaunajā pasaulē. Tik tiešām, mums ir daudz iemeslu pūlēties savas glābšanas labā!